четвер, 29 липня 2004 р.

Постанова Української Центральної Ради про Статут Генерального Секретаріату. Основи Тимчасового управління на Україні. Статут вищого управління України («Конституція автономного устрою України») 1917
ПОСТАНОВА 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
ПРО СТАТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ
[від 16.07.1917]ОСНОВИ
ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНІ
[від 18.07.1917]

На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня [ст. ст.] 1917 року, - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу і довести її до Українських Установчих Всенародних Зборів і Російського Учредительного Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який являється вищим органом управління на Україні...СТАТУТ ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
[від 29.07.1917]

На підставі згоди з тимчасовім правительством дня 16 липня (н. ст.) 1917 р., - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських Установчих всенародніх Зборів і російського Установчого Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який являється найвищим органом управи на Україні.

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами:

§1. Вищим Краєвим Органом Управління на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Временним Правительством.

§2. Формування Генерального Секретаріату Центральна Рада здійснює через свій Комітет.

§3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат в цілому, висловлюючи йому довірря.

§4. В склад Генерального Секретаріату входить 14 Генеральних Секретарів, а саме Секретарі в справах: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисловості, почти та телеграфу, праці, доріг, Генеральний Контрольор та Генеральний Писар.

Примітка. При Секретареві в справах міжнаціональних визначається три Товариші Секретаря - від Великоросів, Євреїв і Поляків. Товариші Секретаря по ділам своєї нації мають право докладу і рішаючого голосу по цих справах в Генеральному Секретаріатові. Товариші Секретаря в справах національних затверджуються Комітетом Ради.

§5. Свою власть Генеральний Секретаріат здійснює через всі урядові органи на Україні.

§6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального Секретаріату.

Примітка. Генеральний Секретаріат установляє, які органи, в яких межах і в яких випадках мають зноситись безпосередно з Временним Правительством.

§7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються Генеральним Секретаріатом або підвладними йому органами.

§8. При Временному Правительстві має бути Статс-Секретар по справах України, якого призначає Временне Правительство по згоді з Центральною Радою.

§9. Статс-Секретар має пильнувати інтересів України у всій роботі Временного Правительства і в разі потреби пересилати законопроекти через Генеральний Секретаріат на розгляд Центральної Ради.

§10. Генеральний Секретаріат передає на санкцію Временного Правительства ті законопроекти, які розглянула і ухвалила Центральна Рада.

§11. Генеральний Секретаріат передає на затвердження Временного Правительства тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула і ухвалила Центральна Рада.

§12. Тими коштами, які надходять на рахунок Центральної Ради, розпоряджується Генеральний Секретаріат, по бюджету, ухваленому Центральною Радою.

§13. Генеральний Секретаріат ті справи, які він вважає найбільш важливими, передає на розгляд Центральної Ради.

§14. Діяльність Генерального Секретаріата, відповідального перед Центральною Радою, контролюється нею шляхом запитань по всіх справах.

Примітка. Порядок запитань має бути зазначений окремим наказом.

§15. В перервах поміж сесіями Центральної Ради Генеральний Секретаріат відповідає перед Комітетом Центральної Ради, який виконує всі її функції.

§16. Коли Генеральний Секретаріат не згоджується з постановою Комітету в якій-небудь справі, остання переноситься на розгляд Центральної Ради, яка скликається негайно.

§17. Коли Центральна Рада висловлює недовірря Генеральному Секретареві, він подає в отставку.

§18. Всі акти Центральної Ради контрасігнуються Генеральним Секретаріатом.

§19. Всі закони Временного Правительства мають силу на Україні з дня проголошення їх в Краєвому Урядовому Вістникові на українській мові.

Примітка. В екстрених випадках Генеральний Секретаріат проголошує їх иншим способом.

§20. Всі закони, адміністративні приписи і постанови, проголошені українською мовою, публікуються також і на мовах російській, єврейській і польській.

§21. В справах внутрішнього роспорядку роботи Генеральний Секретаріат сам виробляє свій наказ.

____________
ПОСТАНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ПРО СТАТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ 

[від 16.07.1917]
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?32#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?33#photo

ОСНОВИ ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНІ 
[від 18.07.1917] 
Нова Рада. - 1917, 18 липня. - N 90.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-17

СТАТУТ ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 
[від 29.07.1917]
Володимир Винниченко. Відродження нації.
//exlibris.org.ua/vinnichenko/vin114.htmlПостановлений УЦР 16 липня Статут Генерального Секретаріату, опублікований 18 липня як «Основи Тимчасового управління на Україні», 29 липня 1917 року був прийнятий Українською Центральною Радою як «Статут вищого управління України» (деякі історики називають його – Конституцією автономного устрою України). 

Для затвердження Статуту до Петрограда відбула делегація в складі В. Винниченка, X.Барановського і Ф. Рафеса. У ході обговорення документу Тимчасовий уряд одностайно виступив проти Статуту. Голова Тимчасового Уряду Олександр Керенський заявив: «Вироблений у Києві Статут порушує укладену у Києві угоду... і його треба докорінно переробити». 

Після тривалих дискусій Тимчасовий Уряд затвердив 4 серпня 1917 року «Тимчасову Інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового Уряду на Україні» (див. нижче)...

____________
//www.history.vn.ua/book/novitnya/36.html
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?34#photo

До бою під Крутами лишилося 5 місяців і 18 днів 

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

З цим статутом мала їхати до Петрограду делеґація Укр. Ц, Ради для затверження його там і для вирішення инчих ріжних зв'язаних з ним питань. А так само подати на затверження лісту Ради Ґенеральних Секретарів, складену вже новою, поповненою 30% представниками неукраїнської демократії Ц. Радою з участю в Секретаріаті представників „меньчостей”.

Ліста була така:

Голова Ґенерального Секретаріату й Ґенеральний Секретарь внутрішніх справ — В. Винниченко (у. с-д.).

Ґен. Секретарь хліборобства —
Б. Мартос (У. с-д.).
Ґен. Секретарь судових справ —
Вал. Садовський (у. с-д.).
Ґен. Секретарь військових справ —
С. Петлюра (у. с-д.).
Ґен. Секретарь освіти —
І. Стешенко (У. с-д.).
Ґен. Секретарь шляхів —
В. Голубович (у. с-р.).
Ґен. Секретарь харчових справ —
М. Стасюк (у. с-р.).
Ґен. Секретарь фінансів —
X. Барановський (безп.).
Ґен. Секретарь міжнаціональних справ —
0. Шульгин (у. с-ф.)10
Тов. Ґен. Секр. міжнац. справ по єврейським справам —
І. Зільберфарб.
Тов. Ґен. Секр. по польським справам —
М. Міцкевич.
Ґен. Контрольор —
М. Рафес („Бунд”).
Ґен. Секретарь почт і телеґр. -
О. Зарубін (рос. с-р.).

Ґен. Писарь — П. Христюк (у. с-р.).

Не обсаженими лишались Секретарство праці й Торгу та Промисловости. Ці місця лишались для „меньшостей”, а саме для рос. с-д., які ще не могли вирішити свого остаточного відношення до Ґен. Секретаріату й участи в йому.

Статс-секретарем для справ України при Тимчасовому Правительстві було вибрано П. Стебницького (у. с-ф.).

Володимир Винниченко. Відродження нації.
http://exlibris.org.ua/vinnichenko/vin114.html