четвер, 23 жовтня 2003 р.

Постанова Верховної Ради України Про усунення загрози територіальній цілісності України, що виникла внаслідок будівництва Російською Федерацією дамби в Керченській протоці 2003


Верховна Рада України;
Постанова від 23.10.2003 № 1234-IV
Документ 1234-15, поточна редакція -
Прийняття від 23.10.2003ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про усунення загрози територіальній цілісності
України, що виникла внаслідок будівництва
Російською Федерацією дамби в Керченській протоці

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 47-48, ст. 374)

Незважаючи на ноти Міністерства закордонних справ України та Заяву Верховної Ради України з приводу подій у Керченській протоці від 14 жовтня 2003 року (1228-15), російська сторона без належних консультацій з Україною продовжує будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Російська Федерація) в напрямку українського острова Тузла. Роботи в Керченській протоці розпочалися всупереч існуючій міжнародно-правовій практиці та наявній договірній базі між двома державами без попереднього інформування української сторони.

У ноті Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 16 жовтня 2003 року робиться спроба поставити під сумнів визначені в 1973 році адміністративні кордони, лунають непоодинокі заяви окремих російських посадових осіб про начебто неврегульовану територіальну належність острова Тузла. Мали місце намагання схилити громадян України, що проживають на Тузлі, до переходу в російське громадянство.

Обсяги й темпи будівельних робіт перебувають у явному протиріччі з заявленою метою будівництва місцевого берегозахисного об'єкта. Будівництво дамби без належних геологічної та екологічної експертиз створило загрозу довкіллю регіону, спричинило ризик розмивання острова й замулення затоки, завдало шкоди місцям нересту цінних порід риб, які забезпечують основу місцевого рибальства.

Зведення гідротехнічної споруди у Керченській протоці та відсутність належного реагування на звернення української сторони можна кваліфікувати як чергову загрозу територіальній цілісності України. На жаль, в історії російсько-українських відносин подібні територіальні претензії до України з боку Російської Федерації вже виходили за межі двосторонніх відносин, привертаючи увагу міжнародної спільноти. Так, претензії щодо державної належності міста Севастополя у 1993 році спричинили розгляд цього питання в Раді Безпеки ООН та оприлюднення відповідної Заяви Голови Ради Безпеки на підтримку територіальної цілісності України.

Україна виходить із того, що всі спірні питання стосовно делімітації морських кордонів в Азовському морі мають вирішуватися виключно на основі загальновизнаних принципів міжнародного права та в рамках Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року (995_057).

З огляду на викладене Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати дії Росії з будівництва дамби в Керченській протоці як недружній акт, що змушує Україну до перегляду дотеперішньої практики відносин із Російською Федерацією.

2. Зажадати від Президента України як гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України:

застосувати всі наявні засоби для захисту територіальної цілісності й суверенітету держави, недоторканності українських кордонів;

вжити невідкладних заходів, спрямованих на посилення здатності держави попереджати та запобігати порушенням суверенітету й територіальної цілісності України.

3. Кабінету Міністрів України:

негайно звернутися до російської сторони з пропозицією провести невідкладні консультації відповідно до положень статті 7 Договору між Україною і Російською Федерацією про дружбу, співробітництво і партнерство від 31 травня 1997 року (643_006). У разі неможливості вирішення питання у рамках двосторонніх консультацій задіяти механізми, передбачені Будапештським Меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (998_158);

невідкладно вирішити питання щодо виділення необхідних коштів для цільового фінансування комплексу робіт з укріплення берегів острова Тузла та вирішення нагальних соціально-економічних проблем Керчі, врахувавши пропозиції керівництва Автономної Республіки Крим та Керченської міської ради, і передбачити необхідні кошти в проекті Державного бюджету України на 2004 рік.

4. Делегації України на поточній 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН порушити питання щодо ситуації навколо будівництва дамби в Керченській протоці.

5. Доручити Голові Верховної Ради України звернутися до керівництва Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі з проханням направити спостерігачів від ПА ОБСЄ в район Керченської протоки з наступним обговоренням цього питання на сесії ПА ОБСЄ. У разі подальшої ескалації напруженості доручити Голові Верховної Ради України звернутися до керівництва парламентів країн світу.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 23 жовтня 2003 року
N 1234-IV

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1234-15

О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2014 
 

Навчання українських прикордонників на острові Тузла
//gazeta.sebastopol.ua/2003/43/index.shtml
Протитанкові їжаки на острові Тузла
//www.newizv.ru/world/2005-09-02/30732-ostrova-sokrovish.html

пʼятниця, 17 жовтня 2003 р.

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003


ЮНЕСКО; Конвенция,
Международный документ от 17.10.2003
Документ 995_d69, действующий, текущая редакция -
Присоединение от 06.03.2008, основание 132-17Конвенция
об охране нематериального
культурного наследия
(укр/рус)

(Париж, 17 октября 2003 года)

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, именуемая ниже ЮНЕСКО, собравшаяся в Париже с 29 сентября по 17 октября 2003 г. на свою тридцать вторую сессию;

ссылаясь на существующие международно-правовые акты о правах человека, в частности на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. (995_015), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (995_042) и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (995_043);

принимая во внимание важное значение нематериального культурного наследия в качестве фактора обеспечения культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития, что подчеркивается в Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г., во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. и в Стамбульской декларации 2002 г., принятой на Третьей встрече за круглым столом министров культуры;

учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным культурным наследием и материальным культурным и природным наследием;

признавая, что процессы глобализации и социальных преобразований, создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с тем являются, как и явление нетерпимости, источниками серьезной угрозы деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным наследием, в частности в результате нехватки средств для охраны такого наследия;

сознавая всеобщее стремление обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и испытываемую в связи с этим общую озабоченность;

признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные лица играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству человека;

отмечая большое значение деятельности ЮНЕСКО по разработке нормативных актов, направленных на защиту культурного наследия, в частности Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. (995_089);

отмечая далее, что в настоящее время не существует никакого имеющего обязательную силу многостороннего правового акта, касающегося охраны нематериального культурного наследия;

считая, что действующие международные соглашения, рекомендации и резолюции о культурном и природном наследии необходимо обогатить и эффективно дополнить новыми положениями, касающимися нематериального культурного наследия;

учитывая необходимость более глубокого осознания, особенно среди молодых поколений, важности нематериального культурного наследия и его охраны;

считая, что в духе сотрудничества и взаимопомощи международное сообщество вместе с государствами-участниками настоящей Конвенции должно содействовать охране такого наследия;

напоминая о программах ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, в частности провозглашении шедевров устного и нематериального наследия человечества;

принимая во внимание неоценимую роль нематериального культурного наследия в качестве фактора, способствующего сближению, обменам и взаимопониманию между людьми,

принимает семнадцатого октября 2003 года настоящую Конвенцию.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
Цели Конвенции

Целями настоящей Конвенции являются:

a) охрана нематериального культурного наследия;

b) уважение нематериального культурного наследия соответствующих сообществ, групп и отдельных лиц;

c) привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного признания;

d) международное сотрудничество и помощь.

Статья 2
Определения

Для целей настоящей Конвенции:

1. "Нематериальное культурное наследие" означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, - а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, - признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей настоящей Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого развития.

2. "Нематериальное культурное наследие", как оно определено в пункте 1 выше, проявляется, в частности, в следующих областях:

a) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия;

b) исполнительские искусства;

c) обычаи, обряды, празднества;

d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;

e) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

3. "Охрана" означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия.

4. "Государства-участники" означают государства, которые связаны настоящей Конвенцией и в отношении которых Конвенция вступила в силу.

5. Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, указанным в статье 33, которые становятся ее участниками на условиях, определяемых этой статьей. В этом отношении выражение "государства-участники" относится также к этим территориям.

Статья 3
Связь с другими международно-правовыми актами

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как:

a) изменяющее статус или уменьшающее уровень охраны ценностей, которые признаны всемирным наследием в рамках Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 г. (995_089) и с которыми непосредственно связан тот или иной элемент нематериального культурного наследия; или

b) затрагивающее права и обязательства государств-участников, вытекающие из любых международно-правовых актов, относящихся к правам на интеллектуальную собственность или к использованию биологических и экологических ресурсов, участниками которых они являются.

II. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ

Статья 4
Генеральная Ассамблея
государств-участников

1. Настоящим учреждается Генеральная Ассамблея государств-участников, именуемая ниже "Генеральная Ассамблея". Генеральная Ассамблея является полновластным органом настоящей Конвенции.

2. Генеральная Ассамблея собирается на очередные сессии один раз в два года. Она может собираться на внеочередные сессии, если принимает такое решение, или по просьбе Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, или по просьбе не менее одной трети государств-участников.

3. Генеральная Ассамблея принимает свои Правила процедуры.

Статья 5
Межправительственный комитет по охране
нематериального культурного наследия

1. Настоящим при ЮНЕСКО учреждается Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, именуемый ниже "Комитет". Комитет состоит из представителей 18 государств-участников, избранных государствами-участниками, собравшимися на Генеральную Ассамблею, после вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 34.

2. Число государств-членов этого Комитета будет увеличено до 24, когда число государств-участников Конвенции достигнет 50.

Статья 6
Выборы и срок полномочий
государств-членов Комитета

1. Выборы государств-членов Комитета осуществляются в соответствии с принципами справедливого географического распределения и справедливой ротации.

2. Государства-члены Комитета избираются на срок в четыре года государствами-участниками Конвенции, собравшимися на Генеральную Ассамблею.

3. Однако срок полномочий половины государств-членов Комитета, избранных в ходе первых выборов, составляет два года. Эти государства определяются по жребию в ходе первых выборов.

4. Каждые два года Генеральная Ассамблея обновляет наполовину состав государств-членов Комитета.

5. Она также избирает такое число государств-членов Комитета, которое необходимо для заполнения вакантных мест.

6. Государство-член Комитета не может быть избрано на два срока полномочий подряд.

7. Государства-члены Комитета подбирают в качестве своих представителей лиц, обладающих компетенцией в различных областях нематериального культурного наследия.

Статья 7
Функции Комитета

Без ущерба другим его обязанностям, установленным настоящей Конвенцией, функции Комитета заключаются в следующем:

a) содействие достижению целей Конвенции, поощрение и обеспечение мониторинга ее выполнения;

b) предоставление консультаций относительно передовой практики и подготовка рекомендаций о мерах по охране нематериального культурного наследия;

c) подготовка и представление на утверждение Генеральной Ассамблеи проекта плана использования средств Фонда в соответствии со статьей 25;

d) изыскание путей увеличения ресурсов Фонда и принятие с этой целью необходимых мер в соответствии со статьей 25;

e) подготовка и представление на утверждение Генеральной Ассамблеи оперативного руководства по выполнению Конвенции;

f) рассмотрение в соответствии со статьей 29 докладов государств-участников и их резюмирование для Генеральной Ассамблеи;

g) рассмотрение заявок, представляемых государствами-участниками, и принятие решений в соответствии с разработанными Комитетом и утвержденными Генеральной Ассамблеей объективными критериями, касающимися:

i) включения в списки и отбора предложений, упомянутых в статьях 16, 17 и 18;

ii) предоставления международной помощи в соответствии со статьей 22.

Статья 8
Методы работы Комитета

1. Комитет подотчетен Генеральной Ассамблее. Он представляет ей доклады о всей своей деятельности и принимаемых им решениях.

2. Комитет принимает свои Правила процедуры большинством, составляющим две трети его членов.

3. Комитет может создавать на временной основе специальные консультативные органы, которые он сочтет необходимыми для выполнения стоящей перед ним задачи.

4. Комитет может приглашать на свои заседания любые государственные или частные органы, а также любых частных лиц, обладающих признанной компетенцией в различных областях нематериального культурного наследия, с целью проведения с ними консультаций по конкретным вопросам.

Статья 9
Аккредитация консультативных организаций

1. Комитет вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи предложения об аккредитации неправительственных организаций, обладающих признанной компетенцией в области нематериального культурного наследия. По отношению к Комитету эти организации выполняют консультативные функции.

2. Комитет вносит также на рассмотрение Генеральной ассамблеи предложения о критериях и условиях указанной аккредитации.

Статья 10
Секретариат

1. Секретариат ЮНЕСКО оказывает помощь Комитету.

2. Секретариат подготавливает документацию для Генеральной ассамблеи и Комитета, а также проекты повестки дня их заседаний и обеспечивает выполнение принимаемых ими решений.

III. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 11
Роль государств-участников

Каждому государству-участнику надлежит:

a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;

b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, идентифицировать и определять различные элементы нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории, при участии сообществ, групп и соответствующих неправительственных организаций.

Статья 12
Перечни

1. Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-участник с учетом сложившейся ситуации составляет один или несколько перечней нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению.

2. Представляя на периодической основе свой доклад Комитету, согласно статье 29, каждое государство-участник сообщает соответствующую информацию по этим перечням.

Статья 13
Другие меры по охране

Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории, каждое государство-участник прилагает усилия с целью:

a) принятия общей политики, направленной на повышение роли нематериального культурного наследия в обществе и включение охраны этого наследия в программы планирования;

b) определения или создания одного или нескольких компетентных органов по охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;

c) содействия научным, техническим и искусствоведческим исследованиям, а также разработке научно-исследовательских методологий с целью эффективной охраны нематериального культурного наследия, в частности нематериального культурного наследия, находящегося в опасности;

d) принятия соответствующих юридических, технических, административных и финансовых мер, направленных на:

i) содействие созданию или укреплению учреждений по подготовке кадров в области управления нематериальным культурным наследием, а также передаче этого наследия через форумы и пространства, предназначенные для его представления и выражения;

ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении принятой практики, определяющей порядок доступа к тем или иным аспектам такого наследия;

iii) создание учреждений, занимающихся документацией по нематериальному культурному наследию, и облегчение доступа к ним.

Статья 14
Образование, повышение осведомленности
общественности и укрепление потенциала

Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, прилагает усилия, направленные на:

a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального культурного наследия в обществе, в частности посредством:

i) программ в области образования, повышения осведомленности и информирования общественности, в частности молодежи;

ii) конкретных программ в области образования и подготовки кадров, предназначенных для соответствующих сообществ и групп;

iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны нематериального культурного наследия, связанных, в частности, с вопросами управления и научных исследований;

iv) неформальных способов передачи знаний;

b) информирование общественности об опасностях, угрожающих такому наследию, а также о мероприятиях, осуществляемых во исполнение настоящей Конвенции;

c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств и памятных мест, существование которых необходимо для выражения нематериального культурного наследия.

Статья 15
Участие сообществ, групп и отдельных лиц

В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного наследия каждое государство-участник стремится обеспечить по возможности самое широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению таким наследием.

IV. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Статья 16
Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества

1. Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного наследия, содействия углублению осознания его значения и поощрения диалога на основе уважения культурного разнообразия Комитет, по предложению соответствующих государств-участников, составляет, обновляет и публикует Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного Репрезентативного списка.

Статья 17
Список нематериального культурного
наследия, нуждающегося в срочной охране

1. С целью принятия соответствующих мер охраны Комитет составляет, обновляет и публикует Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и включает такое наследие в этот Список по просьбе соответствующего государства-участника.

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной Ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного Списка.

3. В случаях чрезвычайной срочности, - объективные критерии которых утверждаются Генеральной Ассамблеей на основе предложения Комитета, - он может в консультации с заинтересованным государством-участником включить элемент соответствующего наследия в Список, упомянутый в пункте 1.

Статья 18
Программы, проекты и мероприятия по охране
нематериального культурного наследия

1. На основе предложений, представляемых государствами-участниками, и в соответствии с разработанными Комитетом критериями, утвержденными Генеральной ассамблеей, Комитет проводит периодический отбор и содействует осуществлению национальных, субрегиональных или региональных программ, проектов и мероприятий по охране наследия, которые, по его мнению, наилучшим образом отражают принципы и цели настоящей Конвенции, с учетом особых потребностей развивающихся стран.

2. С этой целью он получает, рассматривает и утверждает заявки на оказание международной помощи, сформулированные государствами-участниками для подготовки таких предложений.

3. Комитет сопровождает осуществление указанных программ, проектов и мероприятий распространением передовой практики в формах, которые будут им определены.

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ

Статья 19
Сотрудничество

1. Для целей настоящей Конвенции международное сотрудничество включает, в частности, обмен информацией и опытом, совместные инициативы, а также создание механизма оказания помощи государствам-участникам в их усилиях, направленных на охрану нематериального культурного наследия.

2. Без ущерба для положений их национального законодательства и норм обычного права и практики государства-участники признают, что охрана нематериального культурного наследия представляет общий интерес для человечества, и с этой целью обязуются сотрудничать на двустороннем, субрегиональном, региональном и международном уровнях.

Статья 20
Цели международной помощи

Международная помощь может предоставляться в следующих целях:

a) охрана наследия, включенного в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране;

b) подготовка перечней в смысле статей 11 и 12;

c) поддержка программ, проектов и мероприятий, осуществляемых на национальном, субрегиональном и региональном уровнях, которые направлены на охрану нематериального культурного наследия;

d) любой другой цели, которую Комитет может счесть необходимой.

Статья 21
Формы международной помощи

Помощь, предоставляемая Комитетом государству-участнику, регламентируется оперативным руководством, упомянутым в статье 7, а также соглашением, предусмотренным в статье 24, и может принимать следующие формы:

a) исследования, касающиеся различных аспектов охраны;

b) предоставление услуг экспертов и носителей нематериального культурного наследия;

c) подготовка любого необходимого персонала;

d) разработка нормативных и других мер;

e) создание и обеспечение функционирования инфраструктур;

f) предоставление оборудования и ноу-хау;

g) другие формы финансовой и технической помощи, включая, в определенных случаях, предоставление займов под низкие проценты и пожертвований.

Статья 22
Условия предоставления международной помощи

1. Комитет устанавливает процедуру рассмотрения заявок на международную помощь и уточняет такие аспекты указанных заявок, как предусматриваемые меры, необходимые действия и оценка связанных с ними расходов.

2. В срочных случаях заявка на получение помощи рассматривается Комитетом на приоритетной основе.

3. С целью принятия решения Комитет проводит такие исследования и консультации, которые он считает необходимыми.

Статья 23
Заявки на международную помощь

1. Каждое государство-участник может представить Комитету заявку на международную помощь по охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории.

2. Такая заявка может быть также представлена совместно двумя или более государствами-участниками.

3. В заявку включается информация, предусмотренная в пункте 1 статьи 22, и необходимая документация.

Статья 24
Роль государств-участников,
являющихся бенефициарами

1. В соответствии с положениями настоящей Конвенции предоставляемая международная помощь регулируется соглашением между государством-участником, являющимся бенефициаром, и Комитетом.

2. Как общее правило, государство-участник, являющееся бенефициаром, в зависимости от имеющихся в его распоряжении средств, участвует в покрытии расходов, связанных с мерами охраны, на которые предоставляется международная помощь.

3. Государство-участник, являющееся бенефициаром, представляет Комитету доклад об использовании помощи, оказываемой в целях охраны нематериального культурного наследия.

VI. ФОНД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья 25
Характер и ресурсы Фонда

1. Настоящим учреждается "Фонд нематериального культурного наследия", именуемый ниже "Фонд".

2. Этот Фонд в соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО является целевым фондом.

3. Средства Фонда состоят из:

a) взносов государств-участников;

b) средств, ассигнованных для этой цели Генеральной конференцией ЮНЕСКО;

c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, которые могут быть предоставлены:

i) другими государствами;

ii) организациями и программами системы Организации Объединенных Наций, в частности Программой развития Организации Объединенных Наций, и другими международными организациями;

iii) государственными или частными органами или частными лицами;

d) любых процентных начислений на средства этого Фонда;

e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Фонда;

f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде, разработанным Комитетом.

4. Комитет принимает решения об использовании средств на основе руководящих указаний Генеральной Ассамблеи.

5. Комитет может принимать взносы и помощь в других формах, предназначенные для общих или конкретных целей, связанных с определенными проектами, при условии, что такие проекты одобрены Комитетом.

6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими политическими, экономическими или иными условиями, не совместимыми с целями, преследуемыми настоящей Конвенцией.

Статья 26
Взносы государств-участников в Фонд

1. Без ущерба для любого дополнительного добровольного взноса государства-участники настоящей Конвенции обязуются вносить в Фонд по крайней мере раз в два года взносы, сумма которых, исчисляемая по единой процентной ставке, применяемой для всех государств, определяется Генеральной ассамблеей. Решение Генеральной ассамблеи по этому вопросу принимается большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников, которые не сделали заявления, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. Ни в коем случае указанный взнос государства-участника не превышает 1% его взноса в обычный бюджет ЮНЕСКО.

2. Однако любое государство, упомянутое в статье 32 или в статье 33 настоящей Конвенции, может в момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении сделать заявление, что оно не будет связано положениями пункта 1 настоящей статьи.

3. Государство-участник настоящей Конвенции, сделавшее заявление, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, прилагает усилия к тому, чтобы отозвать свое заявление, уведомив об этом Генерального директора ЮНЕСКО. Однако отзыв заявления вступает в силу в отношении взноса, причитающегося с этого государства, только с даты открытия следующей сессии Генеральной Ассамблеи.

4. Чтобы Комитет мог эффективно планировать свою деятельность, взносы государств-участников настоящей Конвенции, сделавших заявления, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, должны вноситься на регулярной основе, по крайней мере раз в два года, и должны по возможности приближаться к сумме взносов, которые они должны были бы вносить в том случае, если бы они были связаны положениями пункта 2 настоящей статьи.

5. Любое государство-участник настоящей Конвенции, имеющее задолженность по своим обязательным или добровольным взносам за текущий год и календарный год, который непосредственно предшествует ему, не может быть избрано членом Комитета; это положение не применяется к первым выборам. Полномочия такого государства, уже являющегося членом Комитета, истекают в момент любых выборов, предусмотренных в статье 6 настоящей Конвенции.

Статья 27
Дополнительные добровольные взносы в Фонд

Государства-участники, желающие внести добровольные взносы, являющиеся дополнительными по отношению к тем, которые предусмотрены в статье 26, информируют об этом Комитет как можно быстрее, с тем, чтобы он мог соответствующим образом планировать свою деятельность.

Статья 28
Международные кампании по сбору средств

Государства-участники по мере возможности оказывают поддержку международным кампаниям по сбору средств для Фонда, организуемым под эгидой ЮНЕСКО.

VII. ДОКЛАДЫ

Статья 29
Доклады государств-участников

Государства-участники представляют Комитету в форме и с периодичностью, определяемыми Комитетом, доклады о законодательных и регламентирующих положениях или других мерах, принятых ими в целях выполнения настоящей Конвенции.

Статья 30
Доклады Комитета

1. Комитет представляет каждой сессии Генеральной ассамблеи доклад, подготавливаемый на основе его деятельности и докладов государств-участников, указанных в статье 29 выше.

2. Этот доклад доводится до сведения Генеральной конференции ЮНЕСКО.

VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31
Связь с провозглашением шедевров устного и
нематериального наследия человечества

1. Комитет включает в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества шедевры устного и нематериального наследия человечества, провозглашенные до вступления в силу настоящей Конвенции.

2. Включение указанных шедевров в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества никоим образом не предрешает критерии, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 16, применительно к последующим включениям.

3. После вступления настоящей Конвенции в силу не будет проводиться никаких дальнейших провозглашений.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32
Ратификация, принятие и утверждение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-членами ЮНЕСКО в порядке, предусмотренном их соответствующими конституционными процедурами.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО.

Статья 33
Присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, не являющихся членами ЮНЕСКО, которым Генеральная конференция Организации предлагает присоединиться к этой Конвенции.

2. Настоящая Конвенция открыта также для присоединения территорий, имеющих полное внутреннее самоуправление, которые признаются как таковые Организацией Объединенных Наций, но не достигли полной независимости в соответствии с Резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (995_280), и обладающих компетенцией в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, в том числе компетенцией по заключению договоров, относящихся к таким вопросам.

3. Документ о присоединении сдается на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО.

Статья 34
Вступление в силу

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но лишь в отношении тех государств, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты или документы о принятии, утверждении или присоединении в указанный день или ранее. В отношении любого другого государства-участника Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 35
Федеративные или неунитарные
конституционные системы

Следующие положения применяются к государствам-участникам, имеющим федеративное или неунитарное конституционное устройство:

a) в том что касается положений настоящей Конвенции, применение которых относится к юрисдикции федеральной или центральной законодательной власти, обязательства федерального или центрального правительства будут теми же, что и обязательства государств-участников, не являющихся федеративными государствами;

b) в том что касается положений настоящей Конвенции, применение которых относится к юрисдикции отдельных входящих в федерацию штатов, областей, провинций или кантонов, которые в соответствии с существующей в ней конституциональной системой не обязаны принимать законодательных мер, федеральное правительство доводит указанные положения до сведения компетентных властей штатов, областей, провинций или кантонов с рекомендацией о их принятии.

Статья 36
Денонсация

1. Каждое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию.

2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который сдается на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО.

3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после даты получения акта о денонсации. Она никоим образом не изменяет финансовых обязательств, которые должно выполнять денонсирующее государство-участник до даты вступления в силу выхода из Конвенции.

Статья 37
Функции депозитария

Генеральный директор ЮНЕСКО, выступая в качестве депозитария настоящей Конвенции, информирует государства-члены Организации, государства, не являющиеся членами Организации, указанные в статье 33, а также Организацию Объединенных Наций о сдаче на хранение всех ратификационных грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, упомянутых в статьях 32 и 33, а также об актах денонсации, указанных в статье 36.

Статья 38
Поправки

1. Государство-участник может путем письменного сообщения, направленного Генеральному директору ЮНЕСКО, предложить поправки к настоящей Конвенции. Генеральный директор рассылает такое сообщение всем государствам-участникам. Если в течение шести месяцев с даты рассылки указанного сообщения не менее половины государств-участников дадут положительные ответы на это предложение, Генеральный директор представляет его следующей сессии Генеральной Ассамблеи для рассмотрения и возможного принятия.

2. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников.

3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия подлежат ратификации, принятию, утверждению или присоединению государствами-участниками.

4. Поправки вступают в силу, но лишь в отношении государств, которые ратифицировали, приняли, утвердили эти поправки к настоящей Конвенции или присоединились к ним, через три месяца со дня сдачи на хранение документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, двумя третями государств-участников. В последующем для каждого государства-участника, которое ратифицирует, примет, утвердит поправку или присоединится к поправке, данная поправка вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение государством-участником его документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении.

5. Процедура, установленная в пунктах 3 и 4, не применяется в отношении поправок к статье 5, касающейся числа государств-членов Комитета. Такие поправки вступают в силу на момент их принятия.

6. Государство, которое становится участником настоящей Конвенции после вступления в силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если только оно не заявляет об ином намерении, считается:

a) участником настоящей Конвенции с принятыми к ней поправками;

b) участником настоящей Конвенции без принятых к ней поправок в отношении любого государства-участника, не связанного этими поправками.

Статья 39
Аутентичность текстов

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем все шесть текстов являются равно аутентичными.

Статья 40
Регистрация

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций (995_010) настоящая Конвенция регистрируется в Секретариате Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального директора ЮНЕСКО.

Совершено в Париже _________ 2003 года в двух аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной конференции, собравшейся на свою тридцать вторую сессию, и Генерального директора ЮНЕСКО. Оба экземпляра сдаются на хранение в архив ЮНЕСКО. Заверенные копии, являющиеся подлинниками, направляются всем государствам, указанным в статьях 32 и 33, а также Организации Объединенных Наций.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее тридцать второй сессии, которая состоялась в Париже и была объявлена закрытой __ октября 2003 года.

В удостоверение чего настоящую Конвенцию подписали _________ 2003 года.

(Подписи)

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d69
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d69/page2

Франция, Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
//ru.wikipedia.org/wiki/ЮНЕСКО