четвер, 9 квітня 2009 р.

Резолюція ГАУ 2009: Дія громадянського суспільства в умовах державної кризи


Ми — учасники Третьої Громадянської Асамблеї України — змушені констатувати, що влада та політичні сили проігнорували застереження, пропозиції та вимоги двох попередніх Громадянських Асамблей 2007 та 2008 років, в яких брали участь представники більш ніж 700 неурядових організацій, так само як постійно ігноруються решта громадських ініціатив.

Україна увійшла в світову фінансову кризу в стані глибокої суспільно-політичної та інституційно-правової кризи. Наслідком цього є теперішній стан, який, на відміну від інших країн, межує з соціально-економічним крахом та стрімко набуває рис глибокої суспільно-політичної деградації. Приватизована партійно-олігархічними угрупуваннями влада руйнує державу Україна, яка вже майже не здатна виконувати більшість функцій, притаманних державі.

Мусимо визнати, що до цієї ситуації призвели не лише кланово-партійна організація системи влади, корумпованість та безвідповідальність політиків, а й недостатня активність громадських організацій та окремих громадян у захисті людських і громадянських прав та інтересів.

Україна перебуває на небезпечній межі. На межі соціально-економічного колапсу, на межі остаточного руйнування правової системи, на межі повної суспільної апатії, на межі втрати державності.

Ми переконані, що для подолання кризи потрібні злагоджені та ефективні дії влади, політикуму, бізнесу та громадськості. Дії, що ґрунтуються на визначених і узгоджених суспільних пріоритетах та усвідомленні місця та ролі України в світі.

Тому ми вимагаємо від влади та політикуму:

 • термінового припинення політичних, а тим більше інституційних протистоянь, зосередження на питаннях державотворення та суспільного розвитку, вироблення за участі громадськості, ухвалення і реалізації загальнонаціональної антикризової програми на основі загальнонаціональних, а не політично-корпоративних інтересів;
 • відмови від популізму та бездоказових і безвідповідальних взаємних звинувачень;
 • відновлення верховенства права та правопорядку, забезпечення прозорості, підзвітності та відповідальності органів влади та місцевого самоврядування, посадових осіб;
 • визначення територіальної громади єдиним суб’єктом формування місцевої представницької влади, з формуванням регіональної влади, як асоціації громад;
 • запровадження норми щодо права «розподілених спільнот» — загальнодержавних громадських організацій, за умов встановлених додаткових кваліфікаційних вимог, бути суб’єктом парламентських та президентських виборів;
 • забезпечення умов самоорганізації громадян для спільного вирішення проблем та подолання кризових явищ;
 • запровадження системи громадянської освіти населення та введення відповідної складової до базової середньої освіти;
 • налагодження дієвого та рівноправного діалогу з громадськістю, особливо з неурядовими організаціями.

Ми вкотре наголошуємо: створення і функціонування ефективної системи влади можливе лише через реалізацію громадянами установчої влади, тобто докорінну зміну суспільно-політичної системи, через ухвалення нової Конституції України органом установчої влади — Конституційною Асамблеєю.

Стратегічною метою таких системних змін має бути забезпечення постійного громадянського контролю за владою.

Також наголошуємо, що забезпечення постійного оновлення політичної еліти є необхідним чинником розвитку суспільства, а існуюча виборча система є перешкодою цьому процесу. Водночас застерігаємо від намагань під виглядом реформування виборчого законодавства створити інші преференції для існуючих партій-корпорацій та теперішньої політичної верхівки, зокрема шляхом підвищення виборчого бар’єру, запровадження двотурових парламентських виборів чи то перенесення виборів президента до парламенту, що ми вважаємо неприпустимим. «Відкриті» списки на парламентських виборах — це можливість вибору виборцем не лише політичної сили, а й конкретних представників відповідної політичної сили.

Для того, щоб унеможливити партійно-політичну корупцію, вимагаємо забезпечення прозорості та детальної регламентації діяльності політичних партій, зокрема в питаннях фінансування, формування керівних органів та висування кандидатів.

Для забезпечення ефективності влади терміново впровадити механізми відкритого інформування громадян про систему підготовки та ухвалення державних рішень, витрачання державних коштів, витрат політиків та чиновників, а також формування і діяльності консультативних та дорадчих органів при органах виконавчої влади за критеріально-виборчим принципом.

Ми свідомі того, що політики в завзятій боротьбі за владу напередодні президентської виборчої кампанії можуть вкотре спробувати проігнорувати наші поради та вимоги. Ми заявляємо про готовність забезпечення тісної координації між організаціями, які представляємо, та ініціювання відповідної кампанії громадського тиску.

Ми висловлюємо рішучість:

 1. Слугувати тим людям, які усвідомили необхідність гуртування задля вирішення спільних проблем та обстоювання спільних інтересів, джерелом практичного досвіду та технологій, порадниками, помічниками, а де є можливість — посередниками та захисниками.
 2. Здійснювати постійний, скоординований по вертикалі та горизонталі моніторинг дій всіх гілок влади в умовах кризи. Передусім — щодо виконання бюджетів та порушення людських і громадянських прав та свобод.
 3. Здійснювати постійну громадську експертизу діяльності політикуму і владних інституцій в умовах кризи. Фіксувати та розвінчувати маніпуляції суспільною свідомістю, міфотворчість та «джинсу» у ЗМІ, дії та заклики, що спрямовані до руйнування держави, підвищення соціальної напруги, протистояння одних верств суспільства іншим.
 4. Вести роз’яснювальну та просвітницьку роботу, поширювати позитивний досвід громадської самоорганізації та громадянської дії.
 5. Всіма конституційними засобами — від ініціювання судових процесів до вуличних акцій — захищати право і демократію в Україні, людські та громадянські права та свободи.

Ми готові розпочати установчий процес шляхом укладання між громадянами відповідної суспільної угоди через наступну легітимізацію її шляхом збору підписів або на референдумі прямої дії та інших можливих формах прямої демократі.

Ми звертаємось до всіх інших об’єднань громадян незалежно від характеру їх діяльності, до бізнес-асоціацій та профспілок, до неформалізованих громадських кампаній та ініціатив, до всіх небайдужих громадян із закликом консолідувати свої зусилля заради подолання кризи, об’єднатись заради вирішення спільних проблем, реалізувати свої громадянські права, і в першу чергу право створити таку державу та обрати таку владу, яка забезпечить кожному громадянину можливості повноцінної самореалізації та гідне життя.

Здолаємо кризу та збудуємо 
демократичну могутню Україну разом!

Додано Чтв, 09/04/2009 - 16:57 користувачем Адміністратор сайту, Громадянська Асамблея України
//gau.org.ua/node/155

14.05.2014 Заява Координаційної ради Громадянської Асамблеї України з приводу теперішньої кризи та в зв’язку з проведенням круглого столу національної єдності 
05.07.2012 Заява Координаційної ради Громадянської Асамблеї України з приводу подій навколо ухвалення законопроекту №9073 
22.03.2012 IV Форум Громадянської Асамблеї України «Криза демократії в Україні. Позиції громадянського суспільства». Громадянська Конституційна Асамблея 
18.03.2012 Положення про Громадянську Конституційну Асамблею (проект) 
23.02.2012 Громадянська Асамблея України закликає надати право писати Конституцію народу 
01.02.2012 Заява Оргкомітету Громадянської Асамблеї України з приводу Указу Президента України про Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї 
29.12.2009 Проект Закону України Про порядок підготовки і затвердження нової редакції Конституції України 
21.06.2008 Резолюція ГАУ 2008: Нова Конституція: позиції громадянського суспільства 
29.04.2008 Повернемо Україну народу!
24.07.2007 Резолюція ГАУ 2007: Політична криза: позиції громадянського суспільства

Немає коментарів: