вівторок, 25 квітня 2000 р.

Про підсумки всеукраїнського референдуму 2000ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
від 25.04.2000
м. Київ
vd20000425

Про підсумки всеукраїнського референдуму
16 квітня 2000 року

Відповідно до частин третьої, восьмої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (1286-12), статті 11 та пунктів 11, 13 статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (733/97-ВР) Центральна виборча комісія на підставі протоколів комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму встановила, що:

загальна кількість громадян України, включених до списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, - 36629926

кількість громадян України, як одержали бюлетені, - 29728575

Референдум визнається таким, що відбувся, оскільки в ньому взяло участь більше половини (вісімдесят один цілих і п'ятнадцять сотих відсотка) громадян України, внесених у списки для голосування.

1. Кількість громадян України, як взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту: "Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України", яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами: "та в інших випадках, передбачених Конституцією України?",

становить 29698047

1.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного питання, - 25177984

1.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного питання, - 4126394

1.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 393669

1.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят чотири цілих шістдесят дев'ять сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

2. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: "Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?",

становить 29694705

2.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного питання, - 26461382

2.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного питання, - 2862560

2.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 370763

2.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев'ять відсотків) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

3. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?",

становить 29694861

3.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного питання, - 26730432

3.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного питання, - 2597915

3.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 366514

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев'ять цілих і дев'яносто одна сота відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

4. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:
"Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?",

становить 29695380

4.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного питання, - 24284220

4.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного питання, - 4994336

4.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 416824

4.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят один цілих і шістдесят вісім сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

Центральна виборча комісія 

____________
//uazakon.com/document/spart44/inx44810.htm

Василий Таций. Итоги всеукраинского референдума 2000 года незаслужено забыты


15 грудня 2000 року почалася акція "Україна без Кучми"...