понеділок, 5 грудня 1994 р.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994


Меморандум,
Міжнародний документ від 05.12.1994
Документ 998_158, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 05.12.1994


МЕМОРАНДУМ
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098) як держави, що не володіє ядерною зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ (994_055) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй (995_010).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ(994_055) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.

За Україну (Л.Кучма) За Російську Федерацію (Б.Єльцин)
За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Дж.Мейджор) За Сполучені Штати Америки (У.Клінтон)

Будапешт, 5 грудня 1994 року.

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158
//podrobnosti.ua/podrobnosti/2009/11/16/644191.htmlДекларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

середу, 16 листопада 1994 р.

Закон України Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року (застереження) 1994


Верховна Рада України;
Закон від 16.11.1994 № 248/94-ВР
Документ 248/94-вр, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 16.11.1994ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї
від 1 липня 1968 року

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 47, ст. 421)

На підставі положень Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (55-12), Заяви Верховної Ради України "Про без'ядерний статус України" (1697-12) від 24 жовтня 1991 року, Постанови Верховної Ради України "Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без'ядерного статусу" від 9 квітня 1992 року, Постанови Верховної Ради України "Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (840_050), підписаного у Москві 31 липня 1991 року, і Протоколу до нього, підписаного у Лісабоні від імені України 23 травня 1992 року" (3624-12) від 18 листопада 1993 року і Постанови Верховної Ради України "Про виконання Президентом України та Урядом України рекомендацій, що містяться у пункті 11 Постанови Верховної Ради України "Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного у Москві 31 липня 1991 року, і Протоколу до нього, підписаного у Лісабоні від імені України 23 травня 1992 року" (3919-12) від 3 лютого 1994 року Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року (995_098) з такими застереженнями:

1. Положення Договору не охоплюють повною мірою унікальної ситуації, що склалася внаслідок розпаду ядерної держави - Союзу РСР.

2. Україна є власником ядерної зброї, успадкованої нею від колишнього СРСР. Після розукомплектування та знищення цієї зброї під контролем України і за процедурами, що виключатимуть можливість повторного використання ядерних матеріалів, які є компонентами цієї зброї, за первинним призначенням, Україна має намір застосовувати вищезгадані матеріали виключно у мирних цілях.

3. Наявність на території України ядерної зброї до її повної ліквідації, а також відповідна робота щодо її утримання, обслуговування та ліквідації не суперечать положенням статей I і II Договору.

4. Загроза силою чи її використання проти територіальної цілісності та недоторканності кордонів чи політичної незалежності України з боку будь-якої ядерної держави, так само, як і застосування економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, розглядатимуться Україною як виняткові обставини, що поставили під загрозу її найвищі інтереси.

5. Документи про приєднання України до Договору будуть передані країнам - депозитаріям Договору після набрання чинності цим Законом.

6. Цей Закон набирає чинності після надання Україні ядерними державами гарантій безпеки, оформлених шляхом підписання відповідного міжнародно-правового документа.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 листопада 1994 року
N 248/94-ВР

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/248/94-%D0%B2%D1%80

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

Країни, що підписали та ратифікували договір
Країни, що приєдналися до договору
Країни, що дотримуються умов договору (Тайвань)
Країни, що вийшли з договору (Північна Корея)
Країни, що не підписали договір (Індія, Ізраїль, Пакистан)
//uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_нерозповсюдження_ядерної_зброї

понеділок, 18 липня 1994 р.

Постанова Верховної Ради України Про склад Комісії з опрацювання проекту нової Конституції України (Конституційної Комісії) 1994


Президія ВР України;

Постанова від 18.07.1994 № 66/94-ПВ
Документ 66/94-пв, поточна редакція -
Прийняття від 18.07.1994ПОСТАНОВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про пропозиції щодо змін у складі Комісії по
розробці нової Конституції України

Розглянувши подання постійної Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи, Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Постійним комісіям Верховної Ради України разом з депутатськими групами і фракціями до 22 липня 1994 року подати пропозиції щодо внесення змін до складу комісії по розробці нової Конституції України, визначеного постановами Верховної Ради України від 24 жовтня 1990 року (405-12) 22 квітня 1992 року (2293-12).

2. Доручити постійній Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи узагальнити пропозиції, що надійдуть від інших постійних комісій, і внести на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 18 липня 1994 року
N 66/94-ПВ


Верховна Рада України;
Постанова від 20.09.1994 № 165/94-ВР
Документ 165/94-вр, поточна редакція -
Прийняття від 20.09.1994ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про чисельний склад Комісії з опрацювання
проекту нової Конституції України 
(Конституційної Комісії)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 42, ст. 387)

(Склад Комісії див. в Постанові ВР N 227/94-ВР
від 21.10.94, ВВР, 1994, N 40, ст. 367)

Верховна Рада України постановляє:

1. Сформувати чисельний склад Конституційної Комісії в кількості 40 осіб наступним чином:

1.1. Очолюють Комісію на правах співголів Голова Верховної Ради України і Президент України (2 особи);

1.2. 15 членів Комісії делегує Верховна Рада України;

1.3. 15 членів Комісії делегує Президент України;

1.4. 1 представник делегується Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

1.5. 7 членів Комісії делегують судові установи України і Генеральна Прокуратура України.

2. Члени Конституційної Комісії від Верховної Ради України визначаються депутатськими групами (фракціями) за пропорційним принципом.

3. Кандидатури до Конституційної Комісії, зазначені в пп. 1.3-1.5, подаються на затвердження Верховною Радою України відповідно Президентом України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Верховним Судом України, Вищим Арбітражним Судом України, Конституційним Судом України та Генеральною Прокуратурою України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 20 вересня 1994 року
N 165/94-ВР


Верховна Рада України;
Постанова від 21.10.1994 № 227/94-ВР
Документ 227/94-вр, поточна редакція -
Прийняття від 21.10.1994ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про кандидатури до складу Комісії по
опрацюванню проекту нової Конституції України
(Конституційної комісії України)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 44, ст. 403)

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 1994 року (165/94-ВР) Верховна Рада України постановляє:

Включити до складу Комісії по опрацюванню проекту нової Конституції України (Конституційної комісії України) 15 представників від Верховної Ради України, рекомендованих депутатськими групами (фракціями):

БУТЕЙКА Антона Денисовича - народного депутата України, від депутатської групи "Центр";

БУТКЕВИЧА Володимира Григоровича - народного депутата України, Голову Комісії Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, від депутатських груп "Центр" і "Реформи";

ГМИРЮ Сергія Петровича - народного депутата України, від депутатської фракції "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя";

ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича - народного депутата України, від депутатської групи "Реформи";

ДОВГАНЯ Сергія Васильовича - народного депутата України, від депутатської групи "Аграрники України";

ЗАЙЦЯ Івана Олександровича - народного депутата України, від  депутатської фракції Народного Руху України;

КАРПОВА Олександра Миколайовича - народного депутата України, від Міжрегіональної депутатської групи;

КОСОЛАПОВА Анатолія Григоровича - народного депутата України, від депутатської групи "Аграрники України";

КОСТИЦЬКОГО Михайла Васильовича - народного депутата України, від депутатської групи "Державність";

МАРЧЕНКА Володимира Романовича - народного депутата України, від Соціалістичної фракції;

МОІСЕЄНКА Володимира Миколайовича - народного депутата України, від депутатської фракції "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя";

ОМЕЛІЧА Віктора Семеновича - народного депутата України, від депутатської групи "Єдність";

ПЕЙГАЛАЙНЕНА Анатолія Володимировича - народного депутата України, від депутатської фракції "Комуністи України за соціальну справедливість  і народовладдя";

СИМОНЕНКА Петра Миколайовича - народного депутата України, від депутатської фракції "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя";

СТРЕТОВИЧА Володимира Миколайовича - народного депутата України, Голову Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи, від позафракційних народних депутатів, за згодою депутатських груп "Єдність" і "Державність".

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ, 21 жовтня 1994 року
N 227/94-ВРВерховна Рада України;
Постанова від 10.11.1994 № 231/94-ВР
Документ 231/94-вр, поточна редакція -
Прийняття від 10.11.1994ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про склад Комісії з опрацювання
проекту нової Конституції України
(Конституційної Комісії)

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 46, ст. 419)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Комісію з опрацювання проекту нової Конституції України (Конституційну Комісію) (165/94-ВР) в такому складі:

Співголови Конституційної Комісії - Кучма Леонід Данилович - Президент України. Мороз Олександр Олександрович - Голова Верховної Ради України.

Секретар Конституційної Комісії - Корнєєв Альберт Васильович - керівник групи Адміністрації Президента України по зв'язках з Верховною Радою України, кандидат філософських наук.

Члени Конституційної
Комісії

Білоусенко Василь Гордійович - суддя Верховного Суду України, голова ради суддів України.

Бурчак Федір Глібович - науковий консультант Президента України з правових питань, віце-президент Академії правових наук України, доктор юридичних наук.

Бутейко Антон Денисович - народний депутат України, кандидат юридичних наук.

Буткевич Володимир Григорович - народний депутат України, доктор юридичних наук.

Бутко Ігор Пилипович - президент Фонду сприяння місцевому та регіональному самоврядуванню, доктор юридичних наук.

Висоцький Володимир Болеславович - прокурор Рівненської області.

Гальчинський Анатолій Степанович - радник Президента України з питань макроекономіки, доктор економічних наук.

Гмиря Сергій Петрович - народний депутат України, кандидат історичних наук.

Головатий Сергій Петрович - народний депутат України, кандидат юридичних наук.

Горинь Микола Миколайович - голова Львівської обласної Ради народних депутатів.

Гриньов Володимир Борисович - радник Президента України з питань регіональної політики, доктор фізико-математичних наук.

Довгань Сергій Васильович - народний депутат України.

Ємець Олександр Іванович - народний депутат України.

Заєць Іван Олександрович - народний депутат України.

Карпов Олександр Миколайович - народний депутат України, кандидат історичних наук.

Косаківський Леонід Григорович - голова Київської міської Ради народних депутатів.

Косолапов Анатолій Григорович - народний депутат України.

Костицький Михайло Васильович - народний депутат України, доктор юридичних наук.

Курас Іван Федорович - Віце-Прем'єр-міністр України, академік, доктор історичних наук.

Марченко Володимир Романович - народний депутат України.

Масельський Олександр Степанович - голова Харківської обласної Ради народних депутатів.

Моісеєнко Володимир Миколайович - народний депутат України.

Омеліч Віктор Семенович - народний депутат України.

Онопенко Василь Васильович - Міністр юстиції України, кандидат юридичних наук.

Осика Сергій Григорович - Міністр зовнішніх економічних зв'язків України, кандидат юридичних наук.

Пейгалайнен Анатолій Володимирович - народний депутат України.

Підпалов Леонід Васильович - заступник Глави Адміністрації Президента України.

Притика Дмитро Микитович - Голова Вищого арбітражного суду України, кандидат юридичних наук.

Симоненко Петро Миколайович - народний депутат України.

Стретович Володимир Миколайович - народний депутат України, кандидат юридичних наук.

Табачник Дмитро Володимирович - Глава Адміністрації Президента України, кандидат історичних наук.

Тацій Василь Якович - ректор Української юридичної академії, Президент Академії правових наук України, доктор юридичних наук.

Терехов Володимир Павлович - письменник.

Тимченко Іван Артемович - керівник Юридичного управління Адміністрації Президента України, кандидат юридичних наук.

Тітов Микола Ілліч - голова арбітражного суду Харківської області.

Шевченко Володимир Іванович - заступник Генерального прокурора України.

Юзьков Леонід Петрович - Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук.

2.Матеріально-технічне забезпечення Конституційної Комісії покласти на Управління справами та Секретаріат Верховної Ради України.

3.Конституційна Комісія припиняє свою діяльність після прийняття Конституції України або закінчення повноважень Верховної Ради України, а також Президента України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 10 листопада 1994 року
N 231/94-ВР

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/66/94-пв
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/165/94-вр
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/227/94-вр
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/231/94-вр
//static.rada.gov.ua/site/const/post/0231.html
неділю, 10 липня 1994 р.

Передвиборна програма кандидата у Президенти України Кучми Леоніда 1994


Предвыборная программа
кандидата в Президенты Украины
КУЧМЫ Леонида Даниловича
[Внеочередные выборы Президента Украины
26 июня, 10 июля 1994 года]

ПРЕДОТВРАТИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ,
ЧЕРЕЗ ПОРЯДОК И ПОРЯДОЧНОСТЬ – К СОГЛАСИЮ И БЛАГОСОСТОЯНИЮ

Украина на переломе. Массовая остановка производства, обнищание людей, упадок духовной жизни, угроза утраты целостности государства – таков результат самоизоляции, отсутствия воли в осуществлении реформ.

Как жить завтра?

Не посредническая политическая игра между странами Европы и Россией, а роль проводника и интегрирующего элемента в центре евразийского региона выведет Украину в ряд богатых цивилизованных стран. И начинать нужно с наведения порядка в собственном, родном доме.

Для этого необходима дееспособная, возглавляемая Президентом исполнительная власть, которая, опираясь на доверие народа, остановит движение в пропасть и поведёт к прогрессу, согласию и благосостоянию людей.

Миролюбивая внешняя политика Украина должна активно содействовать нам на этом пути.

В случае избрания меня Президентом свою деятельность сосредоточу на решение изложенных ниже задач:

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

– построение суверенной демократической Украины, сохранение её целостности будет стержнем государственной политики.

Обеспечение приоритетности прав человека, верховенства закона, свободное развитие всех национальностей, которые образуют народ Украины, всех конфессий, опора на свойственные нам исторические и духовные ценности должны стать залогом успеха в этом нелёгком деле;

– буду настаивать на немедленном принятии новой Конституции как основы законотворчества, формирования гражданского общества национального согласия, а также создания авторитетной исполнительной власти на принципах компетентности, порядочности и ответственности;

– буду выступать за немедленное избрание Конституционного Суда, буду проводить политику реального разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, буду содействовать судебной реформе;

– буду поддерживать курс на расширение прав местных органов власти, регионов, прежде всего – в формировании бюджета;

– обеспечу одинаковое отношение государства ко всем реалиям и конфессиям, невмешательство органов власти в их дела;

– стою на том, что границы Украины – нерушимы. Буду уделять ежедневное внимание совершенствованию Вооружённых сил, укреплению обороноспособности страны;

– используя все президентские полномочия, поведу жёсткую непримиримую борьбу против коррупции, мафии и других проявлений преступности.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

– выступаю за регулируемую трансформацию административной экономики в рыночную, обоснованные методы разгосударствления и приватизации, за равноправие всех форм собственности и их правовую защиту. Исходя из этого, будут формироваться и принципы государственного управления экономикой;

– приоритетными считаю возобновление взаимовыгодных хозяйственных связей с Россией и странами бывшего СССР, одновременно с дальнейшим настраиванием таких связей со странами Западной Европы и США. Буду ставить перед Верховной Радой вопрос о вступлении Украины в экономический союз СНГ, буду выступать за подписание между этими странами равноправного валютного соглашения;

– в сельскохозяйственной политике буду проводить меры по повышению экономической эффективности сельхозпроизводства, его индустриализации. Буду объединять конверсию предприятий военно-промышленного комплекса с программой насыщения села самыми современными машинами и механизмами. Развитие села должно осуществляться не декларативно, а путём реального выполнения программ. К имущественным преобразованиям в селе буду относиться осторожно. Но вся непродуктивная земля, земли под постройками и домами, приусадебными участками должны свободно продаваться;

– буду поддерживать политику глубоких изменений в структуре экономики. Основная государственная поддержка будет предоставляться высокотехнологическим и наукоёмким предприятиям. Первоочередное внимание будет сосредоточиваться на уменьшении энергоёмкости производства. Развитие отраслей экономики с быстрым оборотом капитала – производство товаров широкого потребления, сферы быта, торговли – будет обеспечиваться сугубо рыночными стимуляторами; – в связи с тем что возможности рубля как денежной единицы исчерпаны, буду выступать за ускорение денежной реформы;

– с целью концентрации национального капитала буду инициировать создание промышленно-финансовых групп, межотраслевых концернов и трестов, индустриально-банковских холдингов. Это даст возможность Украинским компаниям паритетно сотрудничать и конкурировать с мировыми;

– буду выступать за перестройку финансовой системы, существенное сокращение бюджетных затрат, укрепление финансов предприятий. Налоги буду уменьшены, банковская система будет превращена в двухуровневую;

– буду отстаивать принципы последовательной руководимой либерализации цен. Только на ограниченный перечень ресурсов, товаров и продуктов будут подняты цены, транспортные услуги будут оставаться фиксированными; обеспечу проведение глубокой структурной реформы заработной платы, снятие необоснованных ограничений её роста;

– буду настаивать перед Национальным банком и Верховной Радой на поддержке паритетности валового национального дохода, денег в обороте, фонда потребления, бюджетных затрат;

– буду поддерживать политику постепенной либерализации внешнеэкономической деятельности, принципов открытой экономики. Одновременно буду стоять на позициях жёсткого валютного контроля, ограничения доступа в Украину некачественного импорта.

В СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

– считаю первоочередной задачей обеспечить население страны продовольствием и лекарствами;

– использую необходимые меры для остановки катастрофического падения жизненного уровня населения, предотвращения массовой безработицы, распада системы охраны здоровья, образования, науки и культуры;

– с целью реализации всего комплекса социально-экономических преобразований буду проводить политику социального партнёрства, конструктивного сотрудничества производственников, предпринимателей и государства;

– буду выступать за повышение роли профсоюзов, конституционное закрепление за ними права законодательной инициативы;

– буду настаивать на проведении пенсионной реформы, которая обеспечит справедливое формирование пенсий будущим пенсионерам и своевременные выплаты им сегодня, реализую программу адресной помощи нетрудоспособным;

– приватизацию рассматриваю как процесс, который должен проводиться именно с целью возрастания благосостояния людей, повышения эффективности производства и стимулов к труду;

– буду проводить активную политику поддержки семьи, материнства и детства, широкого развития жилищного строительства в сёлах и городах;

– буду обеспечивать государственную поддержку развитию духовной сферы общества, фундаментальных научных исследований, укреплю социальную защиту отечественной интеллигенции;

– буду поддерживать развитие национальной культуры, украинского языка как государственного. Буду выступать за предоставление русскому языку статуса официального при сохранении существующего статуса украинского;

– буду использовать все меры по преодолению экологического кризиса, усилению сурового государственного экологического контроля.

____________
http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/ukraine2_162.pdf

УКРІНФОРМ. Леонід Кучма показує «корочку» кандидата
http://www.segodnya.ua/ukraine/zhena-kuchmy-uznav-o-pobede-muzha-reshila-eto-shutka.html
http://www.bulvar.com.ua/arch/2005/20/431ed78117f37/
http://fakty.ua/182865-vo-vremya-pervoj-prezidentskoj-inauguracii-sostoyavshejsya-5-dekabrya-1991-goda-zvuchal-duhovnyj-gimn-bozhe-velikij-dinij-nam-ukra-nu-hrani
https://www.youtube.com/watch?v=VnF6hK6habQІнавгурація. Інавгураційна промова Президента України Порошенка Петра 2014 

УКРІНФОРМ. Присяга Президента України Леоніда Кучми,
Київ, Верховна Рада України, 19 липня 1994 року
УКРІНФОРМ. Передача влади. Парад у день інавгурації другого Президента України Леоніда Кучми 19 липня 1994 року
УКРІНФОРМ. Леонід Кравчук та Леонід Кучма прийняли парад...
УКРІНФОРМ. ... і поплакали.

пʼятницю, 14 січня 1994 р.

Тристороння заява Президентів України, США та Росії 1994


Україна, Російська Федерація, США;
Заява, Міжнародний документ від 14.01.1994
Документ 998_300, чинний, поточна редакція -
Підписання від 14.01.1994


Тристороння заява
Президентів України, США та Росії
(укр/рос)

Дата підписання: 14.01.1994
Дата набуття чинності: 14.01.1994

14 січня ц. р. у Москві зустрілися Президенти Л.Кравчук, Б.Клінтон та Б.Єльцин. Три Президенти підтвердили те, що вони співпрацюватимуть між собою як повноправні та рівноправні партнери і що відносини між їх країнами повинні будуватись на засадах поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності кожної держави.

Три Президенти погодились щодо важливості розвитку взаємовигідних і всебічних відносин економічного співробітництва. У цьому зв'язку вони вітали намір США надати допомогу Україні та Росії з метою підтримки створення ефективної ринкової економіки.

Три Президенти розглянули прогрес, досягнутий у галузі скорочення ядерних сил. Деактивація стратегічних сил вже здійснюється у США, Росії та Україні. Президенти вітали деактивацію ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24), що проводиться на території України, шляхом зняття з них боєзарядів.

Президенти прагнуть, щоб Договір про СНО-I (840_050) набрав чинності, включаючи Лісабонський протокол (998_070) і пов'язані з ним документи, і Президент Л.Кравчук підтвердив свою відданість тому, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098) як держава, що не володіє ядерною зброєю, в якомога коротший можливий час. Президенти Б.Клінтон і Б.Єльцин зазначили, що набрання чинності Договором про СНО-I дозволить їм домагатися скорішої ратифікації Договору про СНО-II. У зв'язку з цим Президенти обговорили кроки, які здійснять їхні країни з метою вирішення певних питань у галузі ядерної зброї.

Президенти наголосили на важливості забезпечення безпеки та надійного зберігання ядерної зброї до її розукомплектування.

Президенти визнають важливість надання компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі за вартість високозбагаченого урану, що міститься у ядерних боєзарядах, розташованих на територіях цих країн. Були вироблені домовленості щодо надання справедливої та своєчасної компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі по мірі того, як ядерні боєзаряди, розташовані на їх територіях, вивозитимуться до Росії для розукомплектування.

Президенти Б.Клінтон та Б.Єльцин висловили задоволення завершенням роботи над контрактом щодо високозбагаченого урану, який був підписаний відповідними представниками США та Росії. Оскільки угода про високозбагачений уран передбачає переробку збройового урану в уран, який може використовуватися лише в мирних цілях, вона є вагомим кроком у напрямку досягнення взаємних цілей сторін у галузі нерозповсюдження.

Три Президенти дійшли рішення про вжиття одночасних дій щодо вивезення ядерних боєзарядів з України і надання компенсації Україні у формі тепловиділяючих зборок для атомних електростанцій.

Президенти Б.Клінтон і Б.Єльцин поінформували Президента Л.Кравчука, що США і Росія готові надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, як тільки Договір про СНО-I (840_050) набере чинності і Україна стане учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098) (ДНЯЗ) як держава, що не володіє ядерною зброєю, США і Росія:

- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з принципами Заключного Акта НБСЄ (994_055), поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони держав-учасниць НБСЄ і визнавати, що зміна кордонів може бути здійснена тільки мирним шляхом за взаємною згодою; і підтвердять їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй (995_010);

- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з принципами Заключного Акта НБСЄ (994_055), утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення іншою державою-учасницею НБСЄ прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

- підтвердять їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці ДНЯЗ (995_098), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

- підтвердять щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерної зброї проти будь-якої держави-учасниці ДНЯЗ (995_098), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їх території чи їх підопічні території, їх збройні сили або на їх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

Президенти Б.Клінтон та Б.Єльцин поінформували Президента Л.Кравчука, що були проведені консультації з Сполученим Королівством, третьою державою-депозитарієм ДНЯЗ (995_098), і що Сполучене Королівство готове надати Україні такі ж гарантії безпеки, як тільки вона стане стороною ДНЯЗ як держава, що не володіє ядерною зброєю.

Президент Б.Клінтон підтвердив зобов'язання США надати технічну та фінансову допомогу для надійного та безпечного демонтажу ядерної зброї та зберігання матеріалів, що розщеплюються. В рамках, програми Нанна-Лугара США погодились надати Україні, Росії, Казахстану та Бєларусі таку допомогу в розмірі близько 800 мільйонів доларів США, включаючи мінімум 175 мільйонів доларів США для України. Конгрес США прийняв рішення про надання за програмою Нанна-Лугара додаткових коштів і США інтенсивно працюватимуть разом з Україною, Росією, Казахстаном та Бєларуссю, щоб збільшити таку допомогу для досягнення цієї важливої мети. США працюватимуть також над швидкою реалізацією вже існуючих угод щодо надання допомоги.

Додаток
до Тристоронньої Заяви
Президентів України, США та Росії
від 14 січня 1994 року

Три Президенти вирішили, що для започаткування процесу надання компенсації Україні Росія надасть Україні протягом десяти місяців тепловиділяючі зборки для атомних електростанцій, що міститимуть 100 тонн низькозбагаченого урану. У той же термін принаймні 200 ядерних боєзарядів ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24) будуть перевезені з України до Росії для розукомплектування. Українські представники здійснюватимуть нагляд за розукомплектуванням цих боєзарядів. США сплатять Росії 60 млн. дол. США авансу, що підлягатиме вилученню із платежів, які Росія матиме отримати згідно з контрактом про поставки високозбагаченого урану. Ці кошти допоможуть покрити витрати на транспортування і розукомплектування стратегічних боєзарядів і виробництво тепловиділяючих зборок.

Всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час. Росія надасть компенсацію у формі поставок тепловиділяючих зборок Україні для потреб її атомної енергетики протягом того ж самого періоду.

Україна забезпечуватиме знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічні наступальні озброєння, розташовані на її території, згідно з її відповідними угодами протягом семирічного періоду, як це передбачено Договором про СНО-I (840_050) і в контексті Заяви Верховної Ради України "Про без'ядерний статус України" (1697-12). Всі ракети РС-22 (СС-24) на території України будуть деактивовані протягом десяти місяців шляхом зняття їх боєзарядів.

Росія забезпечуватиме технічне обслуговування та безпечну експлуатацію ядерних боєзарядів, а Україна співробітничатиме в створенні умов для виконання Росією цих операцій згідно з угодами, досягнутими між Україною і Росією у 1993 році.

США і Росія сприятимуть розробленню і прийняттю МАГАТЕ угоди, яка поставить всю ядерну діяльність України під гарантії МАГАТЕ, що дозволить безперешкодно експортувати тепловиділяючі зборки з Росії до України для ядерної енергетики України.

За Україну (підпис)
За Сполучені Штати Америки (підпис)
За Російську Федерацію(підпис)
Москва, 14 січня 1994 року


Трехстороннее заявление
Президентов России, США и Украины

Президенты Ельцин, Клинтон и Кравчук встретились в Москве 14 января с.г. Три Президента подтвердили, что они относятся друг к другу как к полноправным и равным партнерам и что отношения между их странами должны осуществляться на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого из государств.

Три Президента согласились с важностью развития взаимовыгодных всесторонних отношений экономического сотрудничества. В этой связи они приветствовали намерение США оказать помощь России и Украине в целях поддержки формирования эффективной рыночной экономики.

Три Президента рассмотрели прогресс, который был достигнут в сокращении ядерных сил. Деактивация стратегических сил уже осуществляется в России, США и Украине. Президенты приветствовали осуществляемую деактивацию ракет PC-18 (CC-19) и PC-22 (CC-24) на территории Украины путем снятия их боезарядов.

Президенты стремятся к вступлению в силу Договора СНВ-1 (840_050), включая Лиссабонский протокол (998_070) и связанные с ним документы, и Президент Кравчук подтвердил свое обязательство о том, что Украина присоединится к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, в возможно кратчайшие сроки. Президенты Ельцин и Клинтон отметили, что вступление в силу Договора СНВ-1 позволит им добиваться скорейшей ратификации Договора СНВ-2. В этом контексте Президенты обсудили шаги, которые предпримут их страны с целью разрешения определенных вопросов, касающихся ядерного оружия.

Президенты подчеркнули важность обеспечения безопасности и надежности ядерного оружия до его разукомплектования.

Президенты признают важность компенсации Украине, Казахстану и Беларуси стоимости высокообогащенного урана в ядерных боезарядах, размещенных на их территориях. Были выработаны договоренности о предоставлении справедливой и своевременной компенсации Украине, Казахстану и Беларуси по мере вывода ядерных боезарядов с их территорий в Россию с целью разукомплектования.

Президенты Ельцин и Клинтон выразили удовлетворение завершением работы над контрактом по высокообогащенному урану, который был подписан соответствующими представителями России и США. Предусматривая переработку оружейного урана в уран, который может быть использован только в мирных целях, Соглашение по высокообогащенному урану является крупным шагом вперед в достижении общих целей сторон в области нераспространения.

Три Президента приняли решение относительно одновременных действий по выводу ядерных боезарядов из Украины и предоставлению компенсации Украине в виде тепловыделяющих сборок для атомных электростанций.

Президенты Ельцин и Клинтон информировали Президента Кравчука о том, что Россия и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, как только Договор СНВ-1 (840_050) вступит в силу и Украина станет государством-участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (995_098), не обладающим ядерным оружием, Россия и США:

- подтвердят Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) уважать независимость и суверенитет и существующие границы государств-участников СБСЕ и признавать, что изменения границ могут осуществляться только мирным путем и по договоренности; и подтвердят свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и что никакие их вооружения никогда не будут применены, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (995_010);

- подтвердят Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление другим государством-участником СБСЕ прав, присущих его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода;

- подтвердят свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику ДНЯО (995_098), не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

- подтвердят в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника ДНЯО (995_098), не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.

Президенты Ельцин и Клинтон информировали Президента Кравчука о том, что состоялись консультации с Соединенным Королевством, третьим государством-депозитарием ДНЯО (995_098), и Соединенное Королевство готово предоставить Украине такие же гарантии безопасности, как только Украина станет государством-участником ДНЯО, не обладающим ядерным оружием.

Президент Клинтон подтвердил обязательство США оказать техническую и финансовую помощь в целях безопасного и надежного демонтажа ядерных сил и хранения расщепляющихся материалов. США согласились предоставить России, Украине, Казахстану и Беларуси в рамках программы Нанна - Лугара такую помощь в размере почти 800 млн. долларов США, включая как минимум 175 млн. долларов США Украине. Конгресс США санкционировал выделение дополнительных сумм на осуществление программы Нанна - Лугара, и США будут активно сотрудничать с Россией, Украиной, Казахстаном и Беларусью в направлении расширения помощи для этой важной цели. США будут также вести работу в целях скорейшего выполнения соглашений о помощи, которые уже заключены.

Приложение
к Трехстороннему заявлению
Президентов России, США и Украины
от 14 января 1994 года

Три Президента приняли решение о том, что в целях начала процесса компенсации Украине Россия в течение десяти месяцев предоставит Украине тепловыделяющие сборки для атомных электростанций, содержащие 100 тонн низкообогащенного урана. В эти же сроки как минимум 200 ядерных боезарядов ракет PC-18 (CC-19) и PC-22 (CC-24) будут выведены из Украины в Россию для разукомплектования. Представителями Украины будет осуществляться наблюдение за разукомплектованием этих боезарядов. США предоставят России 60 млн. долларов США в качестве предоплаты, которые будут вычитаться из причитающихся России платежей в рамках контракта по высокообогащенному урану. Эти средства будут предоставлены с тем, чтобы содействовать покрытию расходов на транспортировку и разукомплектование стратегических боезарядов, а также изготовление тепловыделяющих сборок.

Все ядерные боезаряды будут выведены с территории Украины в Россию в целях их последующего разукомплектования в возможно кратчайшие сроки. Россия предоставит компенсацию в виде поставок Украине тепловыделяющих сборок для нужд ее атомной энергетики в течение того же периода времени.

Украина обеспечит ликвидацию всего размещенного на ее территории ядерного оружия, включая стратегические наступательные вооружения, согласно соответствующим соглашениям и в течение семилетнего периода, как это предусмотрено Договором СНВ-1 (840_050), и в контексте Заявления Верховной Рады "О безъядерном статусе Украины" (1697-12). Все ракеты PC-22 (CC-24) на территории Украины в течение десяти месяцев будут деактивированы путем снятия их боезарядов.

В соответствии с соглашениями, достигнутыми между Россией и Украиной в 1993 году, Россия предоставит обслуживание и обеспечит техническую безопасность ядерных боезарядов, а Украина будет сотрудничать в обеспечении условий для выполнения Россией этих мероприятий.

Россия и США будут содействовать выработке и одобрению в МАГАТЭ соглашения о постановке под гарантии МАГАТЭ всей ядерной деятельности Украины, что позволит осуществлять беспрепятственные поставки тепловыделяющих сборок из России в Украину для атомной энергетики Украины.
  
За Российскую Федерацию (подпись)
За Соединенные Штаты Америки (подпись)
За Украину (подпись)
Москва, 14 января 1994 г.

____________
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_300
http://uk.wikipedia.org/wiki/Нанна-Лугара_програма

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук подписуют ядерное разоружение Украины. Москва, 14 января 1994 года
http://ukrainian.voanews.com/content/ukraine-usa-budapest/1857535.html