понеділок, 30 травня 2011 р.

Україні потрібна конституційна реформа. Але справді реформа. І справді конституційна


Передумови для конституційної реформи на даний час є доволі неоднозначними. З одного боку, конституційна реформа дуже потрібна Україні. Але з другого боку, є вагомі підстави сумніватися у здатності уповноважених суб’єктів провести справді реформу. І справді конституційну.

Найбільше сумнівів та занепокоєння викликають такі три обставини.

Перша – свідома та регулярна практика порушення Конституції вищими органами влади. Серед прикладів таких порушень можна назвати виконання Президентом повноважень, яких Конституція йому не надає (призначення заступників керівників центральних органів виконавчої влади включно з міністерствами, призначення держаних уповноважених Антимонопольного комітету, видання доручень), керовані неособисті голосування у Верховній Раді та ін. Конституційна реформа, проведена за таких умов, навряд чи матиме легітимність в очах суспільства. Більше того, така ситуація позбавляє певності у тому, що положення, які стосуються порядку внесення змін до Конституції, будуть дотримані у процесі конституційної реформи.

Друга – діяльність сьогоднішньої політичної влади характеризується тенденціями, протилежними від тих, які б мали бути забезпечені в результаті внесення змін до Конституції. Так, потреба у конституційній реформі в Україні в першу чергу обумовлена необхідністю удосконалення механізму стримувань та противаг, посилення ролі парламенту у політичній системі, забезпечення незалежності та професійності судової влади. Однак влада чітко та незмінно демонструє тенденції на зосередження влади в руках Президента, нівелюючи конституційні стримування та противаги, на перетворення Верховної Ради у кишеньковий парламент та на все більше політичне узалежнення та непрозорість судової влади. З огляду на це існує ризик, що конституційна реформа, в разі її проведення, буде використана правлячою політичною силою як інструмент для «цементування» свого перебування при владі, а не для забезпечення демократичного розвитку України.

Третя – одну із ключових ролей у процесі конституційної реформи відіграє Конституційний Суд, діяльності якого останнім часом все більше характерні політична лояльність, кон’юнктурна зміна правових позицій та їх слабка обґрунтованість. Конституційний Суд покликаний гарантувати верховенство Конституції. Це є його єдиним, однак життєво важливим для утвердження демократії та верховенства права, завданням. Надзвичайно відповідальним моментом для охорони конституційного ладу є зміна Конституції. На жаль, діяльність Конституційного Суду не дає підстав беззастережно констатувати його спроможність відстояти конституційний лад у разі загрози внесення до Конституції нелегітимних змін.

На фоні цих обставин та тенденцій вже другий рік, час від часу активізуючись, іде процес формування Конституційної Асамблеї, яка не зважаючи на свою назву, створюється як спеціальний допоміжний орган при президентові. Згідно з указом президента метою діяльності цього органу є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції.

Якщо й вважати ініціативу щодо створення Конституційної Асамблеї початком нового етапу конституційної реформи, то такому початку не характерні ні високий рівень легітимності, ні прозорість, ні розгортання широкого суспільного діалогу щодо змісту реформи.

Назвавши допоміжний орган Конституційною Асамблеєю (яка в теорії та практиці конституціоналізму є представницьким органом, установчої влади народу, що характеризується найвищим рівнем легітимності), Президент ввів суспільство в оману. Довготривалі «завмирання» процесу формування Конституційної Асамблеї викликають підозру, що цей орган створюється для можливості зміни Конституції в політичних інтересах, коли виникне така потреба. Правильне це припущення чи ні – покаже діяльність Асамблеї. Варто зазначити, що низький старт цього органу наразі не прирікає його на таке ж продовження. Якщо влада та учасники Конституційної Асамблеї докладуть зусиль для забезпечення неупередженої, прозорої, фахової та суспільно визнаної роботи, її результатом може стати справді якісний законопроект, здатний забезпечити досягнення цілей конституційної реформи.

Зважаючи на все сказане вище, як ніколи хочеться нагадати про перший постулат реформатора – не нашкодити. Україна вже й так платить високу ціну за вади судової, адміністративної та інших, так званих, реформ. Масштаби наслідків, до яких може призвести профанація конституційної реформи взагалі передбачити неможливо. І політики, і громадськість мають розуміти, що допустити цього не можна.

Ярина Журба, 30 травня 2012 р.
//www.pravo.org.ua/index.php/politicreformandconstitutionslaw/2011-12-14-18-24-53/589-2012-05-30-07-33-41 
//kebeta.in.ua/arhiv-statej-z-dd/

пʼятниця, 27 травня 2011 р.

Виктор Мусияка: Целью изменений в Конституцию может быть третий срок Януковича


Не успела страна привыкнуть к «новой-старой» Конституции 1996 года, как на Банковой заговорили об очередных изменениях в многострадальном Основном Законе. С этой целью Виктором Януковичем создана рабочая группа по организации Конституционной Ассамблеи, которая и должна будет разработать проект этих изменений. Возглавил группу первый президент Украины Леонид Кравчук, так как созыв Ассамблеи был подан как его идея. О подводных камнях конституционного процесса, порядке формирования и деятельности Ассамблеи, возможном расширении полномочий Януковича и его третьем президентском сроке НБН расспросил Виктора Мусияку – известного эксперта по конституционному праву, члена группы научных консультантов при рабочей группе Кравчука.

- Виктор Лаврентьевич, зачем вообще вносить в Конституцию новые изменения? Ведь не так давно страна вернулась к Конституции 1996 года…

Решение Конституционного Суда по возвращению к старой Конституции – это конституционный переворот. Сейчас наша власть фактически нелегитимна – ведь она действует согласно тексту Конституции, который был возобновлен неконституционным способом.

А от парламента осталось только название, что это представительский орган народа, а не власти. Ясно, что эти процессы должны быть освящены тем, что власть легитимно функционирует.

Эта легитимация может пройти через внесение новых изменений в Конституцию, их одобрение парламентом и, думаю, народом, путем всеукраинского референдума. Именно этот процесс и инициируется.

Хотя идея созыва Конституционной Ассамблеи существует уже давно. Я, например, являюсь членом одной из организаций, в которую входят специалисты по конституционному праву. Мы предлагаем, чтобы Конституционная Ассамблея избиралась непосредственно народом, разрабатывала изменения в Конституцию, которые потом освящались бы на всеукраинском референдуме. Вот тогда бы мы получили такую «железную» Конституцию, что к ней никто не смог бы подкопаться…

Хотелось бы, чтобы не менее половины членов Ассамблеи были профессиональными юристами, имеющими авторитет в государстве, и не занимали никаких должностей в органах власти. Естественно, исключить какое-то политическое влияние на них невозможно, но его хотя бы можно постараться минимизировать.

Как бы там ни было, сложно рассчитывать на то, что идея конституционного процесса в этих условиях, – при тех субъектах, что сейчас у власти, – будет идти строго в русле интересов народа. Однако мы уже зашли слишком далеко в нарушениях Конституции, мы фактически сделали нелегитимной не только власть, но и само государство, и эти дефекты, конечно, надо исправлять.

- А Вам не кажется, что власть не слишком заботится о таких высоких материях, как «легитимация государства», а банально хочет перераспределить полномочия в свою пользу?

- Есть вероятность и такого развития событий вокруг Конституционной Ассамблеи. Я не исключаю даже, что могут возвратиться к предложенному еще Виктором Ющенко проекту Конституции… В этом проекте была предложена такая система власти, о которой не мечтали ни Кучма, ни Янукович, с огромнейшими полномочиями президента. К тому же власти  надо как-то легитимировать то, что она называет «судебной реформой» – и эти положения тоже попытаются вписать в Конституцию.

- Как Вы думаете, власть будет менять Конституцию лишь в способ, предусмотренный самой Конституцией, или попытается, к примеру, принять принципиально новую Конституцию на референдуме? Благо, всегда найдется масса ораторов, которые будут доказывать, что проще не менять Основной Закон, а принять вместо него новый.

- Это мы увидим до момента начала работы Конституционной Ассамблеи, когда будут определены ее задания и порядок работы. Исходя из того, что говорил президент, того, что говорил Кравчук, это будет что-то похожее на замыслы Ющенко. В одном предложении говорится об «изменениях в Конституцию», в следующем – о «новой редакции Конституции», в следующем за ним – о «новой Конституции»…Для меня как для юриста это три разные вещи!

Тем более, если начнутся разговоры о принятии абсолютно новой Конституции на референдуме, который, казалось бы, является самой что ни на есть прямой формой народовластия. Но, к сожалению, история знает немало примеров, когда через референдум к власти приходили тоталитарные режимы…

- Так изменения в Конституцию лучше принимать в парламенте или на референдуме?

- И парламент может ошибаться, и народ может ошибаться. Но другого пути нет, кроме конституционного. То есть, вносим изменения через парламент. Если они будут касаться первого, третьего или тринадцатого разделов Конституции – тогда надо проводить референдум. И если кто-то захочет обойти парламент, это будет неконституционно.

- По какому принципу лучше формировать Ассамблею: назначать ее членов должен парламент или президент? Ведь Венецианская комиссия, оценивая проект Сергея Головатого, указала, что избрание членов Ассамблеи в парламенте более правильно, чем их назначение главой государства.

- Лично я предлагал, чтобы различные институции (Академия наук, Союз адвокатов, Союз юристов и т.д.) избирали делегатов в Ассамблею от себя. Пойдет ли таким путем комиссия Кравчука, пока неизвестно. К тому же, можно было бы делегировать в Ассамблею представителей политических партий (но не самих депутатов), чтобы они там составляли процентов пятнадцать от общего числа членов Ассамблеи.

Примерно столько же процентов состава мог бы назначать и президент.

- Существование Конституционной Ассамблеи не предусмотрено Конституцией Украины. Какой статус получит этот орган? Кому он будет подчиняться?

- Наша группа научных консультантов исходила из того, что Ассамблея будет независимым и самостоятельным образованием, которое должно разработать текст изменений в Конституцию.

Результаты его работы будут рассмотрены субъектами конституционного процесса, то есть президентом и Верховной Радой. Ассамблея как орган будет создана указом Президента, в указе надо также отметить, что все органы государственной власти обязаны оказывать необходимую помощь Ассамблее, и должно быть определено финансирование, я полагаю, из средств, выделенных на президента.

- Члены Ассамблеи будут получать зарплату?

- Никакой зарплаты не будет, поскольку люди будут работать на общественных началах.

- Когда Ассамблея может быть создана?

- Я думаю, это вполне реально сделать до июля. В конце июня можно было провести первое организационное заседание и начать реальную работу с сентября.

- Какой вы видите оптимальную численность Ассамблеи? И сколько времени ей понадобится на выработку конечного проекта изменений в Конституцию?

- Думаю, в составе Ассамблеи должно быть около 100-120 человек.

До Нового года надо выделить время на наработку концепции изменений в Конституцию, после чего документ надо передать на всенародное обсуждение. Я уверен, что все члены Ассамблеи должны выехать в регионы, встречаться с избирателями, с представителями самых разных организаций и обсуждать с ними предложенную концепцию.

И примерно перед Новым годом было бы логично провести консультативный референдум. И, если люди одобрят концепцию, то 2012 год посвятить разработке конкретных изменений в Конституцию и, возможно, еще и конституционных законов.

Перед выборами в парламент осенью 2012-го все наработки надо передать президенту, чтобы он как субъект законодательной инициативы предложил их новой Раде. И на первой сессии новой ВР, к примеру, в январе можно предварительно одобрить изменения, а на второй сессии, в феврале – окончательно.

- А если будет принято политическое решение успеть до выборов 2012 года?

- Это зависит от реального масштаба работ. Когда мы готовили проект Конституции в 1996 году, мы работали с утра до ночи. Поэтому интенсифицировать работу, конечно, можно. Можно закончить и за год, тем более что работа начинается не с нуля, уже есть масса наработок. Но первый этап – решающий – это разработка концепции и ее всенародное обсуждение.

- Конституционной реформой начали заниматься сразу несколько органов: появился проект комиссии Сергея Головатого, потом была создана комиссия Кравчука, потом Марина Ставнийчук была назначена ответственной за изменения Конституции в структуре Администрации Президента. Все эти органы работают согласовано или конфликты возникают?

- Я не знаю, какой будет роль этих субъектов в процессе работы Конституционной Ассамблеи, но последнее слово должно быть именно за ней. Все, у кого есть какие-то предложения или идеи, должны подавать их в Ассамблею. Это я веду к тому, что никто никому ничего не должен навязывать.

Меня удивило, что Венецианская комиссия дала выводы относительно проекта комиссии Головатого. А если завтра еще кто-то что-то разработает, Венецианская комиссия что, обязана тоже давать выводы?..

Комиссия Головатого – всего лишь консультативный орган и Головатый лишь благодаря своим связям в Европе смог организовать быструю реакцию Венецианской комиссии на свой документ.

- Если в Конституцию будут внесены какие-то изменения, это в перспективе может стать основой для различных «маневров» вокруг Основного Закона, таких, каким в свое время был третий срок Кучмы?

- Я не исключаю ничего. И как только начались разговоры об изменениях в Конституцию, я сказал, что их целью может стать третий срок президента, ведь решение КС по этому вопросу уже есть.

- А может быть еще одной целью дальнейшее укрепление президентской власти?

- Решение Конституционного Суда, вернувшее Конституцию 1996 года, не вызвало особой реакции у главы государства – хотя он как гарант Конституции должен был поставить КС на место. ВР тоже никак не отреагировала, а лишь сразу «побежала» продлевать свой срок работы.

Поэтому я не исключаю, что ставится цель создать абсолютистский режим. Причем это делает окружение президента, которое за его спиной хочет манипулировать денежными потоками, бюджетными средствами и т.д. – а отвечать за все будет лично Янукович.

27.05.2011
Милан Лелич, НБН
//nbnews.com.ua/tema/1926/

четвер, 26 травня 2011 р.

Конституція Франції: Декларація прав людини і громадянина та Конституційний Акт 1793ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Французький народ, переконаний, що забуття природних прав людини і зневага до них є єдиною причиною нещасть світу, прийняв рішення викласти в урочистій декларації ці священні та невід’ємні права для усіх, щоб усі громадяни маючи можливість постійно порівнювати дії уряду з метою будь-якого соціального інституту, ніколи не дозволяли пригноблювати себе і принижувати свою гідність тиранією, щоби люди завжди мали основу своєї свободи і щастя, судді – правила виконання своїх обов’язків, законодавець – мету свого призначення. Отже, він проголошує, у присутності Верховної Істоти, наступну декларацію прав і свобод. |рус.|

Стаття перша
 
Метою суспільства є загальне щастя. Уряд встановлений, щоб забезпечити людині користування її природними і невід'ємними правами.

Стаття 2

Ці права є рівність, свобода, безпека, власність.

Стаття 3
 
Всі люди рівні за природою і за законом.

Стаття 4
Закон є вільне та урочисте вираження загальної волі, він однаковий для усіх, і коли захищає і коли карає, він може утверджувати лише те, що є справедливим та корисним для суспільства і не може захищати те, що є шкідливим.

Стаття 5
 
Усі громадяни безпосередньо мають право на державну службу. Вільні люди не знають інших підстав мати перевагу на виборах, ніж чесноти і таланти.

Стаття 6
Свобода – це властива людині сила робити усе, що не порушує прав інших: її основа – природа, її мета – справедливість, її забезпечення – закон, моральна межа свободи у цьому правилі: Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб зробили тобі.

Стаття 7

Право виражати свої думки і погляди, як у пресі, так і у будь-який інший спосіб, право на мирні зібрання, свободу віросповідання, не можуть бути заборонені. Необхідність проголошення цих прав означає наявність або загрозу деспотизму.

Стаття 8

Безпека - це захист суспільством кожного зі своїх членів: збереження його особистості, його права і власності.

Стаття 9

Закон охороняє спільні та індивідуальні свободи супроти пригноблення тих, хто управляє.

Стаття 10

Ніхто не може бути звинувачений, затриманий або ув’язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Будь-який громадянин викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе винним, якщо чинить опір.

Стаття 11

Будь-яка дія щодо людини, вчинена без законних підстав та з порушенням встановленого законом порядку є свавільною і тиранічною, особа проти якої є намір вчинити таку дію у насильницький спосіб, має право на застосування сили.

Стаття 12

Ті, хто буде клопотати, видавати розпорядження або виконувати свавільні дії, винні і мають бути покараними.

Стаття 13

Кожна людина вважається невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна бути суворо покарана згідно закону.

Стаття 14

Ніхто не має бути засуджений і покараний інакше, як після вислухування його пояснень, після виклику в законному порядку та за законом, оприлюдненим до вчинення злочину. Закон, що карає злочини, вчинені до його прийняття, є тиранією, надання закону зворотної сили є злочином.

Стаття 15

Закон повинен встановлювати покарання строго і очевидно необхідні: покарання має відповідати тяжкості злочину і бути корисним для суспільства.

Стаття 16

Право власності, це можливість кожному громадянину, користуватися і розпоряджатися на власний розсуд своїм майном, своїми доходами, плодами своєї праці і своїх занять.

Стаття 17

Людина може займатися будь-яким видом роботи, діяльності, торгівлі, без будь-яких виключень.

Стаття 18

Кожна людина може надавати за договором свої послуги і свій час, але не може продаватися або бути проданою: особа не є відчужуваною власністю. Закон не визнає прислуги, не може бути зобов’язань про домашні послуги інших, ніж як між робітником і роботодавцем.

Стаття 19

Жодна людина не може бути позбавлена будь-якої частини свого майна без її згоди, крім випадків, коли цього вимагає встановлена законом суспільна необхідність, і за умови справедливого та попереднього відшкодування.

Стаття 20

Жодний податок не може бути встановлений інакше, як для загальної користі. Усі громадяни мають право брати участь у встановленні податків, спостерігати та контролювати їх використання.

Стаття 21

Громадська опіка є священним обов’язком. Суспільство зобов’язане забезпечити існування нещасним громадянам або через надання їм роботи, або через надання коштів для існування тим, хто не в змозі працювати.

Стаття 22

Освіта є необхідністю і має бути забезпечена для усіх. Суспільство повинне всіма силами заохочувати освітній розвиток народу, освіта повинна бути доступною для усіх громадян.

Стаття 23

Соціальна гарантія полягає у діяльності всіх, задля забезпечення кожному реалізацію і збереження своїх прав; ця гарантія грунтується на суверенітеті народу.

Стаття 24

Вона нездійсненна, якщо межі державних повноважень чітко не визначені законом і якщо не гарантована відповідальність усіх посадовців.

Стаття 25

Суверенітет належить народу та є єдиним і неподільним, невідчужуваним та непорушним.

Стаття 26

Жодна частина народу не може здійснювати владу усього народу, але кожна частина суверенних зборів має право повної свободи волевиявлення.

Стаття 27

Кожний, хто привласнює суверенітет має бути негайно страчений вільними людьми.

Стаття 28

Народ завжди зберігає за собою право на перегляд, перетворення та зміну Конституції. Жодне покоління не може підпорядковувати своїм законам майбутні покоління.

Стаття 29

Кожний громадянин має право брати участь у створенні закону, так само як і вибрати для цього своїх представників або агентів.

Стаття 30

Державні посади по суті тимчасові; їх не можна розглядати ні як відзнаки, ні як нагороди, але лише як обов’язки.

Стаття 31

Злочини представників народу та його агентів не повинні залишатися безкарними. Ніхто не має права претендувати на більшу недоторканність, ніж мають усі громадяни.

Стаття 32

Право подавати петиції представникам державної влади у жодному випадку не може бути заборонене, призупинене чи обмежене.

Стаття 33

Спротив пригнобленню є наслідком порушення інших прав людини.

Стаття 34

Пригноблення одного з членів суспільства є тим самим пригноблення усього соціального організму. Пригноблення усього суспільства є тим самим пригноблення кожного з його членів.

Стаття 35

Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є найсвятішим правом і невідкладним обов’язком.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ АКТ |весь текст, рус.|


Республіка


Стаття перша

Французька Республіка є єдина і неподільна.

Розподіл населення


Стаття 2

Задля здійснення свого суверенітету французький народ розподіляється на первинні асамблеям по кантонах.

Стаття 3

Задля здійснення управління і відправлення правосуддя він розподіляється по департаментах, округах, муніципалітетах.

...


Суверенітет народу


Стаття 7

Верховна влада належить народу - усім французьким громадянам.

Стаття 8

Народ безпосередньо вибирає своїх представників.

Стаття 9

Він делегує виборщикам право вибирати урядників, громадських третейських суддів, суддів кримінальних і касаційних судів.

Стаття 10

Народ – законодавець, він обдумує та створює закони.

...


Становлення закону

|див. Народозверхність|

Стаття 56

Проекту закону передує доповідь.

Стаття 57

Обговорення не розпочинається і проект закону може бути відкликаний протягом 15 днів після оголошення доповіді.

Стаття 58

Проект друкується і розсилається в усі адміністративно-територіальні утворення Республіки, із позначкою: законодавча пропозиція.

Стаття 59

Якщо протягом 40 днів після розсилки законопроекту в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних належним чином, не відхилить його, проект вважається прийнятим і стає законом.

Стаття 60

У разі відхилення, законодавчий орган скликає первинні асамблеї.

...


Державні податки


Стаття 101

Жодний громадянин не звільняється від почесного зобов'язання брати участь у спільному внеску.

...


Сили Республіки


Стаття 107

Усі та головні сили Республіки складає її народ, в цілому.

Стаття 108

Республіка задля безпеки, навіть у мирний час, утримує збройні сили, сухопутні і морські.

Стаття 109

Усі французи – солдати; вони вчаться володіти зброєю.

Стаття 110

Старшого за званням поза службою не існує.

Стаття 111

Різниця у званнях, їх відмітних знаках та субординація існують тільки на службі та лише під час служби.

...


Національний Конвент


Стаття 115

Якщо в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних в належному порядку, зажадає перегляду конституційного акту або зміни деяких його статей, то законодавчий орган зобов'язаний скликати усі первинні асамблеї Республіки для вирішення питання про скликання Національного Конвенту.

Стаття 116

Національний Конвент формується таким же чином, як і законодавчий орган та поєднує в собі усю владу.

Стаття 117

Він вирішує тільки конституційні питання та лише ті, які спричинили його скликання.

...


Гарантія прав


Стаття 122

Конституція гарантує кожному французові рівність, свободу, безпеку, власність, платежі по державних позиках, вільне віросповідання, загальну освіту, громадську опіку, необмежену свободу преси, право подавати петиції, право об'єднуватися у товариства за інтересами, реалізацію усіх прав людини.

Стаття 123

Французька Республіка шанує щиросердя, мужність, старість, синівське благочестя, нещастя. Вона віддає збереження Конституції під варту усіх чеснот.

Стаття 124

Декларація прав і конституційний акт мають бути викарбувані на таблицях у приміщенні законодавчого корпусу та в інших громадських місцях.

____________
Переклад та виділення в тексті: © В. Ак-Мурза
Конституція 24 червня 1793 або I року
Constitution du 24 juin 1793 ou de l'an I

Декларація прав людини і громадянина 1789

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 //agitclub.ru
Drapeau de la France - Прапор Франції //posolstva.org.ua/ua/france/flag

середа, 25 травня 2011 р.

Конституция Франции – Декларация прав человека и гражданина 1793


ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав человека и пренебрежение к ним – единственные причины бедствий человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья, должностные лица – правила выполнения своих обязанностей, законодатель – предмет своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом верховного существа следующую декларацию прав человека и гражданина. |укр.|

1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.

3. Все люди равны по природе и перед законом.

4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что справедливо и полезно обществу; он может воспрещать лишь то, что приносит обществу вред.

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным должностям. Свободные народы не знают иных оснований для предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей.

6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: "Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других".

7. Право выражать свои мысли и свои мнения, как посредством печати, так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов не могут быть воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоминание о нем.

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его собственности.

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против угнетения со стороны правящих.

10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением порядка, предписанного им же. Каждый гражданин, вызванный или задержанный именем закона, обязан немедленно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности.

11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен законом или когда он совершен с нарушением установленных законом форм, есть акт произвольной и тиранический; лицо, против которого такой акт пожелали бы осуществить насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой.

12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, выполнять подобные произвольные акты или распоряжаться их выполнением, подлежат ответственности и должны понести наказание.

13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено противное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо задержанию всякого рода строгость, не вызываемая при задержании необходимостью, должна сурово караться законом.

14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по выслушивании его объяснений, после вызова в законном порядке и только в силу закона, опубликованного до совершения проступка. Закон, карающий проступки, совершенные до его издания, есть закон тиранический; сообщение закону обратной силы само есть преступ ление.

15. Закон должен назначать наказания, строго и бесспорно необходимые; наказания должны быть соразмерны преступлениям и полезны обществу.

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину возможности пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.

17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей.

18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое время, но не может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не есть отчуждаемая собственность. Закон никоим образом не допускает существования дворни; возможно лишь взаимное обязательство об услугах и вознаграждении между трудящимся и нанимателем.

19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей собственности без его согласия, кроме случаев, когда этого требует установленная законом необходимость, и лишь под условием справедливого и предварительного возмещения.

20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах общей пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения, наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета.

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивая средства существования лицам, неспособным к труду.

22. Образование составляет общую потребность. Общество должно всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и делать образование достоянием всех граждан.

23. Общественная гарантия состоит в содействии всему направленному на то, чтобы обеспечить каждому пользование его правами и охрану этих прав; эта гарантия зиждется на народном суверенитете.

24. Она неосуществима, если границы правительственной деятельности не определены в точности законом или если не обеспечена ответственность всех должностных лиц.

25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем.

26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, принадлежащую всему народу, но каждая часть верховного собрания должна пользоваться правом выражать свою волю совершенно свободно.

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.

28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие.

29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в образовании закона и в назначении своих представителей и своих агентов.

30. Государственные должности по существу временны; их нельзя рассматривать ни как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности.

31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем случае не должны оставаться безнаказанными. Никто не имеет права притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане.

32. Право подавать петиции представителям государственной власти ни в коем случае не может быть отменено, приостановлено или ограничено.

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.

24 июня 1793 г. 

____________

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990 //www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Декларация прав человека и гражданина 1789

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 
//histoire-image.org

Armoiries de la France - Герб Франции (неофициальный): пельта (легкий кожаный щит) с головой льва и монограммой «RF» - Republique Française, фасции - символ правосудия, ветки оливы - символ мира, дубовая ветвь - символ мудрости (в сочетании - слава и достоинство Французской республики) 
//ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_символ_Франции

вівторок, 24 травня 2011 р.

Конституция Франции – Конституционный Акт 1793КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ

О республике

1. Французская республика едина и неделима. |читати українською|

О распределении населения

2. В целях осуществления суверенитета народ французский распределяется на первичные собрания по кантонам.

3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам.

О состоянии гражданства

4. Каждый родившийся и имеющий местожительство во Франции, достигший 21 года; каждый иностранец, достигший 21 года, проживающий во Франции в продолжение одного года, живущий во Франции своим трудом, приобретший собственность или женившийся на француженке, или усыновивший ребенка, или взявший на иждивение старика; наконец, каждый иностранец, имеющий, по мнению законодательного корпуса, достаточные заслуги перед человечеством, – допускаются к осуществлению прав французского гражданина.

5. Осуществление прав гражданства утрачивается: вследствие натурализации в иностранном государстве; вследствие принятия должности, знаков отличия или милостей, исходящих от правительства, не установленного народом; вследствие присуждения к порочащим или унизительным наказаниям впредь до реабилитации.

6. Осуществление прав гражданина приостанавливается: вследствие возбуждения обвинения; вследствие заочного судебного приговора, пока приговор не отменен.

О верховенстве народа

7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан.

8. Народ непосредственно избирает представителей.

9. Он поручает выборщикам избрание органов управления, общественных третейских посредников, судей, уголовных и гражданских.

О первичных собраниях

11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне.

12. Первичные собрания образуются в составе не менее 200 и не свыше 600 граждан, призванных участвовать в голосовании.

13. Первичные собрания выбирают председателя, секретарей и счетчиков.

14. Поддержание внутреннего порядка осуществляется самими собраниями.

15. Никто не может являться в собрание вооруженным.

16. Выборы производятся подачей записок или открытым голосованием, по желанию каждого голосующего.

17. Первичное собрание ни в коем случае не может предписать единообразного способа голосования.

18. Счетчики удостоверяют подачу голоса гражданином, который, не умея писать, предпочтет голосовать подачей записки.

19. Голосование законов производится словами да или нет.

20. Мнение первичного собрания провозглашается в следующем виде: "Граждане, собравшись на первичное собрание такое-то, в числе стольких-то голосующих, высказываются за или против, большинством во столько-то".

О народном представительстве

21. Народонаселение есть единственная основа народного представительства.

22. На каждые 40.000 человек населения приходится один представитель.

23. Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39.000 до 41.000 человек, выбирает непосредственно по одному представителю.

24. Избрание производится абсолютным большинством голосов.

25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные ящики и отправляет комиссара для общего подсчета голосов в заранее назначенное центральное место.

26. Если первый подсчет не даст абсолютного большинства, созывается вторичное собрание и производится голосование двух граждан, получивших наибольшее количество голосов.

27. В случае равенства поданных голосов как при перебаллотировке, так и при избрании предпочтение отдается старшему по возрасту. В случае одинакового возраста избрание решается жребием.

28. Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может быть избран на всем пространстве республики.

29. Каждый представитель принадлежит (является представителем) всей нации в целом.

30. В случае отказа от избрания, отставки, утраты правоспособности или смерти представителя его замещение обеспечивается первичным собранием, избравшим его.

31. Представитель, подавший в отставку, может покинуть свой пост лишь по вступлении в исполнение своих обязанностей его преемника.

32. Для производства выборов народ французский собирается ежегодно первого мая.

33. Он приступает к выборам при наличии любого числа граждан, имеющих право голоса.

34. В чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса.

35. Созыв в таком случае производится муниципалитетом обычного места созыва собрания.

36. Такого рода чрезвычайные собрания приступают к обсуждению не иначе, как при наличии половины, плюс один, всего числа граждан, имеющих право голоса.

О собраниях выборщиков

37. Граждане, явившиеся на первичные собрания, выбирают одного выборщика на каждые 200 граждан наличных или отсутствующих: они выбирают двух на каждые 301– 400; трех на каждые 501– 600.

38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и в первичных собраниях.

О законодательном корпусе

39. Законодательный корпус един, неделим и действует постоянно.

40. Его сессия длится один год.

41. Законодательный корпус собирается первого июля.

42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не имеется по крайней мере половины представителей, плюс один.

43. Представители ни в каком случае не могут подвергнуться преследованию, обвинению или суду за мнения, высказанные ими в пределах законодательного корпуса.

44. При совершении преступления они могут быть задержаны на месте преступления, но приказ о задержании и приказ о приводе могут быть выданы против них не иначе, как с утверждения законодательного корпуса.

О ведении заседаний законодательного корпуса

45. Заседания Национального собрания публичны.

46. Протоколы его заседаний печатаются.

47. Национальное собрание не может приступить к прениям, если налицо нет по крайней мере 200 человек.

48. Собрание не может не предоставить слова своим членам в порядке поданных последними записок.

49. Национальное собрание выносит постановления большинством голосов присутствующих членов.

50. 50 членов Собрания имеют право потребовать поименного голосования.

51. Национальное собрание имеет право контроля над поведением своих членов.

52. Ему принадлежит поддержание установленного им порядка в месте его собраний и в пределах внешней ограды.

О функциях законодательного корпуса

53. Законодательный корпус предлагает законы и издает декреты.

54. Общим названием законов обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие своим предметом: гражданское и уголовное законодательство; общее заведование текущими доходами и расходами республики; национальные недвижимые имущества; пробу, вес, чекан и наименование монет; род, размер и порядок взимания налогов; объявление войны; каждое новое общее деление французской территории; народное просвещение; государственные чествования памяти великих людей.

55. Особым названием декрета обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие предметом: ежегодный контингент сухопутных и морских сил; разрешение и воспрещение прохода иностранных войск по французской территории; ввод иностранных морских сил в порты республики; мероприятия по охране общественной безопасности и спокойствия; ежегодное и текущее распределение пособий и общественных работ; мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков; непредвиденные и чрезвычайные расходы; местные и частные мероприятия по отдельным предметам управления, по отдельным коммунам, по отдельным родам общественных работ; защиту территории; ратификацию договоров; назначение и смещение главнокомандующих армий; возбуждение преследования против членов исполнительного совета и государственных должностных лиц; обвинение подозреваемых в организации заговора против общей безопасности республики; всякое изменение в распределении французской территории по административным делениям; национальные награды.

Об образовании закона

56. Проекту закона предшествует доклад.

57. Прения могут быть открыты и закон может быть принят предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада.

58. Проект печатается и рассылается по всем коммунам республики под названием "Законодательное предложение".

59. Если 40 дней спустя после рассылки предложенного закона в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных надлежащим образом, не отклонит его, проект считается принятым и становится законом.

60. Если последует отклонение, законодательный корпус созывает первичные собрания.

О вводной части законов и декретов

61. Законы, декреты, судебные решения и все прочие государственные акты имеют следующую вводную часть: "Именем французского народа, год... Французской республики".

Об исполнительном совете

62. Исполнительный совет образуется в составе двадцати четырех членов.

63. Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного кандидата. Законодательный корпус выбирает членов совета по общему списку.

64. Исполнительный совет обновляется наполовину в последние месяцы сессии каждого законодательного периода.

65. На исполнительный совет возлагается руководство общим управлением и наблюдение за ним; он может действовать лишь во исполнение законов и декретов законодательного корпуса.

66. Исполнительный совет назначает начальников общего управления республики из числа лиц, не входящих в его состав.

67. Законодательный корпус определяет число и обязанности этих агентов.

68. Эти агенты отнюдь не образуют совета; они действуют отдельно и не связаны между собой непосредственно; они не пользуются никакой личной властью.

69. Исполнительный совет назначает агентов внешних сношений республики из числа лиц, не входящих в его состав.

70. Исполнительный совет ведет предварительные переговоры о заключении международных соглашений.

71. В случае совершения преступления по должности обвинение против членов исполнительного совета возбуждается законодательным корпусом.

72. Исполнительный совет ответствен в случае неисполнения законов и декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях.

73. Исполнительный совет смещает и замещает назначаемые им исполнительные органы.

74. Исполнительный совет обязан доносить на них, в случае необходимости, органам судебной власти.

Об отношениях исполнительного совета и законодательного корпуса

75. Исполнительный совет заседает при законодательном корпусе; он имеет право присутствовать и занимать особое место в помещении для заседаний последнего.

76. Исполнительный совет должен быть выслушан всякий раз, когда ему необходимо дать отчет.

77. Законодательный корпус приглашает исполнительный совет на свое заседание в целом составе или частично, когда сочтет это необходимым.

Об административных органах управления и муниципальных собраниях

78. В каждой коммуне республики имеется муниципальное управление (администрация), в каждом дистрикте – промежуточное управление (администрация), в каждом департаменте – центральное управление (администрация).

79. Муниципальные должностные лица избираются коммунальными собраниями.

80. Члены местных управлений (администраторы) назначаются собраниями выборщиков департамента и дистрикта.

81. Муниципалитеты и местные управления (администрации) обновляются в своем составе ежегодно наполовину.

82. Члены местных управлений (администраторы) и муниципальные должностные лица не имеют представительного характера. Ни в коем случае они не могут ни вносить изменений в акты законодательного корпуса, ни приостанавливать их исполнение.

83. Законодательный корпус определяет обязанности муниципальных должностных лиц и членов местных управлений (администраторов), издает правила их подчинения и устанавливает наказания, которым они могут подвергаться.

84. Заседания муниципальных собраний и местных управлений публичны.

О гражданском правосудии

85. Кодекс гражданских и уголовных законов един для всей республики.

86. Граждане не могут быть лишены права передавать свои споры на разрешение выбранных ими третейских судей.

87. Постановления таких третейских судов имеют окончательную силу, если граждане не сохранили за собой права обжалования.

88. Мировые судьи избираются гражданами округов, определяемых законом.

89. Мировые судьи производят примирительное и судебное разбирательство без взыскания судебных пошлин.

90. Число мировых судей и круг их ведения определяются законодательным корпусом.

91. Общественные третейские судьи выбираются собраниями выборщиков.

92. Число общественных третейских судей и их округа определяются законодательным корпусом.

93. Общественные третейские судьи разбирают споры, не разрешенные окончательно частными третейскими судьями или мировыми судьями.

94. Общественные третейские судьи ведут судебное разбирательство публично и выносят свои решения во всеуслышание. Они постановляют решения в последней инстанции на основании устной защиты или простой памятной записи, без особых форм судопроизводства и не взыскивая судебных пошлин. Их решения должны быть мотивированы.

95. Мировые судьи и общественные третейские судьи избираются ежегодно.

Об уголовном правосудии

96. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим иначе, как по обвинению, сформулированному присяжными или декретированному законодательным корпусом. Обвиняемые имеют защитников, избираемых ими самими или назначаемых им. Следствие ведется публично. Фактический состав деяния и виновность устанавливаются присяжными. Наказание определяется уголовным трибуналом.

97. Уголовные судьи выбираются ежегодно собраниями выборщиков.

О кассационном суде

98. Для всей республики имеется единый кассационный суд.

99. Кассационный суд не разбирает дел по существу. Он выносит решения лишь по вопросам о нарушении форм судопроизводства и о явных нарушениях закона.

100. Члены кассационного суда назначаются ежегодными собраниями выборщиков.

О государственных налогах

101. Ни один гражданин не освобожден от почетной обязанности делать взносы на государственные расходы.

О национальном казначействе

102. Национальное казначейство есть центральное место поступления доходов и производства расходов республики.

103. Национальное казначейство возглавляется подотчетными должностными лицами, назначенными исполнительным советом.

104. Эти должностные лица находятся под наблюдением комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из числа лиц, не входящих в его состав и несущих ответственность за злоупотребления, о которых они не донесут.

Об отчетности

105. Отчеты агентов национального казначейства и заведующих государственными доходами ежегодно направляются ответственным комиссарам, назначаемым исполнительным советом.

106. Проверка, производимая этими последними, происходит под надзором комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из лиц, не входящих в его состав и ответственных за злоупотребления и ошибки, о которых они не донесут. Утверждение отчетов принадлежит законодательному корпусу.

О вооруженных силах республики

107. Общие вооруженные силы республики состоят из народа в целом.

108. Республика содержит на жалованьи, даже во время мира, вооруженные силы, сухопутные и морские.

109. Все французы – солдаты: они обучаются владеть оружием.

110. Не существует звания генералиссимуса.

111. Различие чинов, их отличительные знаки и субординация существуют только на службе и лишь при прохождении последней.

112. Вооруженные силы, направленные на поддержание внутреннего порядка и мира, действуют не иначе, как по письменному приказу установленного начальства.

113. Вооруженные силы, направленные против внешних врагов, действуют по приказам исполнительного совета.

114. Ни одна вооруженная часть не может заниматься обсуждением и решением вопросов.

О национальных конвентах

115. Если в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных в надлежащем порядке, потребует пересмотра конституционного акта или изменения некоторых его статей, то законодательный корпус обязан созвать все первичные собрания республики для решения вопроса о созыве Национального конвента.

116. Национальный конвент образуется в том же порядке, как и законодательные собрания, и объединяет в себе всю их власть.

117. В отношении конституции он занимается лишь теми предметами, которые вызвали его созыв.

О сношениях французской республики с зарубежными народами

118. Французский народ есть друг и естественный союзник свободных народов.

119. Французский народ отнюдь не вмешивается в управление других народов; он не потерпит также, чтобы другие народы вмешивались в его дела.

120. Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он отказывает в убежище тиранам.

121. Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим его территорию.

О гарантии прав

122. Конституция гарантирует каждому французу равенство, свободу, безопасность, собственность, платежи по государственным займам, свободное отправление религиозных обрядов, всеобщее образование, государственное обеспечение, неограниченную свободу печати, право петиций, право объединения в народные общества, пользование всеми правами человека.

123. Французская республика чтит чистосердечие, мужество, старость, сыновнюю преданность, несчастье. Она вручает охрану и соблюдение конституции совокупности всех добродетелей.

124. Декларация прав и конституционный акт должны быть начертаны на таблицах в помещении законодательного корпуса и в прочих общественных местах.

24 июня 1793 г. 

____________

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990 //www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза


Декларация прав человека и гражданина 1789

Танец санкюлотов вокруг дерева свободы //mtholyoke.edu

Armoiries de la France - Герб Франции (неофициальный): пельта (легкий кожаный щит) с головой льва и монограммой «RF» - Republique Française, фасции - символ правосудия, ветки оливы - символ мира, дубовая ветвь - символ мудрости (в сочетании - слава и достоинство Французской республики) 
//ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_символ_Франции