четвер, 17 червня 2004 р.

Повідомлення Комітету Центральної Ради про організацію Генерального Секретаріату 1917
ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІТЕТУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ

Комітет Центральної Ради на останнім засіданні (15 іюня) ухвалив організувати Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який має завідувати справами внутрішніми, фінансовими, продовольчими, земельними, хліборобськими, міжнаціональними і іншими в межах України і виконувати всі постанови Центральної Ради, які цих справ торкаються.

На цих же засіданнях було ухвалено призначити: головою Генерального Секретаріату і Генеральним Секретарем внутрішніх справ – В.К.Винниченка, Генеральним Писарем – П.Христюка, Генеральним Секретарем фінансових справ – Х.А.Барановського, міжнаціональних справ – С.О.Єфремова, продовольчих – М.М.Стасюка, земельних – Б.Мартоса, військових – С.В.Петлюру і судових справ – В.Садовського.

Вчора в Центральній Раді одбулося перше засідання Генерального Секретаріату Центральної Ради, на якому обговорювались питання, що торкаються організації роботи Секретаріату.

Чергове засідання Генерального секретаріату одбудеться сьогодні о 10-й год. ранку в Центральній Раді.

____________
Народня воля. 1917. 17 [30] червня [1917 р.].
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1212864&cat_id=661174
//uk.wikipedia.org/wiki/Генеральний_секретаріат_УЦР—УНР

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
Закон про національно-персональну автономію 1918 
Конфлікт революцій. Українська Центральна Рада та Рада Народних Комісарів («Генеральський» і Народний Секретаріат УНР) 1917-1918-у/р 
Проект Конституції Української Народньої Республіки 1917 
Закон про утворення Генерального Суду 1917 
Закон про правонаступництво. Закон про порядок прийняття законів 1917 
(IІІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 
Жовтневе повстання. Комітет Охорони Революції 1917 
Проект загальної відозви Генерального Секретаріату України (про прийняття всієї повноти влади) 1917 
Постанови 3-го всеукраїнського військового з’їзу 1917 
Меморандум Генерального Секретаріату України Тимчасовому Урядові Російської Республіки 1917 
(ІІ) Декларація Генерального Секретаріату України 1917 
Звернення Генерального Секретаріату до Народу України 1917 
Домагання (імперативний мандат) делегатів Демократичної наради від України 1917 
З’їзд народів і областей Росії (Михайла Грушевського) 1917 
Резолюція Української Центральної Ради про Інструкцію Генеральному Секретаріатові 1917 
Звернення Генерального Секретаріату до революційної демократії Росії 1917 
Тимчасова Інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні 1917 
Статут вищого управління України («Конституція автономного устрою України») 1917 
(IІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 
Декларація Тимчасового Уряду про призначення Генерального Секретаріату на Україні 1917 
До бою під Крутами лишилося 7 місяців і 1 день
(І) Декларація Генерального Секретаріату Центральної Української Ради 1917 
Декларація делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду і Петроградської Ради про Автономію України 1917 
(І) Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого 1917 
Всеукраїнський національний конгрес. Проект автономного статуту України 1917 
(І) Відозва Української Центральної Ради до Народу Українського 1917 
Заклик Товариства Українських Поступовців 1917 
Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду 1917

Перший склад Генерального Секретаріату Української Центральної Ради. Київ. Червень 1917 р.
Зліва направо сидять: І.Стешенко (Генеральний Секретар освіти), X.Барановський, В.Винниченко, С.Єфремов, С.Петлюра; стоять: П.Христюк, М.Стасюк, Б.Мартос. Відсутній В.Садовський.
______________
//histpol.pl.ua/pages/content.php?page=633
//www.if.gov.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=626

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

Перший український Уряд, перший кабінет українських національних міністрів складався в більшости своїй з соціальдемократів.

Соціальдемократи:
1) Голова Ґенерального Секретаріату
й Ґенеральний Секретарь
внутрішніх справ — В. Винниченко.
2) Ґенеральний Секретарь
земельних справ — Б. Мартос.
3) Ґенеральний Секретарь
військових справ — С. Петлюра.
4) Ґенеральний Секретарь
судових справ — В. Садовський.
5) Ґенеральний Секретарь освіти —
І. Стешенко.

Соціалісти-революціонери:
1) Ґенеральний Писарь — П. Христюк.
2) Ґенеральний Секретарь
харчових справ — М. Стасюк.

Туповці:
1) Ґенеральний Секретарь
міжнаціональних справ — С. Єфремов.

Безпартійні:
1) Ґенеральний Секретарь
фінансових справ — X. Барановський.

Отже з 8 членів Ґенерального Секретаріату з рішаючим голосом (Ґенеральний Писарь такого по констітуції Секретаріату не мав) 5 були соціальдемократи.

Володимир Винниченко. Відродження нації.
http://exlibris.org.ua/vinnichenko/vin113.html