четвер, 29 липня 2004 р.

Постанова Української Центральної Ради про Статут Генерального Секретаріату. Основи Тимчасового управління на Україні. Статут вищого управління України («Конституція автономного устрою України») 1917
ПОСТАНОВА 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
ПРО СТАТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ
[від 16.07.1917]ОСНОВИ
ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНІ
[від 18.07.1917]

На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня [ст. ст.] 1917 року, - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу і довести її до Українських Установчих Всенародних Зборів і Російського Учредительного Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який являється вищим органом управління на Україні...СТАТУТ ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
[від 29.07.1917]

На підставі згоди з тимчасовім правительством дня 16 липня (н. ст.) 1917 р., - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських Установчих всенародніх Зборів і російського Установчого Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який являється найвищим органом управи на Україні.

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами:

§1. Вищим Краєвим Органом Управління на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Временним Правительством.

§2. Формування Генерального Секретаріату Центральна Рада здійснює через свій Комітет.

§3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат в цілому, висловлюючи йому довірря.

§4. В склад Генерального Секретаріату входить 14 Генеральних Секретарів, а саме Секретарі в справах: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисловості, почти та телеграфу, праці, доріг, Генеральний Контрольор та Генеральний Писар.

Примітка. При Секретареві в справах міжнаціональних визначається три Товариші Секретаря - від Великоросів, Євреїв і Поляків. Товариші Секретаря по ділам своєї нації мають право докладу і рішаючого голосу по цих справах в Генеральному Секретаріатові. Товариші Секретаря в справах національних затверджуються Комітетом Ради.

§5. Свою власть Генеральний Секретаріат здійснює через всі урядові органи на Україні.

§6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального Секретаріату.

Примітка. Генеральний Секретаріат установляє, які органи, в яких межах і в яких випадках мають зноситись безпосередно з Временним Правительством.

§7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються Генеральним Секретаріатом або підвладними йому органами.

§8. При Временному Правительстві має бути Статс-Секретар по справах України, якого призначає Временне Правительство по згоді з Центральною Радою.

§9. Статс-Секретар має пильнувати інтересів України у всій роботі Временного Правительства і в разі потреби пересилати законопроекти через Генеральний Секретаріат на розгляд Центральної Ради.

§10. Генеральний Секретаріат передає на санкцію Временного Правительства ті законопроекти, які розглянула і ухвалила Центральна Рада.

§11. Генеральний Секретаріат передає на затвердження Временного Правительства тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула і ухвалила Центральна Рада.

§12. Тими коштами, які надходять на рахунок Центральної Ради, розпоряджується Генеральний Секретаріат, по бюджету, ухваленому Центральною Радою.

§13. Генеральний Секретаріат ті справи, які він вважає найбільш важливими, передає на розгляд Центральної Ради.

§14. Діяльність Генерального Секретаріата, відповідального перед Центральною Радою, контролюється нею шляхом запитань по всіх справах.

Примітка. Порядок запитань має бути зазначений окремим наказом.

§15. В перервах поміж сесіями Центральної Ради Генеральний Секретаріат відповідає перед Комітетом Центральної Ради, який виконує всі її функції.

§16. Коли Генеральний Секретаріат не згоджується з постановою Комітету в якій-небудь справі, остання переноситься на розгляд Центральної Ради, яка скликається негайно.

§17. Коли Центральна Рада висловлює недовірря Генеральному Секретареві, він подає в отставку.

§18. Всі акти Центральної Ради контрасігнуються Генеральним Секретаріатом.

§19. Всі закони Временного Правительства мають силу на Україні з дня проголошення їх в Краєвому Урядовому Вістникові на українській мові.

Примітка. В екстрених випадках Генеральний Секретаріат проголошує їх иншим способом.

§20. Всі закони, адміністративні приписи і постанови, проголошені українською мовою, публікуються також і на мовах російській, єврейській і польській.

§21. В справах внутрішнього роспорядку роботи Генеральний Секретаріат сам виробляє свій наказ.

____________
ПОСТАНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ПРО СТАТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ 

[від 16.07.1917]
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?32#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?33#photo

ОСНОВИ ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНІ 
[від 18.07.1917] 
Нова Рада. - 1917, 18 липня. - N 90.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-17

СТАТУТ ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 
[від 29.07.1917]
Володимир Винниченко. Відродження нації.
//exlibris.org.ua/vinnichenko/vin114.htmlПостановлений УЦР 16 липня Статут Генерального Секретаріату, опублікований 18 липня як «Основи Тимчасового управління на Україні», 29 липня 1917 року був прийнятий Українською Центральною Радою як «Статут вищого управління України» (деякі історики називають його – Конституцією автономного устрою України). 

Для затвердження Статуту до Петрограда відбула делегація в складі В. Винниченка, X.Барановського і Ф. Рафеса. У ході обговорення документу Тимчасовий уряд одностайно виступив проти Статуту. Голова Тимчасового Уряду Олександр Керенський заявив: «Вироблений у Києві Статут порушує укладену у Києві угоду... і його треба докорінно переробити». 

Після тривалих дискусій Тимчасовий Уряд затвердив 4 серпня 1917 року «Тимчасову Інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового Уряду на Україні» (див. нижче)...

____________
//www.history.vn.ua/book/novitnya/36.html
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?34#photo

До бою під Крутами лишилося 5 місяців і 18 днів 

неділя, 25 липня 2004 р.

Розпорядок диктатора ЗУНР про організацію Уряду для виконування державної влади в Західно-Українській Народній Республіці 1920


Розпорядок диктатора ЗУНР з дня 25 липня 1920 
про організацію Уряду для виконування державної 
влади в Західно-Українській Народній Республіці

Арт. I

Надзвичайно важкі умовини, серед яких знайшлася Західно-Українська Народна Республика і її Уряд з розвоєм воєнних подій, викликали конечну потребу зосередження функцій державної влади в одних руках.

Се спонукало президію Виділу Української Національної Ради і Державний Секретаріат перенести Актом здати, Заліщики, дня 8 липня 1919 [р.], виконувані ними до того часу атрибути законодатної та найвищої цивільної та військової влади державної на мене як Диктатора Західно-Української Народної Республики.

З того часу виконував я перейняту згаданим Актом владу в своїм імені. А коли за бігом воєнних подій зорганізований первісно державний центральний апарат урядовий перестав на ділі бути чинним і існувати в своїм складі, полагоджував я справи державні при помочі принагідно і відповідно до потреб хвилі складеного урядового апарату, заступаючись у вирішуванні деяких поодиноких діл чи то справ цілих поодиноких областей адміністрації повновласниками, заіменованими будь-ще Виділом Національної Ради чи Державним Секретаріатом будь назначуваними мною, які, однак, не мали постійного круга компетенції.

Арт. II

Повага держави на зверх та складність її адміністрації вимагає, щоби існував постійно зорганізований державний апарат урядовий, відповідаючи існуючому правному станові. Під ту пору Уряд мусить бути наладжений так, щоби при додержанні закріпленого Актом з 8 липня 1919 [р.] принципу зосередження найвищої влади в руках Диктатора, відповів своїм завданням під зглядом здатності до систематичного ведення діл поодиноких окремих областей адміністраційних, маючи до того ясно очеркнену і відмежовану компетенцію для кожної області адміністрації.

А що трудне положення держави вимагає постійної присвяти переважної моєї уваги і особистого старання справам заграничної політики і справам військовим, то ж являється конечність надати так зорганізованому Урядові право ініціативи і певної самостійності в вирішуванні справ деяких областей адміністрації.

Арт. III

Щоб задовольнити сим вимогам, постановляю, як слідує:
Уряд Диктатора ЗУНР

§ 1

Атрибути державної влади, надані Диктаторові Актом з 8 липня 1919 [р.], виконуються ним через «Уряд Диктатора Західно-Української Народної Республики».

§ 2

Уряд цей складається з окремих самостійних відділів, а імено:

а/ для ведення діл, входячих попередньо в круг компетенції Секретаріату справ закордонних;

б/ для ведення діл, входячих попередньо в круг компетенції секретаріатів фінансів, торгівлі і промислу;

в/ для справ преси і пропаганди, зокрема організації, ведення і нагляду політичної пресової служби та політичної пропаганди, в цілі попирання інтересів держави та для виконування атрибутів адміністраційної влади в справах пресових;

г/ для ведення діл, входячих попередньо в круг ділання Державних Секретарів справ внутрішніх, судівництва, просвіти, віросповідань, рільництва, пошт і телеграфів, шляхів та робіт публічних;

д/ Президіальної Канцелярії Диктатора для ведення діл президіяльних, а зокрема — для приймання в законній дорозі внесень на рішення Диктатора від органів державних, покликаних до того законом, і взагалі в справах, застережених існуючими постановами до безпосереднього вирішення Диктатора; для виготовлювання в автентичнім тексті видаваних Диктатором законних постанов, розпорядків, рішень, декретів і письм, ведення їх евіденції та зберігання автентичних оригіналів; для ведення в імені Диктатора урядової кореспонденції та для посередничення в безпосередніх урядових зносинах з ним.

§ 3

Справи, входячі в круг ділання Державного Військового Секретаріату, лишаються при зорганізованій вже окремими постановами «Військової Канцелярії Диктатора ЗУНР», яка входить в склад уряду, як окремий відділ (Арт. III, § 2).

Розмір компетенції уряду і
покликаних до ведення його осіб

§ 4

Менша або більша самостійність у вирішуванні справ урядом зависить від уповажнень, даних особам, поставленим Диктатором на чолі поодиноких відділів чи канцелярій (§ 2, 3) .
Уповноважені Диктатора

§ 5

На чолі установлених § 2 а/, б/, в/, г/ відділів Уряду Диктатора ЗУНР стоять з правила іменовані Диктатором Уповноважені і ведуть діла свого круга компетенції при помочі іменованих Диктатором концептових і канцелярійних Урядників самостійно, в імені Диктатора, згідно з існуючими законними постановами і даними Диктатором інструкціями та припорученнями. Не мають, однак, прислугуючого державним секретарям права видавання законних постанов, розпорядків та загально обов’язуючих рішень, яке застерігається Диктаторові.

§ 6

При видаванні Уповноваженими Диктатора самостійних заряджень, які тягнуть за собою видатки з державної скарбниці в рамах признаного кредиту, вони є обов’язані зноситися постійно з відділом для справ фінансів (контроля державних розходів). Потребу переступлення кредиту і спори компетенційні вирішує Диктатор.

§ 7

Виїмково може бути ведення поодиноких відділів, доручене Диктатором Референтам, які ведуть діла під його безпосереднім наглядом, з розміром компетенцій, означуваним для них принагідно Диктатором.

§ 8

Розмір компетенції Військової Канцелярії Диктатора ЗУНР є означений існуючими постановами, які й лишаються дальше в силі.

§ 9

На чолі Президіяльної Канцелярії стоїть іменований Диктатором Шеф Президіяльної Канцелярії, який веде діла назначеного йому круга при помочі іменованих Диктатором концептових і канцелярійних Урядників, під безпосереднім доглядом Диктатора.

§ 10

Порядок внутрішнього ведення діл та урядових зносин поодиноких відділів Уряду між собою і на зверх означується окремим розпорядком.

Арт. IV

Сила обов’язуюча закона: з дня 4 січня 1919 [р.] ч. 2 Вістника Державних Законів і розпорядків ЗУНР про спосіб оповіщування законів і розпорядків завішується.

Закони і розпорядки, видавані в часі завішеня закона з дня 4 січня 1919 [р.] ч. 2 Вістника Державних Законів і розпорядків, входять в силу з днем їх затвердження Диктатором без окремого оголошення, оскільки не містять в собі іншої постанови.

Арт. V

Розпорядок цей обов’язує з днем 1 серпня 1920.

[Диктатор ЗУНР:] Петрушевич

*****

Було моїм бажанням поставити на чолі зорганізованого Розпорядком з 25 липня 1920. Уряду такі особи, які репрезентували би ріжні політичні напрямки в суспільності, і дати в сей спосіб громадянству фактичний вплив на виконування тих функцій державної влади, які згідно з теперішним правним станом зложені є до моїх рук, під моєю виключною відвічальністю.

Коли ж задля перерваних зв’язків з краєм, занятим чужими арміями, та неможності порозуміння з усіма партійними групами членів Української Національної Ради в краю, переведення сего принципу в цілості являється під ту пору в повні неможливим, прийшлося мені, складаючи уряд, руководитися лише зглядом на особисте моє довір’я до осіб, покликаних до уряду та їх особисте уздібнення.

Переводячи в життя постанови Розпорядку з 25 липня 1920 про організацію Уряду для виконування державної влади в часі тривання повновласті Диктатора, іменував я по мислі Арт. III §§ 2, 5 сего Розпорядку:

1/ мого дотеперішнього повновласника для справ закордонних з титулом Державного Секретаря д-ра Степана Витвицького моїм Уповноваженим для ведення діл, входячих в круг компетенції [а/] Державного Секретаріату для справ закордонних;

2/ посла Західно-Української Народної Республики у Відні п. Володимира Сінгалевича Уповноваженим для ведення діл, входячих в круг компетенції [б/] Державних Секретаріатів фінансів, торговлі і промислу;

3/ [в/] Президента Державного Секретаріату д-ра Костя Левицького Уповноваженим для справ преси і пропаганди;

4/ [г/] Старшого Прокуратора при Генеральній Прокураторі у Відні Йосифа Ганінчака, заступника Західно-Української Народної Республики в Колегії повновласників для лікв.[ідованого] Міністерства Війни, Уповноваженим для справ, входячих в круг компетенції [г/] Державних Секретаріатів справ внутрішніх, судівництва, просвіти і віросповідань, рільництва, пошт і телєграфів, шляхів та робіт публичних.

Усіх панів Уповноважених взиваю приступити негайно до зорганізування і введення в життя поодиноких відділів Уряду і предложити мені відповідні внесення в тій справі.

Відень, дня 1 серпня 1920.
Диктатор ЗУНР: Петрушевич

____________
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 1—3 зв., 5-5зв. Оригінал.
//www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1237881


//uk.wikipedia.org/wiki/Витвицький_Степан
//uk.wikipedia.org/wiki/Сінгалевич_Володимир
//uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Кость


Петрушевич Євген Омелянович 
(1863 – 1940) — український громадсько-політичний діяч, юрист, доктор права. Народився 3 червня 1863 р. у м. Буськ, нині Львівської області, в сім'ї греко-католицького священика.

Після закінчення Академічної гімназії записався на студії правничого факультету Львівського університету. Вже в студентські роки став одним із лідерів молодіжного руху, очолював «Академічне братство». Після отримання ступеня доктора права відкрив у м. Сокаль (нині Львівської обл.) адвокатську канцелярію. Був головою повітової «Просвіти».

У 1907 – 1918 р. — посол, заступник голови, а у 1917 – 1918 р. — голова української парламентської репрезентації парламенту Австро-Угорщини. У 1908 р. переніс свою адвокатську канцелярію до м. Сколе (нині Львівської обл.), де невдовзі став посадником міста. У1910 р. від Стрийської виборчої округи обраний послом до Галицького сейму у Львові.

Від 18 жовтня 1919 р. — Президент Української Національної Ради Західної Української Народної Республіки (ЗУНР). Від 22 січня 1919 року — член Директорії Української Народної Республіки від Західної Області УНР. З 9 червня 1919 р. — Диктатор ЗОУНР. З 8 липня 1919 р. по травень 1923 р. — Диктатор ЗУНР.

Останні роки свого життя дуже потерпав від матеріальних нестач. Долав труднощі завдяки підтримці гетьмана П.Скоропадського та українського апостольського вікарія в Німеччині отця П.Вергуна. Коли у вересні 1939 р. Німеччина напала на Польщу, надіслав уряду А.Гітлера протестаційний меморіал.

Помер 29 серпня 1940 р. у Берліні (Німеччина). Перепохований 1 листопада 2002 року у Львові на Личаківському цвинтарі.
____________
//uk.wikipedia.org/wiki/Петрушевич_Євген_Омелянович
//uk.wikipedia.org/wiki/Диктатор_ЗУНР

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 
Розпорядок Диктатора ЗУНР в справі зорганізування Комісії кодифікаційної при Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і комунікації 1920 
Закон про уживання мови на Західній Області Української Народної Республіки 1919 
Велика Злука. День проголошення самостійності України 1919
Закон про Виділ Української Національної Ради 1919 
Обіжник Ради Державних Секретарів Західної Української Народньої Республіки до державних повітових Комісарів про їх обов’язки та права 1918 
Тимчасовий основний закон Української Національної Ради про державну самостійність Західної-Української Народньої Республіки 1918 
Основи державного устрою Галицької Республіки (проект статуту) 1918 
Поклик Української Національної Ради до Українського Народу (про взяття верховної державної влади у Львові) 1918 
Проголошення Української Національної Ради Українському Народу про утворення Української Держави 1918 
Проклямація Української Національної Ради про утворення Української Держави 1918 
Статут Української Національної Ради 1918 
Устрій Галицької Держави (проект тимчасових основних законів Станіслава Дністрянського) 1918

Члени Уряду [Диктатора Західної Області] Української Народної Республіки (ЗОУНР) у м. Кам'янці-Подільському. 1919 р.
ЦДАВО України, ф. 5235, оп. 1, спр. 2015, арк. 1.
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?44
Диктатор ЗУНР Євген Петрушевич в оточенні командування ГА. Липень 1919 р. Ліворуч від нього – Генеральний Секретар військових справ і начальник Генштабу полковник Віктор Курманович. Другий праворуч – командувач ГА генерал Мирон Тарнавський. 
//joanerges.livejournal.com/1195754.html?thread=5225194
Члени Уряду [Диктатора] Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у Відні. 1920 р. ЦДАВО України, ф. 5235, оп. 1, спр. 2015, арк. 5.
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?45

субота, 10 липня 2004 р.

Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) 1918
КОНСТИТУЦИЯ 
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

принятое в заседании от 10 июля 1918 года

Утвержденная III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 года Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вместе с утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской Республики составляют единый основной закон Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Этот основной закон вступает в действие с момента его опубликования в окончательной форме в «Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов». Он должен быть распубликован всеми местными органами Советской власти и выставлен во всех советских учреждениях на видном месте.

V Всероссийский съезд Советов поручает Народному комиссариату просвещения ввести во всех без изъятия школах и учебных заведениях Российской Республики изучение основных положений настоящей Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава пятая

9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.

10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городских исельских Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединиться в автономные областные союзы, во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными областных объединений вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между съездами Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.

13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением.

16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их объединения и организации.

17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование.

18. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!»

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных военных обязанностей.

20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет все политические права российских граждан иностранцам, проживающим на территории Российской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, и признает за местными Советами право предоставлять таким иностранцам, без всяких затруднительных формальностей, право российского гражданства.

21. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступления.

22. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия.

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
КОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

А. Организация центральной власти

Глава шестая
О Всероссийском съезде Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов

24. Всероссийский съезд Советов является высшей властью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

25. Всероссийский съезд Советов составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 избирателей и представителей губернских съездов Советов порасчету 1 депутат на 125000 жителей.

Примечание 1. В случае, если губернский съезд Советов не предшествует Всероссийскому съезду Советов, то делегаты на последний посылаются непосредственно уездными съездами Советов.

Примечание 2. В случае, если областной съезд Советов непосредственно предшествует Всероссийскому съезду Советов, то делегаты на последний могут быть посланы областным съездом Советов.

26. Всероссийский съезд Советов созывается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов не реже двух раз в год.

27. Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов созывается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов по собственному почину или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения Республики.

28. Всероссийский съезд Советов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов в числе не свыше 200 человек.

29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов всецело ответствен перед Всероссийским съездом Советов.

30. В период между съездами высшей властью Республики является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов.

Глава седьмая
О Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете Советов

31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

32. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского правительства и всех органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работы по законодательству и управлению инаблюдает за проведением в жизнь Советской Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и центральных органов Советской власти.

33. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными ведомствами, а также издает собственные декреты и распоряжения.

34. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам.

35. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных Комиссаров для общего управления делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и отделы (народные комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления.

36. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов работают в отделах (народных комиссариатах) или выполняют особые поручения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Глава восьмая
О Совете Народных Комиссаров

37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

38. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной жизни.

39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров немедленно сообщает Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.

40. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов вправе отменить или приостановить всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров.

41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие крупное общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, могут быть осуществлены Советом Народных Комиссаров непосредственно.

42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных народных комиссариатов.

43. Народных комиссариатов образуется 17, а именно:

а) по иностранным делам; б) по военным делам; в) по морским делам; г) по внутренним делам; д) юстиции; е) труда; ж) социального обеспечения; з) просвещения; и) почт и телеграфов; к) по делам национальностей; л) по финансовым делам; м) путей сообщения; н) земледелия; о) торговли и промышленности; п) продовольствия; р) Государственного контроля; с) Высший Совет Народного Хозяйства; т) здравоохранения.

44. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных Комиссаров.

45. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народного комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением народного комиссара коллегия, не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии.

46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Всероссийским съездом Советов и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.

47. Народные комиссары и коллегии при народных комиссариатах всецело ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.

48. Звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета Народных Комиссаров, ведающего общими делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и никаким иным представителям Советской власти как в центре, так и на местах присвоено быть не может.

Глава девятая
О предметах ведения 
Всероссийского съезда Советов и 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов

49. Ведению Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:

а) Утверждение, изменение и дополнение Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

б) Общее руководство всей внешней и внутренней политикой Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

в) Установление и изменение границ, а равно отчуждение частей территории РоссийскойСоциалистической Федеративной Советской Республики или принадлежащих ей прав.

г) Установление границ и компетенции областных Советских союзов, входящих в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также разрешение споров между ними.

д) Принятие в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики новых сочленов Советской Республики и признание выхода из Российской Федерации отдельных частей ее.

е) Общее административное разделение территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и утверждение областных объединений.

ж) Установление и изменение системы мер, весов и денег на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

з) Сношение с иностранными государствами, объявление войны и заключение мира.

и) Заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно финансовых соглашений.

к) Установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

л) Утверждение бюджета Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

м) Установление общегосударственных налогов и повинностей.

н) Установление основ организации вооруженных сил Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

о) Общегосударственное законодательство, судоустройство и судопроизводство, гражданское, уголовное законодательство и пр.

п) Назначение и смещение как отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и всего Совета Народных Комиссаров в целом, а также утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров.

р) Издание общих постановлений о приобретении и утрате прав российского гражданства и о правах иностранцев на территории Республики.

с) Право амнистии, общей и частичной.

50. Сверх перечисленных вопросов ведению Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат все вопросы, которые они признают подлежащими их разрешению.

51. Исключительному ведению Всероссийского съезда Советов подлежат:

а) Установление, дополнение и изменение основных начал Советской Конституции.

б) Ратификация мирных договоров.

52. Разрешение вопросов, указанных в пунктах «в» и «з» ст.49, предоставляется Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов лишь при невозможности созыва Всероссийского съезда Советов.

Б. Организация Советской власти на местах

Глава десятая
О съездах Советов

53. Съезды Советов составляются следующим образом:

а) Областные из представителей городских Советов и уездных съездов Советов по расчету 1 депутат на 25000 жителей, а от городовпо 1 депутату на 5000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю область, либо из представителей губернских съездов Советов, избираемых по той же норме, если этот съезд собирается непосредственно перед областным съездом Советов.

б) Губернские (окружные) из представителей городских Советов и волостных съездов Советов по расчету 1 депутат на 10000 жителей, а от городов по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свыше 300 депутатов на всю губернию (округ), причем, в случае созыва уездного съезда Советов непосредственно перед губернским, выборы проводятся по той же норме не волостными, а уездным съездом Советов.

в) Уездные (районные) из представителей сельских Советов по расчету 1 депутат на 1 тысячу жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (район).

г) Волостные из представителей всех сельских Советов волости по расчету 1 депутат на каждые 10 членов Совета.

Примечание 1. В уездных съездах Советов участвуют представители Советов городов, население которых не превышает 10 тысяч человек; сельские Советы местностей, насчитывающих менее 1 тысячи человек населения, для избрания депутатов на уездный съезд Советов объединяются.

Примечание 2. Сельские Советы, насчитывающие менее 10 членов, посылают на волостной съезд Советов по 1 представителю.

54. Съезды Советов созываются соответствующими по территории исполнительными органами Советской власти (исполнительными комитетами) по усмотрению последних или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения данногорайона, но, во всяком случае, не реже двух раз в год по области, одного раза в три месяца по губернии и уездам и одного раза в месяц по волости.

55. Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) избирает свой исполнительный органИсполнительный комитет, число членов которого не должно превышать: а) по области и губернии – 25, б) по уезду – 20, в) по волости – 10.

Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его съездом Советов.

56. В границах своего ведения съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) есть высшая в пределах данной территории власть; в период же между съездами такой властью является Исполнительный комитет.

Глава одиннадцатая
О Советах депутатов

57. Советы депутатов образуются:

а) В городах – по расчету 1 депутат на каждую 1000 человек населения, но в числе не менее 50 и не более 1000 членов.

б) В селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, городах с населением менее 10000 человек, аулах, хуторах и пр.) – по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на каждое селение. 


Срок полномочий депутатов – 3 месяца.

Примечание. В тех сельских местностях, где это будет признано осуществимым, вопросы управления разрешаются общим собранием избирателей данного селения непосредственно.

58. Для текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды исполнительный орган (Исполнительный комитет) в количестве не свыше 5 человек в селениях, а в городах по расчету 1 на каждые 50 членов, но не менее 3 и не более 15 (Петербург и Москва не более 40). Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его Советом.

59. Совет депутатов созывается Исполнительным комитетом по усмотрению последнего или по требованию не менее половины членов Совета, но не реже 1 раза в неделю в городах и 2 раз в неделю в селениях.

60. В границах своего ведения Совет, а в случае, предусмотренном в ст. 57 (примечание), общее собрание избирателей есть высшая в пределах данной территории власть.

Глава двенадцатая
О предметах ведения органов 
Советской власти на местах

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской власти, а также Советы депутатов имеют предметом своей деятельности:

а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти; б) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях; в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение; г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории.

62. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над деятельностью местных Советов (т.е. областным – право контроля над всеми Советами данной области, губернским – над всеми Советами данной губернии, кроме городских, не входящих в состав уездных съездов Советов и т.д.), а областным и губернским съездам Советов и их исполнительным комитетам, кроме того, право отмены решений действуйющих в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших случаях центральной Советской власти.


63. Для выполнения возложенных на органы Советской власти задач при Советах (городских и сельских) и исполнительных комитетах (областных, губернских, уездных и волостных) образуются соответствующие отделы во главе с заведующими отделами.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Глава тринадцатая

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборовисполнилось восемнадцать лет:

а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможностьпроизводительного труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли; б) солдаты советской армии и флота; в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах«а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.

Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения центральной власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму.

Примечание 2. Из лиц, не вступивших в число российских граждан, пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица, указанные в ст. 20 (раздел второй, глава пятая).

65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.

Глава четырнадцатая
О производстве выборов

66. Выборы производятся, согласно установившимся обычаям, в дни, устанавливаемые местными Советами.

67. Выборы производятся в присутствии избирателей комиссии и представителя местного Совета.

68. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской власти оказывается технически невозможным, его заменяет председатель избирательной комиссии, а за отсутствием такового – председатель избирательного собрания.

69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии и представителя Совета.

70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и иных рабочих организаций определяются местными Советами согласно инструкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Глава пятнадцатая
О проверке и отмене выборов и 
об отзыве депутатов

71. Весь материал по производству выборов поступает в соответственный Совет.

72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.

73. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Совету.

74. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.

75. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет назначает новые выборы.

76. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по порядку органом Советской власти.

77. Последней инстанцией по кассации советских выборов является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов.


78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести новые выборы согласно общему положению.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Глава шестнадцатая

79. Финансовая политика Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в настоящий переходный момент диктатуры трудящихся способствует основной цели экспроприации буржуазии и подготовления условий для всеобщего равенства граждан республики в области производства и распределения богатств. В этих целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов Советской власти все необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в право частной собственности.

80. Государственные доходы и расходы Российской Социалистической Федеративной Советской Республики объединяются в общегосударственном бюджете.

81. Всероссийский съезд Советов или Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов определяют, какие виды доходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение местных Советов, а равно устанавливаютпределы обложения.

82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исключительно на нужды местного хозяйства. Потребности общегосударственные удовлетворяются за счет средств, отпускаемых из государственного казначейства.

83. Ни один расход из средств государственного казначейства не может быть произведен без установления на него кредита в росписи государственных доходов и расходов или путем издания особого постановления центральной власти.

84. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное значение, в распоряжение местных Советов предоставляются подлежащими народными комиссариатами необходимые кредиты из государственного казначейства.

85. Все предоставленные Советам кредиты из средств государственного казначейства, а равно кредиты, утвержденные по сметам на местные нужды, расходуются ими в пределах сметных подразделений (параграфы и статьи) по прямому назначению и не могут быть обращаемы на удовлетворение каких-либо других потребностей без особого постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета НародныхКомиссаров.

86. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы доходов и расходов на местные нужды. Сметы сельских и волостных Советов и Советов городов, участвующих в уездных съездах Советов, а также сметы уездных органов Советской власти утверждаютсясоответственно губернскими и областными съездами Советов или ихисполнительными комитетами; сметы городских, губернских и областных органов Советской власти утверждаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом Народных Комиссаров.

87. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае недостаточности сметных назначений дополнительные кредиты Советы испрашивают у подлежащих народных комиссариатов.


88. В случае недостаточности местных средств для удовлетворения местных потребностей необходимые для покрытия неотложных расходов пособия или ссуды из средств государственного казначейства местным Советам разрешаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом Народных Комиссаров.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава семнадцатая

89. Герб Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев и с надписью: а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

90. Торговый, морской и военный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, помещены золотые буквы РСФСР или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Председатель V Всероссийского съезда Советов и 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Я. Свердлов.

Члены Президиума Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета: 
Г. И. Теодорович, 
Ф. А. Розин, 
А. X. Митрофанов, 
К. Г. Максимов.

Секретарь Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета 
В. А. Аванесов.

____________
Воспроизведено по тексту издания "Декреты Советской власти", том II, М., 1959, сс. 550-564, который содержится в книге О.М. Чистякова "Конституция РСФСР 1918 года", Изд. МГУ, 1984. //vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/1918_W.HTM
//constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/
//ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_РСФСР_1918_года

Конституция Украинской Социалистической Советской Республики (УССР). Декларация прав и обязанностей трудящегося и экслуатируемого народа Украины 1919 
Манифест Временного Рабоче-Крестьянского правительства Украины 1918 
Украинская Советская Федеративная Народная Республика (Народный Секретариат УСФНР) 1918
(ІІ) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 
Декрет Центрального Исполнительного Комитета О роспуске Учредительного Собрания 1918 
(І) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918   
Конфликт революций. Центральный Совет и Совет Народных Комиссаров («Генеральский» и Народный Секретариат УНР) 1917-1918 
Декларация прав народов России (Иосифа Сталина) 1917 
Съезд Народов и Областей России (Михаила Грушевского) 1917 
Манифест Михаила Романова (Учредительное Собрание) 1917 
Величайший Манифест (отречение Николая ІІ) 1917 
Письмо Исполнительного комитета Александру ІІІ («Самая смелая и страшная петиция о правах») 1881 
Народная Воля (Учредительное Собрание) 1879-1881 
Земля и Воля 1878