середу, 16 листопада 1994 р.

Закон України Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року (застереження) 1994


Верховна Рада України;
Закон від 16.11.1994 № 248/94-ВР
Документ 248/94-вр, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 16.11.1994ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї
від 1 липня 1968 року

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 47, ст. 421)

На підставі положень Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (55-12), Заяви Верховної Ради України "Про без'ядерний статус України" (1697-12) від 24 жовтня 1991 року, Постанови Верховної Ради України "Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без'ядерного статусу" від 9 квітня 1992 року, Постанови Верховної Ради України "Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (840_050), підписаного у Москві 31 липня 1991 року, і Протоколу до нього, підписаного у Лісабоні від імені України 23 травня 1992 року" (3624-12) від 18 листопада 1993 року і Постанови Верховної Ради України "Про виконання Президентом України та Урядом України рекомендацій, що містяться у пункті 11 Постанови Верховної Ради України "Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного у Москві 31 липня 1991 року, і Протоколу до нього, підписаного у Лісабоні від імені України 23 травня 1992 року" (3919-12) від 3 лютого 1994 року Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року (995_098) з такими застереженнями:

1. Положення Договору не охоплюють повною мірою унікальної ситуації, що склалася внаслідок розпаду ядерної держави - Союзу РСР.

2. Україна є власником ядерної зброї, успадкованої нею від колишнього СРСР. Після розукомплектування та знищення цієї зброї під контролем України і за процедурами, що виключатимуть можливість повторного використання ядерних матеріалів, які є компонентами цієї зброї, за первинним призначенням, Україна має намір застосовувати вищезгадані матеріали виключно у мирних цілях.

3. Наявність на території України ядерної зброї до її повної ліквідації, а також відповідна робота щодо її утримання, обслуговування та ліквідації не суперечать положенням статей I і II Договору.

4. Загроза силою чи її використання проти територіальної цілісності та недоторканності кордонів чи політичної незалежності України з боку будь-якої ядерної держави, так само, як і застосування економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, розглядатимуться Україною як виняткові обставини, що поставили під загрозу її найвищі інтереси.

5. Документи про приєднання України до Договору будуть передані країнам - депозитаріям Договору після набрання чинності цим Законом.

6. Цей Закон набирає чинності після надання Україні ядерними державами гарантій безпеки, оформлених шляхом підписання відповідного міжнародно-правового документа.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 листопада 1994 року
N 248/94-ВР

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/248/94-%D0%B2%D1%80

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

Країни, що підписали та ратифікували договір
Країни, що приєдналися до договору
Країни, що дотримуються умов договору (Тайвань)
Країни, що вийшли з договору (Північна Корея)
Країни, що не підписали договір (Індія, Ізраїль, Пакистан)
//uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_нерозповсюдження_ядерної_зброї

Немає коментарів: