четвер, 20 березня 2014 р.

Постанова Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави 2014


Верховна Рада України;
Постанова від 20.03.2014 № 1140-VII
Документ 1140-18, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 20.03.2014ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Заяву Верховної Ради України щодо
гарантії прав кримськотатарського народу
у складі Української Держави

Спираючись на цілі та принципи, що проголошені у статтях 3, 11, 15 Конституції України, та статтю 1 Статуту Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, а також Віденську декларацію, Верховна Рада України заявляє:

1. Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України.

2. Україна гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української Держави.

3. Україна визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

4. Верховна Ради України заявляє про свою підтримку Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів.

5. Верховна Рада України доручає Кабінету Міністрів України терміново подати проекти законів України, нормативно-правових актів України, які визначають та закріпляють статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

6. Розробка проектів відповідних законів України та нормативно-правових актів відбуватиметься шляхом консультацій з Меджлісом кримськотатарського народу, у тісній співпраці з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Радою Європи відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини, корінних народів та національних меншин.

7. Верховна Рада України доручає Кабінету Міністрів України розробити практичні механізми взаємодії між органами виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу.

8. Україна рішуче засуджує будь-які спроби обмеження політичних та соціальних прав, громадянських свобод громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, різної етнічної приналежності, зокрема, українців, росіян, кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів, кримчаків, що спостерігаються внаслідок проведення антиконституційного референдуму в Автономній Республіці Крим.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
20 березня 2014 року
№ 1140-VII
____________
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1140-18УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 472/2014

Про День боротьби за права кримськотатарського народу

Ураховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

1.Установити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щороку 18 травня.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

16 травня 2014 року

____________
http://www.president.gov.ua/documents/17669.html


Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України 2014


18.05.2013 р. Мітинг в Сімферополі, приурочений до 69-х роковин депортації кримськотатарського народу із Криму

3 коментарі:

imho сказав...

Гимн крымскотатарского народа

Я поклялся пред народом его горе остудить, Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить? Если ж я смогу спокойно эту боль перенести, Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди. Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли, Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли? Если ж я, поклявшись светом — и не вспыхну, не сгорю, Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою. Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть! Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть. Что мне жизнь… ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет, День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.

imho сказав...

15.03.2014 | Верховной Раде Украины
Украинскому народу – гражданам
Украины всех национальностей

ОБРАЩЕНИЕ

Меджлиса крымскотатарского народа
к Верховной Раде Украины, ко всему
Украинскому народу – гражданам
Украины всех национальностей

Меджлис крымскотатарского народа – высший полномочный представительный орган крымскотатарского народа,

- в условиях реальной угрозы безопасности и свободе крымских татар и всех жителей Крыма, независимо от их национальности,

- представляя масштабы последствий, неизбежных в результате прямого военного вмешательства и планах аннексии Крыма иностранным государством,

- осознавая исключительную ответственность перед нынешним и будущими поколениями крымскотатарского народа,

- помня обо всех потерях, унижениях, лишениях и репрессиях, которые пережил крымскотатарский народ со времени аннексии Крыма в 1783 году и утраты им своей многовековой государственности,

- стремясь не допустить повторения геноцида 18 мая 1944 года, когда крымскотатарский народ подвергся насильственной депортации со своей исторической Родины,

- отстаивая традиционные методы ненасильственной борьбы за свои права,

- основываясь на общепризнанных нормах международных документов, гарантирующих право на самоопределение - Устава ООН, резолюции № 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой 24 октября 1970 года, и других,

- опираясь на Декларацию ООН «О правах коренных народов» от 13 сентября 2007 года, предусматривающей, в частности:

а) право коренного народа на самоопределение (статья 3),

б) право коренного народа на автономию и самоуправление (статья 4),

в) право коренного народа на полноценное участие - по собственному выбору - в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства своего проживания (статья 5),

г) что военная деятельность не может вестись на территории коренного народа без его согласия или его просьбы об этом (статья 30),

д) право коренного народа на доступ и быстрое решение в рамках справедливых процедур урегулирования конфликтов и споров с государствами и другими сторонами (статья 40);

е) что положения Декларации не могут быть использованы или истолкованы в ущерб территориальной целостности или политического единства суверенного и независимого государства (статья 46),

- базируясь на Декларации о национальном суверенитете крымскотатарского народа, принятой IIКурултаем крымскотатарского народа 28 июня 1991 года,

- считая, что Украинское государство не сделало все от нее зависящее для восстановления прав крымскотатарского народа и определения статуса крымских татар как коренного народа в Крыму, в результате чего крымские татары подвергались дискриминации со стороны официальных властей,

imho сказав...

обращаемся ко всему Украинскому народу, его представителям в Верховной Раде Украины со следующим:

1) подтверждаем свое признание Украины как суверенного и независимого государства в существующих границах;

2) решительно осуждаем акт агрессии со стороны Российской Федерации и план по аннексии Крыма, рассматривая эти действия как грубое нарушение международного права, дестабилизирующее существующую систему межгосударственных отношений;

3) не признаем крымский референдум 16 марта 2014 года, проводимый с целью изменить территориальную принадлежность Крыма, легитимным и соответствующим международном праву и Конституции Украины;

4) категорически отвергаем любые попытки определить будущее Крыма без свободного волеизъявления крымскотатарского народа – коренного народа Крыма.

5) право решать, в каком государстве жить крымскотатарскому народу, принадлежит исключительно самим крымским татарам;

6) убеждены, что восстановление прав крымскотатарского народа и реализация им права на самоопределение на своей исторической Родине должны осуществляться в составе суверенного и независимого Украинского государства;

7) считаем, что любая власть в Крыму должна формироваться и осуществлять свою деятельность лишь при условии свободно выраженной воли и согласия крымскотатарского народа;

8) обращаемся к Верховной Раде Украины с призывом присоединиться к Декларации ООН о правах коренных народов;

9) призываем признать и закрепить законами и иными правовыми актами Украины статус крымскотатарского народа как коренного народа Крыма;

10) призываем Верховную Раду и другие высшие органы государственной власти Украины немедленно и совместно с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз), с целью реализации естественных прав крымскотатарского народа, предусмотренных международными актами о правах коренных народов, обеспечить свободное волеизъявление на осуществление крымскотатарским народом неотъемлемого права на самоопределение на своей исторической территории – Крым.

Председатель
Меджлиса крымскотатарского народа
Рефат Чубаров

15 марта 2014 года, г. Симферополь

http://qtmm.org/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4290-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9