вівторок, 27 серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України Про тимчасове припинення діяльності Компартії України 1991


Президія ВР України;
Указ від 26.08.1991 № 1435-XII
Документ 1435-12, втратив чинність, поточна редакція –
Визнання неконституційним від 27.12.2001,
підстава v020p710-01УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(Про втрату чинності Указу, як такого що не відповідає Конституції України (є неконституційним), див. Рішення Конституційного Суду N 20-рп/2001 (v020p710-01) від 27.12.2001)

Про тимчасове припинення діяльності
Компартії України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 40, ст. 532)

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР N 1444-XII 
(1444-12 ) від 28.08.91, ВВР, 1991, N 44, ст.579)

(Роз'яснення до Указу див. в Постанові Президії ВР N 3220-XII 
(3220-12 ) від 14.05.93, ВВР, 1993, N 27, ст. 288)

У зв'язку з наявністю матеріалів, що свідчать про участь органів Компартії України в державному перевороті 19-21 серпня 1991 року, з метою забезпечення умов розслідування справи та стабілізації суспільно-політичної ситуації, керуючись частиною другою статті 7 Конституції Української РСР (888-09), Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Припинити діяльність Компартії України до остаточного розслідування обставин, пов'язаних з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року.

2. Міністерству внутрішніх справ України за участю народних депутатів опечатати всі службові приміщення партійних комітетів КПУ і взяти їх під охорону. Забезпечити збереження майна і документів від розкрадання, руйнування та знищення.

3. Тимчасовій комісії Президії Верховної Ради України для перевірки діяльності посадових осіб органів влади, управління, об'єднань і організацій у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року, вирішити питання щодо вилучення партійних архівів, документів, інших матеріалів, які можуть розглядатися як докази.

4. Заборонити партійним органам, а також підприємствам, які ними засновані, або їм підпорядковані, всі фінансові операції, в тому числі і валютні, і передати всі кошти на зберігання Національному банку України.

5. До остаточного вирішення питання заробітна плата відповідальним працівникам партійних органів проводиться з коштів КПУ, іншим працівникам - за рахунок державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

6. Верховній Раді Кримської АРСР, відповідним місцевим Радам народних депутатів до закінчення розслідування прийняти на баланс майно (будинки, споруди, друкарні, транспортні засоби, іншу власність), що належить організаціям Компартії України, за винятком майна Управління Справами ЦК КПРС та ЦК КПУ, переданого на баланс Верховної Ради України.

7. Кабінету Міністрів України, правоохоронним органам забезпечити неухильне дотримання законності в питаннях захисту прав громадян, не допустити переслідування за політичні переконання. Розглядати подібні факти як порушення прав людини і притягати винних до відповідальності.

7-1. Секретаріату Верховної Ради України, Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, районних і міських, районних у містах Рад народних депутатів надати право на період припинення діяльності КПУ звільняти працівників відповідних партійних комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію з записом про це у трудовій книжці і посиланням на цей Указ.

(Указ доповнено пунктом 7-1 згідно з Указом Президії ВР N 1444-XII (1444-12 ) від 28.08.91) див. нижче - ред.)

8. Указ набирає чинності з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 серпня 1991 року
N 1435-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1435-12


Президія ВР України;
Указ від 28.08.1991 № 1444-XII
Документ 1444-12, поточна редакція -
Прийняття від 28.08.1991УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про доповнення Указу Президії Верховної Ради
України "Про тимчасове припинення діяльності
Компартії України" від 26 серпня 1991 року

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст. 579)

Президія Верховної Ради України постановляє:

Доповнити Указ Президії Верховної Ради України "Про тимчасове припинення діяльності Компартії України" (1435-12) від 26 серпня 1991 року пунктом 7-1 у такій редакції:

"7-1. Секретаріату Верховної Ради України, Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, районних і міських, районних у містах Рад народних депутатів надати право на період припинення діяльності КПУ звільняти працівників відповідних партійних комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію з записом про це у трудовій книжці і посиланням на цей Указ".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 28 серпня 1991 року
N 1444-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1444-12

Немає коментарів: