четвер, 9 квітня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без'ядерного статусу 1992


Верховна Рада України;
Постанова від 09.04.1992 № 2264-XII
Документ 2264-12, поточна редакція -
Прийняття від 09.04.1992ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття
Україною без'ядерного статусу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 405)

Верховна Рада України, керуючись Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (55-12), Заявою Верховної Ради України про без'ядерний статус України від 24 жовтня 1991 року (1697-12), якими проголошено про намір України додержувати у майбутньому неядерних принципів і про право України на контроль за незастосуванням ядерної зброї, розташованої на її території,

підтверджуючи намір України приєднатись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року (995_098),

зважаючи на те, що Уряд Російської Федерації та командування Стратегічними Силами не створили передбаченої Угодою про спільні заходи щодо ядерної зброї від 21 грудня 1991 року (998_086) системи здійснення, в тому числі і Україною, дійового технічного контролю за незастосуванням ядерної зброї, дислокованої на її території,

враховуючи високу відповідальність України за те, щоб ядерні боєзаряди, що вивозяться з її території на територію Російської Федерації, знищувались під надійним міжнародним контролем, який має забезпечувати невикористання ядерних компонентів цих боєзарядів для повторного створення зброї та заборону їх експорту до інших держав,

наголошуючи на тому, що знищення ядерної зброї, дислокованої на території України, повинно здійснюватись за умови гарантії національної безпеки України,

вважаючи за необхідне здійснити в умовах незалежності України всебічне вивчення політичних, економічних, фінансових, екологічних та інших наслідків ліквідації ядерної зброї, постановляє:

1. Підтвердити взятий Україною курс на мирне співробітництво з усім світовим співтовариством, позаблоковість, нейтралітет і дотримання у майбутньому трьох неядерних принципів.

2. Вважати за доцільне не вивозити з території України тактичну ядерну зброю до розробки і запровадження в дію механізму міжнародного контролю за її знищенням з участю України.

3. Кабінету Міністрів України терміново вжити відповідних заходів для забезпечення дійового технічного контролю Україною за невикористанням ядерної зброї, дислокованої на її території.

4. Рекомендувати Президенту України вступити в переговори з керівниками ядерних держав світу щодо комплексного розв'язання проблем, пов'язаних з ліквідацією ядерної зброї, беручи до уваги необхідність забезпечення якомога швидшого введення в дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 1991 року.

5. Комісіям Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки, у закордонних справах, з питань планування, бюджету, фінансів і цін, з питань розвитку базових галузей народного господарства, у питаннях екології та раціонального природокористування у квітні ц. р. розглянути з точки зору гарантій безпеки та зовнішньополітичних інтересів України з залученням фахівців міністерств, відомств і Академії наук України, а також, в разі необхідності, незалежних експертів весь комплекс питань ядерного роззброєння, зокрема економічні, фінансові, екологічні, організаційні та інші аспекти знищення дислокованої на території України ядерної зброї, включаючи використання її компонентів в мирних цілях.

6. Уряду України подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду про спільні заходи щодо ядерної зброї від 21 грудня 1991 року (998_086), Угоду між державами - учасниками СНД про Стратегічні Сили від 30 грудня 1991 року (997_082) та Угоду між державами - учасниками СНД про статус Стратегічних Сил від 14 лютого 1992 року (997_104).

7. Міністерству оборони України вжити заходів до комплектування Стратегічних Сил, дислокованих на території України, військовослужбовцями Збройних Сил України.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Президію Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 9 квітня 1992 року
N 2264-XII

____________
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2264-12

Декларація Про боротьбу за звільнення України 2014 

http://www.newsru.ua/ukraine/05mar2014/idemo_v_nato.html

Немає коментарів: