понеділок, 31 березня 2014 р.

Звернення науковців-конституціоналістів та громадських експертів щодо конституційної реформи в Україні 2014


До Верховної Ради України
та громадянського суспільства


ЗВЕРНЕННЯ
щодо конституційної реформи в Україні

Ми, науковці-конституціоналісти та громадські експерти, не можемо залишатися осторонь процесу конституційної реформи, підготовка якої розпочалася в Україні, і вважаємо за необхідне звернутися із таким.

Ми переконані, що Україні потрібна конституційна реформа.

По-перше, це обумовлено необхідністю відновити легітимність Конституції. Чинний на сьогодні текст Конституції є результатом низки рішень, деякі з яких були прийняті з порушеннями процедури конституційних змін.

По-друге, враховуючи досвід дії Конституції та теперішню політичну ситуацію в Україні, є нагальною потреба вдосконалення конституційних положень, принаймні у трьох напрямках:
  • встановлення механізму державної влади, який би унеможливлював узурпацію влади будь-ким з вищих посадових осіб держави, і при цьому б забезпечував єдність державної політики. У Конституції потрібно належним чином втілити модель змішаної республіки. Це означає, що Кабінет Міністрів має цілісно формуватися парламентським шляхом і бути відповідальним лише перед Верховною Радою, водночас Президент має обиратися всенародно і бути наділеним вагомими повноваженнями;
  • забезпечення конституційних гарантій незалежності і професійності суддів та справедливого правосуддя. Для цього необхідно, насамперед, змінити порядок формування Вищої ради юстиції та порядок призначення суддів на посади, запровадити кваліфікаційний добір кандидатів у судді Конституційного Суду, привести статус прокуратури у відповідність до європейських стандартів та внести деякі інші зміни;
  • закладення конституційних основ для реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Повноваження щодо питань, які можливо та необхідно вирішувати на місцевому рівні, потрібно передати до компетенції фінансово та ресурсно спроможних органів місцевого самоврядування. Місцеві державні адміністрації не повинні бути виконавчими органами рад, але мають здійснювати нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування.

Ми наголошуємо на тому, що зміни до розділів I, III та XIII Конституції на сьогодні є недоцільними.

Ми вважаємо, що метою конституційної реформи є відновлення авторитету і юридичної цілісності Конституції, задля утвердження верховенства права та ефективного функціонування влади. Це залежить не лише від змісту конституційних змін, але й від способу здійснення реформи.

Процес конституційної реформи має викликати довіру у суспільства. Такої довіри не варто очікувати, якщо процес реформи справлятиме враження закритої від суспільства домовленості політиків.

Конституційна реформа має проводитися прозоро та відкрито, а також – професійно та в інтересах суспільства. Тому вона має готуватися політично незаангажованими фахівцями за участю політиків, а не навпаки.

Ми впевнені, що із підготовкою конституційної реформи не можна зволікати. Для розвитку Української держави необхідна Конституція, яка має суспільний авторитет, обмежує свавілля влади та забезпечує її служіння народу.

Законопроект про внесення змін до Конституції повинен бути підготовлений до президентських виборів в Україні 25 травня ц.р., щоб суспільство було свідомим того, які повноваження отримає майбутній Президент, а кандидати на пост Глави держави публічно взяли зобов’язання визнати такий обсяг повноважень у разі свого обрання. Це запобігатиме спробам маніпулювати конституційною реформою залежно від результатів президентських виборів.

З огляду на це і відчуваючи професійну та громадянську відповідальність, зобов’язуємось підготувати в найкоротші строки пропозиції щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції України та представити його Верховній Раді України та всьому суспільству. При цьому ми готові до відкритої співпраці з усіма учасниками конституційного процесу.

Звернення підписали:

Бориславська О.М., доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, к.ю.н.
Василенко В.А., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н.
Головатий С.П., член Міжнародної асоціації конституційного права, д.ю.н.
Ключковський Ю.Б., президент Інституту виборчого права
Кириченко Ю.М., керівник проектів з конституційного права Центру політико-правових реформ
Когут І.О., голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив [колишній член КАЯК]
Козюбра М.І., завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н.
Коле[і]сник В.П., професор кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, д.ю.н.
Коліушко І.Б., голова правління Центру політико-правових реформ [колишній член КАЯК]
Конончук С., експерт з конституційного права Українського незалежного центру політичних досліджень
Мелешевич А.А., декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Петришин О.В., перший віце-президент Національної академії правових наук України, д.ю.н. [колишній член КАЯК]
Сироїд О., директор Правничої фундації
Ткачук А.Ф., директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства

31 березня 2014 року
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/zvernennia-shchodo-konstitutciinoii-reformi-v-ukraiini
01 квітня 2014 року
http://pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/2011-12-14-18-24-53/1628-zvernennia-shchodo-konstytutsiinoi-reformy-v-ukraini.html
07 квітня 2014 року
http://www.pravo.org.ua/209-slaider-novyn/1640-zvernennya-shchodo-konstytutsiinoi-reformy-v-ukraini.html

Заява Координаційної ради Громадянської Асамблеї України з приводу теперішньої кризи та в зв’язку з проведенням круглого столу національної єдності 

http://www.mk.ru/merinov/

пʼятницю, 28 березня 2014 р.

Виктор Янукович. Требуйте проведения референдума об определении статуса каждого региона в составе Украины


ИТАР-ТАСС. Обращение президента Украины
Виктора Януковича к украинскому народу

Дорогие соотечественники!

Говорю эти слова с огромной болью в душе. Ведь на наших глазах разрушается наша Родина!

Все, что происходило и происходит в последние месяцы в Украине, это - вооруженный государственный переворот, который был совершен оппозицией на оружии террористических группировок при полной поддержке некоторых Западных государств.

И чего только стоит предлог переворота? Президент отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, потому что оно было губительно для страны, в первую очередь, с экономической точки зрения. А теперь: заигравшиеся политики признали мою правоту, а ЕС пытается соблюсти хорошую мину при плохой игре, разделяя документ на политическую и экономическую составляющую.

Нынешняя, так называемая, "власть" приняла пакет законов, прямо нарушающих Конституцию Украины. Эти законы были приняты под давлением "майдана". Над многими народными депутатами и их семьями совершались акты насилия, не говоря уже о постоянных угрозах.

Самозванцы не имеют мандата доверия Украинского народа. И они не имеют права лишать каждого гражданина Украины его права голоса, путем внесения антиконституционных изменений в законодательство в том числе и о выборах Президента. Поскольку, принятые поправки исключают возможность честных выборов, когда бы они ни состоялись. Хаос в рядах законодателей – порождает хаос вне стен Парламента!

Поэтому, считаю, что эта "власть" - нелегитимна и все решения, которые она принимает – незаконны!

Анархия, творящаяся на улицах нашей страны, не имеет ничего общего с демократией. Пусть хоть одно западное государство назовет демократическими шаги, предпринимаемые нынешними "управленцами". Не думаю, что кто-либо из европейских чиновников высокого ранга публично признает нормальным расстрелы и грабежи на улицах их государств, когда террористы - называются активистами, которым безнаказанно дозволено убивать и грабить людей. Почему же так унижают наших граждан и наше государство?

Большинство украинского народа не имеет возможности узнать реальную картину жизни на всей территории страны, постепенно разрастающегося повсеместного насилия, правовой анархии и приближающейся экономической катастрофы. Украинские СМИ "едят с рук" грантодателей зарубежных стран, их профессиональных объединений, корни которых порой находятся глубоко в системе власти этих государств. Именно поэтому, пресса Украины своей деятельностью наносит, возможно, не осознавая полноту ответственности, непоправимый урон всем будущим поколениям, подыгрывая предателям своей Родины, формируя ошибочное мнение о духовных ценностях, искривляя историю народа.

И абсолютно логично, что протест, который разгорается на Юго-Востоке Украины – это естественная реакция густонаселенного промышленного края на вооруженный государственный переворот. Лидеры майдана пришли к власти на плечах нацистских штурмовиков. Тысячи молодчиков со стволами, почувствовавших вкус славы и крови, начали разъезжать по всем регионам Украины, пытаясь устанавливать "новый порядок". В силу постреволюционных обстоятельств - занимаясь грабежами, убийствами, мародерством, рэкетом, в том числе, выполняя заказы конкурирующих кланов внутри "верхушки" майдана. Эти вооруженные "сотни" и неадекватное управление государственными процессами, в тот же миг, вызвали реакцию народа – Украина так потеряла Крым, а "майданной власти" теперь не уйти от острого, все нарастающего, общественного недовольства.

Мы с вами знаем, что будущее Украины уже давно решается далеко за ее пределами и далеко не демократическими способами.

Свержение законной власти планировалось на Западе как акция за рамками международного права, и Украина – не первый пример подобных сценариев.

Приход к власти нацистов никогда не будет воспринят большинством украинского народа.

Сегодня "майданная власть" демонстрирует не просто неадекватность во внутренней и во внешней политике, но и азартную агрессивность и опасное для всего мира нацистское наследие.

В правительственной коалиции майдана принимают участие злейшие враги европейской толерантности – нацисты. Как будет вписываться в реальность "западной демократии" "европейский выбор" Украины трудно представить…

А на что же надеется такая "власть", что западные спонсоры майдана "дадут" им какие-то чудотворные рецепты? А потом приложат к ним кредиты "на развитие Украины до Европейских стандартов".

Но мы же с вами хорошо понимаем, что это все иллюзии. Все, что будут "давать" – будет за счет слез и горя украинского народа. Чем глубже долговая яма, тем тяжелее из нее выбираться.

"Новая власть" - как всегда прикрылась, обманула и использовала цвет нашей нации – молодежь, внушив им ложную информацию! Детям выдали оружие и дали понять, что они сейчас вершители судеб, и они с гордостью могут идти умирать! Но за что? За то, чтобы те, кто замарал свои руки в их крови ими же и пытался управлять? Они украли будущее у наших детей! И очень много нужно будет приложить, чтобы вернуть общество в нормальное русло развития.

Я всегда желал Украине только силы и процветания. Делал все, для того, чтобы наше государство было самодостаточным и самостоятельно могло выбирать себе партнеров!

Но все, что сделали "творцы революционеры", привело Украину к разрухе, беспомощности и уязвимости.

Выполняя требования МВФ, на которые я был изначально категорически не согласен, в Украине грядет увеличение цены на газ для населения на 50%, снятие и существенное понижение социальных выплат: инвалидам, сиротам, многодетным и т.п., замораживание всех социальных программ, повышение налогов, существенное понижение дотаций шахтерам, стремительный рост инфляции, значительное падение ВВП, а так же повальные увольнения, в т.ч. по политическим мотивам, и многое другое.

И за это все, нести ответственность должна "майданная власть": за раскол страны, за унижение и обнищание украинского народа, за межнациональные распри, возрастающую безработицу, социальную катастрофу – за все!

Единственное, за что прошу простить меня так это за то, что вовремя не остановил "творцов революции", поскольку желал избежать кровопролития и человеческих жертв. Особенно, прошу прощения у ветеранов, которые сражались против нацизма, а сегодня оказались свидетелями попытки его возврата!

Но, как Президент, который с вами мыслями и душой, призываю каждого здравомыслящего гражданина Украины – не дайте самозванцам Вас использовать! Требуйте проведения референдума об определении статуса каждого региона в составе Украины, требуйте соблюдения Ваших прав и свобод – как свободных граждан демократического государства, которым оно было до сих пор!

Со своей стороны я не могу сейчас всего озвучить, но я буду добиваться законного выполнения соглашения от 21 февраля сего года и приложу все усилия, чтобы этот организованный фарс был полностью разоблачен и виновные в развале государства понесли заслуженное наказание!

Текст обращения опубликован ИТАР-ТАСС 28.03.2014 г.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1081560?utm_medium=rss20

02.04.2014 НТВ - Без купюр. Интервью Виктора Януковича:
У меня забрали мою душу...


Дорогие соотечественники... Коллаж Virtual-Yak

пʼятницю, 21 березня 2014 р.

Юрий Ганущак. Децентрализация: окно политических возможностей недолго будет открыто


В Украине продолжается формирование исполнительной вертикали. По старым лекалам, но в условиях повышенного внимания общества. Доминируют политический и эмоциональный компоненты. Профессиональный — в последнюю очередь: сейчас надо раздать награды. Самые большие проблемы в "нейтральной зоне" — Центральной Украине. Распределение регионов по партийным квотам уже вызвало всплеск эмоций на местах — партиям иногда некого предлагать: их претенденты либо профессионально слабы, либо у них солидный шлейф сомнительного прошлого, мало известного партийным лидерам в центре, но четко прослеживаемого местным социумом.

На должности глав районных администраций вообще трудно найти претендентов, которых поддержала бы патриотически настроенная улица: Партия регионов в эпоху своего неделимого господства принуждала всех более или менее авторитетных людей не только вступать в ее ряды, но и участвовать в мероприятиях в поддержку действующей власти. Теперь им об этом вспоминают, грозят люстрацией. В то же время на волне митинговых страстей к власти рвутся или откровенные баламуты, которых всегда выплескивает на поверхность пена социальных потрясений, или циничный бизнес с криминальным душком. Похоже, перспектива помародерствовать в тяжелые времена вдохновляет многих.

Гротеск дежавю особенно подчеркивает необходимость проведения реформы управления территориями или, как теперь принято говорить, — децентрализации власти. Руководство страны даже задекларировало намерение осуществить ее быстро и решительно. Хотя смысл в понятие "децентрализация" вкладывается разный. Чаще всего ее трактуют как противоположность демонизированной федерализации. Хотя децентрализация в действительности является продолжением демонополизации публичной власти. Федерализация просто перестала быть актуальной: замена центрального самодержца на региональных князьков, что является болезнью постсоветских территорий, сегодня не радует. А с принятием Бюджетного кодекса, предусматривающего сквозные межбюджетные отношения между центром и органами местного самоуправления, — это вообще шаг назад.

Поверхностно было бы сводить реформу только к расширению полномочий местной власти, даже с закреплением дополнительных доходных источников. Это только один из компонентов построения территориальной организации власти со сбалансированной триадой: полномочие—ресурс—ответственность.

Самая весомая составляющая реформы — распределение полномочий между государством и местным самоуправлением. Вышеупомянутая проблема назначения глав местных государственных администраций решается просто и органически — люди избирают местную власть, которая формирует исполнительные органы. А вот государственные функции на территории исполняет представитель центральной власти. Одна из этих функций — контроль легитимности решений органов местного самоуправления, а именно — соответствие их закону, а не целесообразности. И реакция на злоупотребление местной власти должна быть быстрой и неотвратимой. У главы ГГА есть только месяц на то, чтобы проанализировать акт органа местного самоуправления на законность, остановить его и подать в суд. Упустил время — дальше может обращаться уже как частное лицо. Если взял за привычку опротестовывать все акты подряд — жди поражения в суде и падения авторитета центральной власти, за что в Киеве не похвалят. Конечно, можно вспомнить, что суды зачастую чувствительны к пожеланиям власти, но в данном случае будет рассматриваться иск одного органа власти к другому. И открытость, и прозрачность процесса когда-нибудь таки расчистит заиленное коррупцией русло судопроизводства. Опыт стран, внедривших такую систему, в частности Польши и Франции, свидетельствует: полгода деятельности новоизбранного органа самоуправления достаточно, чтобы он овладел искусством не выходить за пределы законодательного русла.

Отдельно о статусе глав госадминистраций. Прежде всего — особый способ назначения. Претендент должен работать на должности не ниже 4-ой категории для того, чтобы быть включенным в особый резерв Госслужбы указом президента. Представление Кабинета министров на вакантную должность возможно только на лицо, находящееся в таком резерве не менее одного года. Президент может отклонить представленную кандидатуру только при наличии веских оснований. Такая сложная процедура необходима для отсеивания случайных или предрасположенных к злоупотреблениям чиновников. Следующее требование — внепартийность, причем не бутафорная: даже уйдя с должности, главы госадминистраций не могут баллотироваться в парламент и местные советы в течение года. Ротация главы ГГА каждые три года обеспечивает защиту от "сращения" с местной элитой, и единое правоприменение на всех территориях Украины является обязательным. И, наконец, — особая подготовка в Национальной академии государственного управления.

Такая система взаимодействия органов публичной власти на территории непривычна для нашего политикума. Более того, слишком четкая. И таящая угрозы для некоторых политических лидеров с авторитарным стилем управления. Но и они вынуждены реагировать на требования гражданского общества, которое еще не сформировалось, но уже заявляет о себе на площадях. Ведь попытки создать исполкомы областных и районных советов в Западной Украине и их бумеранг в виде "народных губернаторов" в Восточной — весьма тревожные звоночки: если не осуществить размежевание полномочий между государственными и самоуправляющимися органами, то на повестку дня вообще выйдет вопрос ликвидации присутствия государства на территории или сведение ее к представительству президента без важных властных функций. Чего и добиваются приверженцы федерализации синхронно с Россией. Следовательно, здесь не до партийных интриг, — на кону суверенитет государства. В конце концов, новая система организации власти открывает и хорошие перспективы для селекции, подготовки и проверки партийных кадров. Ведь местное самоуправление — это возможность самостоятельно принимать управленческие решения, учась на ошибках и приумножая авторитет партии на успехах.

Пока что несмело с уст руководителей страны звучат тезисы о необходимости проведения административно-территориальной реформы, — синдром Безсмертного дает о себе знать. В то же время вице-премьер по вопросам регионального развития Владимир Гройсман заявил о будущей стопроцентной децентрализации власти в Украине. Таким образом, реформа уже задекларирована правительством как неотложная. Что дает определенные шансы. Но серьезно говорить о реформе местного самоуправления без изменения территориальной конфигурации властных структур — значит обманывать себя и общество. Если более 90% сельских советов ни кадрово, ни инфраструктурно, ни финансово не способны выполнять полномочия, предоставляемые базовому уровню самоуправления, — то разве можно всерьез говорить о действующем местном самоуправлении? Необходимость укрупнения территориальных общин путем объединения их вокруг центров экономической активности — городов, сел — уже, практически, не только не дискутируется в кругу специалистов, но и признается самими руководителями органов местного самоуправления. Как и необходимость реорганизации субрегионального уровня — района, который сегодня великоват для предоставления базовых социальных услуг, но слишком мал для организации предоставления естественных для этого уровня медицинских услуг вторичного уровня. Требования к функционированию госпитальных округов как раз будут диктовать параметры новых районов. Что касается областей, то их нынешние размеры в Украине идеально вписываются в требования ЕС к административно-территориальным единицам регионального уровня. Необходимости менять их конфигурацию нет, хотя, конечно, ряд политических маргиналов не потеряют возможности поспекулировать на эту тему.

Наконец, еще одна составляющая децентрализации власти — упорядочение деятельности территориальных органов исполнительной власти. Это означает привязку нынешней хаотичной сети межрайонных органов (например, налоговой администрации) к единой сетке административно-территориального устройства. Фактически, такие территориальные органы должны быть на уровне новых районов и координироваться главами районных государственных администраций. Кстати, такие изменения можно осуществить уже сегодня постановлением Кабинета министров, без участия законодательного органа.

Какой может быть последовательность мер по проведению децентрализации? Первый этап — демонстрация серьезности намерений правительства. Ее подтвердит принятие законопроекта о реорганизации управления в г. Киеве, предусматривающей размежевание полномочий Киевского городского головы, возглавляющего исполнительный орган Киевсовета, с одной стороны, и глав КГГА — с другой, а также восстановление районных советов в г. Киеве (регистрационный номер законопроекта 4289).

Восстановить остановленное в 2010 г. моделирование общин и районов, анализ их способности исполнять определенные законом по этим уровням полномочия, можно, организовав надлежащим образом работу в течение не более месяца. Столько же времени понадобится для принятия в первом чтении поправок к Конституции относительно реформы местного самоуправления. В отличие от политически чувствительных статей организации власти на центральном уровне, которые будут нуждаться в продолжительных политических консультациях и работе квалифицированных юристов, изменения, касающиеся децентрализации власти, давно отработаны с экспертами Венецианской комиссии и могут рассматриваться в зале Верховной Рады Украины отдельно.

Наработан и пакет законопроектов, необходимых для полноценной реформы территориальной организации власти. Это новые редакции законов "О местном самоуправлении в Украине" и "О местных государственных администрациях", законопроект "Об административно-территориальном устройстве" и сопутствующие им изменения в Бюджетный кодекс Украины. Эти документы можно принимать поэтапно, в зависимости от готовности политикума к проведению быстрых изменений в Конституцию.

Проведение административно-территориальной реформы также зависит от политической воли. Опыт других стран свидетельствует, что более благодарную реформу и не придумаешь, поскольку "перетряске" подлежит вовсе не любимая народом бюрократия, и без того каждые пять лет переживающая небольшое землетрясение в результате выборов. С хорошей административной и медийной подготовкой проведение необходимых изменений не будет нуждаться в крупных вложениях и массовых увольнениях служащих. Подавляющее большинство их найдет свое место в новообразованных органах власти на уровне общины и района. А сокращение расстояния между центрами предоставления социальных услуг, размещаемыми сегодня в районных центрах, и их потребителями — сельскими жителями с 20 км в среднем до 11 км — центров новообразованных общин, безусловно, найдет поддержку у населения.

Наконец, крайне болезненный для чиновников процесс изменения места работы можно провести в два этапа. Первый заключается в добровольном объединении территориальных общин, по решению советов. Соответствующий законопроект предусматривает, что областные советы утверждают т.н. Перспективный план формирования дееспособных общин, промоделированный в соответствии с требованиями, определенными правительством к таким административно-территориальным единицам. Следовательно, государственную финансовую поддержку будут получать те новообразованные общины, которые полностью будут вписываться в такой план. Конечно, массового процесса объединения, как свидетельствует опыт других стран, нельзя ожидать, но в политическом плане переход к полноценной реформе будет более мягким.

При любых обстоятельствах окно политических возможностей не долго будет открыто. Необходимо успеть реализовать все запланированные реформы буквально за год — максимум, два. В 2000-м такая возможность была реализована с проведением бюджетной реформы, готовившейся три года. В 2005 г., несмотря на благоприятные политические условия, ни одна реформа не была достаточно подготовлена и не могла быть успешной. Сегодня снова возникли благоприятные условия для проведения реформ, в частности децентрализации власти. Все нормативные акты и меры должны быть приняты и реализованы уже в 2014 г., с тем, чтобы выборы в местные советы прошли на новой пространственной основе и с новыми компетенциями органов власти.

Юрий Ганущак 21 марта 2014 года

четвер, 20 березня 2014 р.

Постанова Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави 2014


Верховна Рада України;
Постанова від 20.03.2014 № 1140-VII
Документ 1140-18, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 20.03.2014ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Заяву Верховної Ради України щодо
гарантії прав кримськотатарського народу
у складі Української Держави

Спираючись на цілі та принципи, що проголошені у статтях 3, 11, 15 Конституції України, та статтю 1 Статуту Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, а також Віденську декларацію, Верховна Рада України заявляє:

1. Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України.

2. Україна гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української Держави.

3. Україна визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

4. Верховна Ради України заявляє про свою підтримку Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів.

5. Верховна Рада України доручає Кабінету Міністрів України терміново подати проекти законів України, нормативно-правових актів України, які визначають та закріпляють статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

6. Розробка проектів відповідних законів України та нормативно-правових актів відбуватиметься шляхом консультацій з Меджлісом кримськотатарського народу, у тісній співпраці з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Радою Європи відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини, корінних народів та національних меншин.

7. Верховна Рада України доручає Кабінету Міністрів України розробити практичні механізми взаємодії між органами виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу.

8. Україна рішуче засуджує будь-які спроби обмеження політичних та соціальних прав, громадянських свобод громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, різної етнічної приналежності, зокрема, українців, росіян, кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів, кримчаків, що спостерігаються внаслідок проведення антиконституційного референдуму в Автономній Республіці Крим.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
20 березня 2014 року
№ 1140-VII
____________
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1140-18УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 472/2014

Про День боротьби за права кримськотатарського народу

Ураховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

1.Установити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щороку 18 травня.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

16 травня 2014 року

____________
http://www.president.gov.ua/documents/17669.html


Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України 2014


18.05.2013 р. Мітинг в Сімферополі, приурочений до 69-х роковин депортації кримськотатарського народу із Криму

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014


Верховна Рада України;
Декларація від 20.03.2014 № 1139-VII
Документ 1139-18, поточна редакція -
Прийняття від 20.03.2014ДЕКЛАРАЦІЯ

Про боротьбу за звільнення України

18 березня 2014 року Президент Російської Федерації поставив підпис під так званим «Договором про входження Республіки Крим та міста Севастополя до Російської Федерації». У помпезній атмосфері Георгіївського залу Кремля з відвертим викликом усьому світові Росія зухвало порушила не тільки чинне законодавство суверенної України, але й фундаментальні норми міжнародного права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради Європи, Заключному акті НБСЄ 1975 року та інших підсумкових документах НБСЄ/ОБСЄ, Угоді про створення Співдружності Незалежних Держав від 1991 року, Меморандумі про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України, Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року.

Уперше після завершення Другої світової війни загально визнані кордони Європи цинічно «перемальовує» країна, яка за багатосторонніми і двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України, недоторканність і непорушність її кордонів.

Верховна Рада України звертає увагу урядів та парламентів світу, міжнародних організацій та світової громадськості, що Український народ ніколи не визнає анексію невід’ємної частини своєї території - Автономної Республіки Крим, захопленої Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав.

Верховна Рада України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої «Республіки Крим» та анексії Криму і міста Севастополя до складу Росії у якості нових суб’єктів Федерації.

Від імені народу України Верховна Рада України заявляє, що Крим був, є та буде в складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму, якою б важкою і тривалою вона не була.

Україна переможе, бо з нами Бог і правда.

Голова Верховної Ради України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
20 березня 2014 року
№ 1139-VII

____________
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1139-18Суверенітет належить народу та є
єдиним і неподільним, невідчужуваним
та непорушним. Жодна частина народу не
може здійснювати владу усього народу…

Петро Порошенко. Вітчизняна війна чотирнадцятого року
Олександр Турчинов. Це не війна між українцями
Указ Президента України №472/2014 Про День боротьби за права кримськотатарського народу
Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України 2014
Закон України Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою 2014
Про припинення дії угоди щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 2014-р
Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави 2014
Договір про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових субєктів 2014-р
Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів безпеки України (постанови) 2014
Декларація про зміст російсько-українського стратегічного партнерства 2012-р
Заява Верховної Ради України Про надання Україні реальних гарантій безпеки 2010
Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 2010
Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 2010-у/р


вівторок, 18 березня 2014 р.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 2014 

ДОГОВОР
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов


Подписан 18 марта 2014 года
Ратифицирован 21 марта 2014 года

Российская Федерация и Республика Крым,

основываясь на исторической общности своих народов и учитывая сложившиеся между ними связи,

признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое государство обязано уважать это право,

будучи преисполнены решимости обеспечить уважение и соблюдение достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах их территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека,

выражая общую волю своих народов, неразрывно связанных общностью исторической судьбы, к совместному проживанию в составе демократического федеративного правового государства,
стремясь обеспечить благополучие и процветание своих народов,

основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации,

принимая во внимание предложение Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь,

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1

1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания настоящего Договора.

2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Договором, Федеральным конституционным законом "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации"*** и федеральным конституционным законом о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.

Статья 2

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Статья 3

1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

2. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.

Статья 4

1. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является Государственной границей Российской Федерации.

3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права.

Статья 5

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Статья 6

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Статья 7

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, проходят военную службу на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2016 года включительно.

Статья 8

Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной власти города федерального значения Севастополя проводятся во второе воскресенье сентября 2015 года. До избрания органов государственной власти Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя их полномочия осуществляют соответственно Государственный Совет Республики Крым - парламент Республики Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя.

Статья 9

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального значения Севастополя.

3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.

Статья 10

Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации.

Совершено в городе Москве 18 марта 2014 года в трех экземплярах, каждый на русском языке.

Подписали

От Российской Федерации

Президент Российской Федерации
В.В.Путин

От Республики Крым

Председатель Государственного Совета
Республики Крым

Председатель Совета Министров
Республики Крым
С.В.Аксёнов

Председатель координационного совета
по созданию управления по обеспечению
жизнедеятельности Севастополя
А.М.Чалый

____________
http://ru.wikisource.org/wiki/Договор_о_принятии_в_Российскую_Федерацию_Республики_Крым_и_образовании_в_составе_Российской_Федерации_новых_субъектов
http://kremlin.ru/news/20605
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3621970
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3622436
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4cb1349c4325d7681.pdf 

***

Статья 4. Условия принятия в Российскую Федерацию нового субъекта
1. В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть.
2. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части (далее - международный договор), заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством.
3. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если указанным в пункте 2 настоящей статьи международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области.
4. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа в соответствии с указанным в пункте 2 настоящей статьи международным договором.
(Федеральный конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56281/#p45).


О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2014