субота, 3 липня 2004 р.

Декларація Тимчасового Уряду про призначення Генерального Секретаріату на Україні 1917


Генеральний Секретар по внутрішніх справах В.Винниченко одержав з Петрограда од міністрів Тимчасового Правительства Керенського, Терещенка і Церетелі таку телеграму:[ДЕКЛАРАЦІЯ ТИМЧАСОВОГО ПРИВИТЕЛЬСТВА]
{оголошена 3 (16) липня 1917 року}

Вислухавши повідомлення міністрів Керенського, Терещенка і Церетелі по українському питанню, Тимчасове Правительство вирішило:

«Призначити як вищий орган для керування крайовими справами на Україні окремий орган – Генеральний Секретаріат, склад якого буде визначено Правительством в згоді з Центральною Українською Радою, доповненою, на справедливих основах, представниками других народів, сущих на Україні, в особі їх демократичних організацій. Через згаданий орган будуть переводитись Правительством міри і заходи в житті краю і його управлінні.

Вважаючи, що питання про національно-політичний устрій на Україні і про засоби вирішення в ній земельного питання в межах загального закону про перехід землі до рук працюючих мас мусить бути вирішено Установчими Зборами, Тимчасове Правительство прихильно поставиться до розроблення Українською Центральною Радою проекту національно-політичного статуту України в тому розумінні, в якому сама Рада буде вважати відповідним інтересам краю, а також про форми вирішення в краю земельної справи – для внесення цих проектів на Установчі збори.

Тимчасове Правительство, вважаючи необхідним під час війни зберігати бойову єдність армії, не лічить можливим допустити міри, які можуть порушити єдність організації і керування, як, наприклад, зміна в сучасний момент загального мобілізаційного плану шляхом негайного переходу до системи територіального комплектування військових частин або надання керівничих прав яким-небудь громадським організаціям.

Разом з тим Правительство вважає можливим далі сприяти тіснішому національному об’єднанню українців в війську через формування окремих частин виключно українцями, поскільки цей спосіб, на погляд військового міністра, буде можливим з технічного боку і не порушить бойової сили армії.

В найближчім часі, для більш планомірного і успішного досягнення цієї мети, Тимчасове Правительство вважає можливим запросити до осягнення цієї задачі самих вояків – українців; для цього в згоді з Центральною Радою можуть бути командировані осібні делегати-українці, котрі будуть при кабінеті військового міністра, генеральному штабові і верховному головнокомандуючому.

Що ж торкається до військових українських комітетів на місцях, то вони проводять свою працю на загальних основах, причому їх діяльність повинна провадиться в згоді з діяльністю інших військово-громадських організацій».

Після прийняття цієї постанови члени партії «Народної свободи» Шингарьов, Мануйлов і Шаховський вийшли зі складу Тимчасового Правительства. Зміст ухваленої постанови буде надруковано третього в вечірніх газетах. Одночасно з цим необхідно оголосити Вашу відозву.

Підписали: Керенський, Терещенко, Церетелі.

[Опублікована у «Вістях з Української Центральної 
Ради» між 28–30 червня 1917 року.]

____________
Вісти з Української Центральної Ради. 1917. № 10. Червень
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1212864&cat_id=661174
[] Володимир Винниченко. Відродження нації
//exlibris.org.ua/vinnichenko/vin114.html


Вісті з Української Центральної Ради –  газета, офіційний орган доби Української Народної Республіки (УНР). Виходили тричі на тиждень з 19 березня по листопад 1917 р. у Києві. 

Перші три номери з'явилися під назвою «Вісти з Української Центральної Ради в Києві». В газеті друкувалися офіційні документи, закони та укази, міжнародні угоди. 

В листопаді 1917 р. змінився видавець і газета стала називатися «Вістником Генерального Секретаріату Української Народньої Республіки», а з 3 січня 1918 р.   «Вістником Ради Народних Міністрів Української Народньої Республіки».

____________
І.В.Каравченко.
//leksika.com.ua/19100910/legal/visti_z_ukrayinskoyi_tsentralnoyi_radi

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До бою під Крутами лишилося 6 місяців та 13 днів
Повідомлення Комітету Центральної Ради про організацію Генерального Секретаріату 1917 
(І) Декларація Генерального Секретаріату Центральної Української Ради 1917 
Декларація делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду і Петроградської Ради про Автономію України 1917 
(І) Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого 1917 
Всеукраїнський національний конгрес. Проект автономного статуту України 1917 
(І) Відозва Української Центральної Ради до Народу Українського 1917 
Заклик Товариства Українських Поступовців 1917 
Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду 1917

Немає коментарів: