пʼятниця, 14 січня 1994 р.

Тристороння заява Президентів України, США та Росії 1994


Україна, Російська Федерація, США;
Заява, Міжнародний документ від 14.01.1994
Документ 998_300, чинний, поточна редакція -
Підписання від 14.01.1994


Тристороння заява
Президентів України, США та Росії
(укр/рос)

Дата підписання: 14.01.1994
Дата набуття чинності: 14.01.1994

14 січня ц. р. у Москві зустрілися Президенти Л.Кравчук, Б.Клінтон та Б.Єльцин. Три Президенти підтвердили те, що вони співпрацюватимуть між собою як повноправні та рівноправні партнери і що відносини між їх країнами повинні будуватись на засадах поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності кожної держави.

Три Президенти погодились щодо важливості розвитку взаємовигідних і всебічних відносин економічного співробітництва. У цьому зв'язку вони вітали намір США надати допомогу Україні та Росії з метою підтримки створення ефективної ринкової економіки.

Три Президенти розглянули прогрес, досягнутий у галузі скорочення ядерних сил. Деактивація стратегічних сил вже здійснюється у США, Росії та Україні. Президенти вітали деактивацію ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24), що проводиться на території України, шляхом зняття з них боєзарядів.

Президенти прагнуть, щоб Договір про СНО-I (840_050) набрав чинності, включаючи Лісабонський протокол (998_070) і пов'язані з ним документи, і Президент Л.Кравчук підтвердив свою відданість тому, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098) як держава, що не володіє ядерною зброєю, в якомога коротший можливий час. Президенти Б.Клінтон і Б.Єльцин зазначили, що набрання чинності Договором про СНО-I дозволить їм домагатися скорішої ратифікації Договору про СНО-II. У зв'язку з цим Президенти обговорили кроки, які здійснять їхні країни з метою вирішення певних питань у галузі ядерної зброї.

Президенти наголосили на важливості забезпечення безпеки та надійного зберігання ядерної зброї до її розукомплектування.

Президенти визнають важливість надання компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі за вартість високозбагаченого урану, що міститься у ядерних боєзарядах, розташованих на територіях цих країн. Були вироблені домовленості щодо надання справедливої та своєчасної компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі по мірі того, як ядерні боєзаряди, розташовані на їх територіях, вивозитимуться до Росії для розукомплектування.

Президенти Б.Клінтон та Б.Єльцин висловили задоволення завершенням роботи над контрактом щодо високозбагаченого урану, який був підписаний відповідними представниками США та Росії. Оскільки угода про високозбагачений уран передбачає переробку збройового урану в уран, який може використовуватися лише в мирних цілях, вона є вагомим кроком у напрямку досягнення взаємних цілей сторін у галузі нерозповсюдження.

Три Президенти дійшли рішення про вжиття одночасних дій щодо вивезення ядерних боєзарядів з України і надання компенсації Україні у формі тепловиділяючих зборок для атомних електростанцій.

Президенти Б.Клінтон і Б.Єльцин поінформували Президента Л.Кравчука, що США і Росія готові надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, як тільки Договір про СНО-I (840_050) набере чинності і Україна стане учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098) (ДНЯЗ) як держава, що не володіє ядерною зброєю, США і Росія:

- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з принципами Заключного Акта НБСЄ (994_055), поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони держав-учасниць НБСЄ і визнавати, що зміна кордонів може бути здійснена тільки мирним шляхом за взаємною згодою; і підтвердять їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй (995_010);

- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з принципами Заключного Акта НБСЄ (994_055), утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення іншою державою-учасницею НБСЄ прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

- підтвердять їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці ДНЯЗ (995_098), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

- підтвердять щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерної зброї проти будь-якої держави-учасниці ДНЯЗ (995_098), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їх території чи їх підопічні території, їх збройні сили або на їх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

Президенти Б.Клінтон та Б.Єльцин поінформували Президента Л.Кравчука, що були проведені консультації з Сполученим Королівством, третьою державою-депозитарієм ДНЯЗ (995_098), і що Сполучене Королівство готове надати Україні такі ж гарантії безпеки, як тільки вона стане стороною ДНЯЗ як держава, що не володіє ядерною зброєю.

Президент Б.Клінтон підтвердив зобов'язання США надати технічну та фінансову допомогу для надійного та безпечного демонтажу ядерної зброї та зберігання матеріалів, що розщеплюються. В рамках, програми Нанна-Лугара США погодились надати Україні, Росії, Казахстану та Бєларусі таку допомогу в розмірі близько 800 мільйонів доларів США, включаючи мінімум 175 мільйонів доларів США для України. Конгрес США прийняв рішення про надання за програмою Нанна-Лугара додаткових коштів і США інтенсивно працюватимуть разом з Україною, Росією, Казахстаном та Бєларуссю, щоб збільшити таку допомогу для досягнення цієї важливої мети. США працюватимуть також над швидкою реалізацією вже існуючих угод щодо надання допомоги.

Додаток
до Тристоронньої Заяви
Президентів України, США та Росії
від 14 січня 1994 року

Три Президенти вирішили, що для започаткування процесу надання компенсації Україні Росія надасть Україні протягом десяти місяців тепловиділяючі зборки для атомних електростанцій, що міститимуть 100 тонн низькозбагаченого урану. У той же термін принаймні 200 ядерних боєзарядів ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24) будуть перевезені з України до Росії для розукомплектування. Українські представники здійснюватимуть нагляд за розукомплектуванням цих боєзарядів. США сплатять Росії 60 млн. дол. США авансу, що підлягатиме вилученню із платежів, які Росія матиме отримати згідно з контрактом про поставки високозбагаченого урану. Ці кошти допоможуть покрити витрати на транспортування і розукомплектування стратегічних боєзарядів і виробництво тепловиділяючих зборок.

Всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час. Росія надасть компенсацію у формі поставок тепловиділяючих зборок Україні для потреб її атомної енергетики протягом того ж самого періоду.

Україна забезпечуватиме знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічні наступальні озброєння, розташовані на її території, згідно з її відповідними угодами протягом семирічного періоду, як це передбачено Договором про СНО-I (840_050) і в контексті Заяви Верховної Ради України "Про без'ядерний статус України" (1697-12). Всі ракети РС-22 (СС-24) на території України будуть деактивовані протягом десяти місяців шляхом зняття їх боєзарядів.

Росія забезпечуватиме технічне обслуговування та безпечну експлуатацію ядерних боєзарядів, а Україна співробітничатиме в створенні умов для виконання Росією цих операцій згідно з угодами, досягнутими між Україною і Росією у 1993 році.

США і Росія сприятимуть розробленню і прийняттю МАГАТЕ угоди, яка поставить всю ядерну діяльність України під гарантії МАГАТЕ, що дозволить безперешкодно експортувати тепловиділяючі зборки з Росії до України для ядерної енергетики України.

За Україну (підпис)
За Сполучені Штати Америки (підпис)
За Російську Федерацію(підпис)
Москва, 14 січня 1994 року


Трехстороннее заявление
Президентов России, США и Украины

Президенты Ельцин, Клинтон и Кравчук встретились в Москве 14 января с.г. Три Президента подтвердили, что они относятся друг к другу как к полноправным и равным партнерам и что отношения между их странами должны осуществляться на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого из государств.

Три Президента согласились с важностью развития взаимовыгодных всесторонних отношений экономического сотрудничества. В этой связи они приветствовали намерение США оказать помощь России и Украине в целях поддержки формирования эффективной рыночной экономики.

Три Президента рассмотрели прогресс, который был достигнут в сокращении ядерных сил. Деактивация стратегических сил уже осуществляется в России, США и Украине. Президенты приветствовали осуществляемую деактивацию ракет PC-18 (CC-19) и PC-22 (CC-24) на территории Украины путем снятия их боезарядов.

Президенты стремятся к вступлению в силу Договора СНВ-1 (840_050), включая Лиссабонский протокол (998_070) и связанные с ним документы, и Президент Кравчук подтвердил свое обязательство о том, что Украина присоединится к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, в возможно кратчайшие сроки. Президенты Ельцин и Клинтон отметили, что вступление в силу Договора СНВ-1 позволит им добиваться скорейшей ратификации Договора СНВ-2. В этом контексте Президенты обсудили шаги, которые предпримут их страны с целью разрешения определенных вопросов, касающихся ядерного оружия.

Президенты подчеркнули важность обеспечения безопасности и надежности ядерного оружия до его разукомплектования.

Президенты признают важность компенсации Украине, Казахстану и Беларуси стоимости высокообогащенного урана в ядерных боезарядах, размещенных на их территориях. Были выработаны договоренности о предоставлении справедливой и своевременной компенсации Украине, Казахстану и Беларуси по мере вывода ядерных боезарядов с их территорий в Россию с целью разукомплектования.

Президенты Ельцин и Клинтон выразили удовлетворение завершением работы над контрактом по высокообогащенному урану, который был подписан соответствующими представителями России и США. Предусматривая переработку оружейного урана в уран, который может быть использован только в мирных целях, Соглашение по высокообогащенному урану является крупным шагом вперед в достижении общих целей сторон в области нераспространения.

Три Президента приняли решение относительно одновременных действий по выводу ядерных боезарядов из Украины и предоставлению компенсации Украине в виде тепловыделяющих сборок для атомных электростанций.

Президенты Ельцин и Клинтон информировали Президента Кравчука о том, что Россия и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, как только Договор СНВ-1 (840_050) вступит в силу и Украина станет государством-участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (995_098), не обладающим ядерным оружием, Россия и США:

- подтвердят Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) уважать независимость и суверенитет и существующие границы государств-участников СБСЕ и признавать, что изменения границ могут осуществляться только мирным путем и по договоренности; и подтвердят свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и что никакие их вооружения никогда не будут применены, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (995_010);

- подтвердят Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление другим государством-участником СБСЕ прав, присущих его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода;

- подтвердят свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику ДНЯО (995_098), не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

- подтвердят в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника ДНЯО (995_098), не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.

Президенты Ельцин и Клинтон информировали Президента Кравчука о том, что состоялись консультации с Соединенным Королевством, третьим государством-депозитарием ДНЯО (995_098), и Соединенное Королевство готово предоставить Украине такие же гарантии безопасности, как только Украина станет государством-участником ДНЯО, не обладающим ядерным оружием.

Президент Клинтон подтвердил обязательство США оказать техническую и финансовую помощь в целях безопасного и надежного демонтажа ядерных сил и хранения расщепляющихся материалов. США согласились предоставить России, Украине, Казахстану и Беларуси в рамках программы Нанна - Лугара такую помощь в размере почти 800 млн. долларов США, включая как минимум 175 млн. долларов США Украине. Конгресс США санкционировал выделение дополнительных сумм на осуществление программы Нанна - Лугара, и США будут активно сотрудничать с Россией, Украиной, Казахстаном и Беларусью в направлении расширения помощи для этой важной цели. США будут также вести работу в целях скорейшего выполнения соглашений о помощи, которые уже заключены.

Приложение
к Трехстороннему заявлению
Президентов России, США и Украины
от 14 января 1994 года

Три Президента приняли решение о том, что в целях начала процесса компенсации Украине Россия в течение десяти месяцев предоставит Украине тепловыделяющие сборки для атомных электростанций, содержащие 100 тонн низкообогащенного урана. В эти же сроки как минимум 200 ядерных боезарядов ракет PC-18 (CC-19) и PC-22 (CC-24) будут выведены из Украины в Россию для разукомплектования. Представителями Украины будет осуществляться наблюдение за разукомплектованием этих боезарядов. США предоставят России 60 млн. долларов США в качестве предоплаты, которые будут вычитаться из причитающихся России платежей в рамках контракта по высокообогащенному урану. Эти средства будут предоставлены с тем, чтобы содействовать покрытию расходов на транспортировку и разукомплектование стратегических боезарядов, а также изготовление тепловыделяющих сборок.

Все ядерные боезаряды будут выведены с территории Украины в Россию в целях их последующего разукомплектования в возможно кратчайшие сроки. Россия предоставит компенсацию в виде поставок Украине тепловыделяющих сборок для нужд ее атомной энергетики в течение того же периода времени.

Украина обеспечит ликвидацию всего размещенного на ее территории ядерного оружия, включая стратегические наступательные вооружения, согласно соответствующим соглашениям и в течение семилетнего периода, как это предусмотрено Договором СНВ-1 (840_050), и в контексте Заявления Верховной Рады "О безъядерном статусе Украины" (1697-12). Все ракеты PC-22 (CC-24) на территории Украины в течение десяти месяцев будут деактивированы путем снятия их боезарядов.

В соответствии с соглашениями, достигнутыми между Россией и Украиной в 1993 году, Россия предоставит обслуживание и обеспечит техническую безопасность ядерных боезарядов, а Украина будет сотрудничать в обеспечении условий для выполнения Россией этих мероприятий.

Россия и США будут содействовать выработке и одобрению в МАГАТЭ соглашения о постановке под гарантии МАГАТЭ всей ядерной деятельности Украины, что позволит осуществлять беспрепятственные поставки тепловыделяющих сборок из России в Украину для атомной энергетики Украины.
  
За Российскую Федерацию (подпись)
За Соединенные Штаты Америки (подпись)
За Украину (подпись)
Москва, 14 января 1994 г.

____________
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_300
http://uk.wikipedia.org/wiki/Нанна-Лугара_програма

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук подписуют ядерное разоружение Украины. Москва, 14 января 1994 года
http://ukrainian.voanews.com/content/ukraine-usa-budapest/1857535.html