пʼятницю, 30 серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України Про заборону діяльності Компартії України 1991


Президія ВР України;
Указ від 30.08.1991 № 1468-XII
Документ 1468-12, втратив чинність, поточна редакція –
Визнання неконституційним від 27.12.2001,
підстава v020p710-01УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

{Про втрату чинності Указу, як такого що не відповідає Конституції України (є неконституційним), див. Рішення Конституційного Суду N 20-рп/2001 (v020p710-01) від 27.12.2001}

Про заборону діяльності Компартії України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст. 595)

{Додатково див. Постанову ПрезидіїВР N 3220-XII (3220-12) 
від 14.05.93, ВВР, 1993, N 27, ст.288}

Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності на території України посадових осіб органів влади, управління, громадських об'єднань та організацій у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року, відповідно до яких керівництво Компартії України своїми діями підтримало державний переворот і тим самим сприяло його здійсненню на території України, Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України (888-09), заборонити діяльність Компартії України.

2. Верховній Раді Кримської АРСР, обласним, міським, районним Радам народних депутатів прийняти на баланс майно (будинки, споруди, друкарні, транспортні засоби, іншу власність) відповідних партійних комітетів, за винятком майна Управління Справами ЦК КПРС та ЦК КПУ, переданого на баланс Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 30 серпня 1991 року
N 1468-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1468-12?test=dCCMfOm7xBWMnffEZiF5ogxEHI4O2s80msh8Ie6

вівторок, 27 серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України Про тимчасове припинення діяльності Компартії України 1991


Президія ВР України;
Указ від 26.08.1991 № 1435-XII
Документ 1435-12, втратив чинність, поточна редакція –
Визнання неконституційним від 27.12.2001,
підстава v020p710-01УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(Про втрату чинності Указу, як такого що не відповідає Конституції України (є неконституційним), див. Рішення Конституційного Суду N 20-рп/2001 (v020p710-01) від 27.12.2001)

Про тимчасове припинення діяльності
Компартії України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 40, ст. 532)

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР N 1444-XII 
(1444-12 ) від 28.08.91, ВВР, 1991, N 44, ст.579)

(Роз'яснення до Указу див. в Постанові Президії ВР N 3220-XII 
(3220-12 ) від 14.05.93, ВВР, 1993, N 27, ст. 288)

У зв'язку з наявністю матеріалів, що свідчать про участь органів Компартії України в державному перевороті 19-21 серпня 1991 року, з метою забезпечення умов розслідування справи та стабілізації суспільно-політичної ситуації, керуючись частиною другою статті 7 Конституції Української РСР (888-09), Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Припинити діяльність Компартії України до остаточного розслідування обставин, пов'язаних з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року.

2. Міністерству внутрішніх справ України за участю народних депутатів опечатати всі службові приміщення партійних комітетів КПУ і взяти їх під охорону. Забезпечити збереження майна і документів від розкрадання, руйнування та знищення.

3. Тимчасовій комісії Президії Верховної Ради України для перевірки діяльності посадових осіб органів влади, управління, об'єднань і організацій у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року, вирішити питання щодо вилучення партійних архівів, документів, інших матеріалів, які можуть розглядатися як докази.

4. Заборонити партійним органам, а також підприємствам, які ними засновані, або їм підпорядковані, всі фінансові операції, в тому числі і валютні, і передати всі кошти на зберігання Національному банку України.

5. До остаточного вирішення питання заробітна плата відповідальним працівникам партійних органів проводиться з коштів КПУ, іншим працівникам - за рахунок державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

6. Верховній Раді Кримської АРСР, відповідним місцевим Радам народних депутатів до закінчення розслідування прийняти на баланс майно (будинки, споруди, друкарні, транспортні засоби, іншу власність), що належить організаціям Компартії України, за винятком майна Управління Справами ЦК КПРС та ЦК КПУ, переданого на баланс Верховної Ради України.

7. Кабінету Міністрів України, правоохоронним органам забезпечити неухильне дотримання законності в питаннях захисту прав громадян, не допустити переслідування за політичні переконання. Розглядати подібні факти як порушення прав людини і притягати винних до відповідальності.

7-1. Секретаріату Верховної Ради України, Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, районних і міських, районних у містах Рад народних депутатів надати право на період припинення діяльності КПУ звільняти працівників відповідних партійних комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію з записом про це у трудовій книжці і посиланням на цей Указ.

(Указ доповнено пунктом 7-1 згідно з Указом Президії ВР N 1444-XII (1444-12 ) від 28.08.91) див. нижче - ред.)

8. Указ набирає чинності з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 серпня 1991 року
N 1435-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1435-12


Президія ВР України;
Указ від 28.08.1991 № 1444-XII
Документ 1444-12, поточна редакція -
Прийняття від 28.08.1991УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про доповнення Указу Президії Верховної Ради
України "Про тимчасове припинення діяльності
Компартії України" від 26 серпня 1991 року

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст. 579)

Президія Верховної Ради України постановляє:

Доповнити Указ Президії Верховної Ради України "Про тимчасове припинення діяльності Компартії України" (1435-12) від 26 серпня 1991 року пунктом 7-1 у такій редакції:

"7-1. Секретаріату Верховної Ради України, Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, районних і міських, районних у містах Рад народних депутатів надати право на період припинення діяльності КПУ звільняти працівників відповідних партійних комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію з записом про це у трудовій книжці і посиланням на цей Указ".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 28 серпня 1991 року
N 1444-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1444-12

суботу, 24 серпня 1991 р.

Акт проголошення незалежності України 1991


Верховна Рада України;
Постанова, Акт від 24.08.1991 № 1427-XII
Документ 1427-12, поточна редакція -
Прийняття від 24.08.1991ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про проголошення незалежності України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст. 502) рус.)

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

З моменту проголошення незалежності чинними на території Україниє тільки її Конституція (888-09), закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.

1 грудня 1991року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1427-XII

АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
  • продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні,
  • виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
  • здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

проголошує

незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 рокуПрезидія ВР України;
Постанова, Звернення від 26.08.1991 1442-XII
Документ 1442-12, поточна редакція -
Прийняття від 26.08.1991ПОСТАНОВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Президії Верховної Ради України
до громадян України всіх національностей

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 42, ст. 555)

Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Схвалити Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей (додається).

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 26 серпня 1991 року
N 1442-XII

ЗВЕРНЕННЯ
до громадян України всіх національностей

Верховна Рада України 24 серпня 1991 року прийняла історичний документ - Акт проголошення незалежності України (1427-12).

Відтепер наша республіка - незалежна демократична держава. На її території проживає більш як 110 національностей, серед яких: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські татари, румуни, греки, гагаузи та інші. Разом з українцями вони становлять п'ятидесятидвохмільйонний народ України.

В попередні роки проводилась політика гноблення духовного життя націй, їх мов і культур. Ми зазнали важких деформацій і викривлень, свавілля і беззаконня в національному бутті народів. Цей гіркий час ми пережили разом без чвар і в злагоді.

Віднині наступає нова доба в розвитку міжнаціональних відносин на Україні. Президія Верховної Ради республіки бере на себе відповідальність, що проголошення незалежності України ніякою мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких національностей.

Незалежна Україна як правова демократична держава, керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права в національній сфері, Декларацією про державний суверенітет України, забезпечить рівні політичні, економічні і соціальні права всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і культур.

Президія Верховної Ради України

Указ Президента України №472/2014 Про День боротьби за права кримськотатарського народу 
Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України 2014 
Закон України Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою 2014 
Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави 2014 
Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 
Конституція АРК (герб, прапор, гімн) 1998 
Конституція України. Розділ Х. АРК 1996 
Закон України Про національні меншини в Україні 1992 
Звернення Верховної Ради України До парламентів і народів світу 1991 
Декларація прав національностей України 1991 
Закон України Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 1991 
Закон Української РСР Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 1991


Верховна Рада України;
Постанова від 20.02.1992 № 2143-XII
Документ 2143-12, поточна редакція -
Прийняття від 20.02.1992ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст. 279)

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року (1427-12),

Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" (56-12) від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 20 лютого 1992 року
N 2143-XII

____________
//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1427-12
//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-12
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2143-12

Постанова Верховної Ради Української РСР та Акт проголошення незалежності України 1991 р., ЦДАГО України 
//www.archives.gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-files-4.php
Акт проголошення незалежності України, вміщений у бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.
//uk.wikipedia.org/Акт_проголошення_незалежності_України
Агітаційні матеріали під час Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1грудня 1991 р. ЦДАВО України //www.archives.gov.ua/Sections/17-Nez/index.php

Акт провозглашения независимости Украины 1991


Верховна Рада України;
Постанова, Акт від 24.08.1991 № 1427-XII
Документ 1427-12, поточна редакція -
Прийняття від 24.08.1991ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

О провозглашении независимости Украины

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст. 502) укр.)

Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет:

Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством.

С момента провозглашения независимости действующими на территории Украины является только ее Конституция (888-09), законы, постановления Правительства и другие акты законодательства республики.

1 декабря 1991 года провести республиканский референдум в подтверждение акта провозглашения независимости.

Председатель Верховного Совета Украинской ССР Л.КРАВЧУК

г. Киев, 24 августа 1991 года
N 1427-XII

АКТ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Исходя из смертельной опасности, которая было нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,
  • продолжая тысячелетнюю традицию созидания государства на Украине,
  • исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,
  • осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно

провозглашает

независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины.

Настоящий акт вступает в силу с момента его одобрения.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
24 августа 1991 годаПрезидія ВР України;
Постанова, Звернення від 26.08.1991 № 1442-XII
Документ 1442-12, поточна редакція -
Прийняття від 26.08.1991ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ

Об Обращении Президиума Верховного Совета Украины к гражданам Украины всех национальностей

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 42, ст. 555)

Президиум Верховного Совета Украины постановляет:

1. Одобрить Обращение Президиума Верховного Совета Украины к гражданам Украины всех национальностей (прилагается).

Председатель Верховного Совета Украины Л.КРАВЧУК

г. Киев, 26 августа 1991
N 1442-XII

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам Украины всех национальностей

Верховный Совет Украины 24 августа 1991 года принял исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины.

Отныне наша республика - независимое демократическое государство. На ее территории проживает более 110 национальностей, среди которых: русские, евреи, белорусы, молдаване, поляки, болгары, венгры, крымские татары, румыны, греки, гагаузы и другие. Вместе с украинцами они составляют пьятидесятидвухмиллионный народ Украины.

В предыдущие годы проводилась политика угнетения духовной жизни наций, их языков и культур. Мы претерпели тяжелые деформации и искривлений, произвол и беззаконие в национальном бытии народов. Этот горькое время мы пережили вместе без ссор и в согласии.

Отныне наступает новая эпоха в развитии межнациональных отношений на Украине. Президиум Верховного Совета республики берет на себя ответственность, что провозглашение независимости Украины ни в коей мере не приведет к нарушению прав людей любых национальностей.

Независимая Украина как правовое демократическое государство, руководствуясь общепризнанными нормами и принципами международного права в национальной сфере, Декларацией о государственном суверенитете Украины, обеспечит равные политические, экономические и социальные права всех граждан, полную свободу развития всех национальных языков и культур.

Президиум Верховного Совета УкраиныВерховна Рада України;
Постанова від 20.02.1992 № 2143-XII
Документ 2143-12, поточна редакція -
Прийняття від 20.02.1992ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ

О Дне независимости Украины

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст. 279)

Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую весомость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года (1427-12),

Верховный Совет Украины постановляет:

1. Считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечатьего как государственный общенародный праздник Украины.

2. Постановление Верховного Совета Украинской ССР "О Дне провозглашения независимости Украины" (56-12) от 16 июля 1990 года считать утратившим силу.

Председатель Верховного Совета Украины И. ПЛЮЩ

г. Киев, 20 февраля 1992
N 2143-XII

____________
//gska2.rada.gov.ua/site/postanova/akt_nz.htm
//gska2.rada.gov.ua/site/postanova/p_1442.htm
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2143-12

Постановление Верховного Совета Украинской ССР и Акт провозглашения независимости Украины, ЦДАГО України
//www.archives.gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-files-4.php
Акт провозглашения независимости Украины, помещенный в бюллетень для голосования на всеукраинском референдуме 1991 г.
//uk.wikipedia.org/Акт_проголошення_незалежності_України
Агитационные материалы во время проведения Всеукраинского Референдума и выборов Президента Украины 1 декабря 1991 г. ЦДАВО України //www.archives.gov.ua/Sections/17-Nez/index.php