вівторок, 17 вересня 2013 р.

Робоча група з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України (склад) 2013
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 17 вересня 2013 року №18

Про робочу групу з доопрацювання
проекту Концепції внесення змін до
Конституції України

З метою забезпечення виконання Рішення Конституційної Асамблеї "Про проект Концепції внесення змін до Конституції України" від 21 червня 2013 року № 14 координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Утворити робочу групу з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України (персональний склад додається). У разі потреби для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України можуть залучатися [а можуть не залучатися - ред.] інші члени Конституційної Асамблеї та експерти.

2. Визначити секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук координатором робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

3. Робочій групі з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України до 15 жовтня 2013 року забезпечити спільно з членами координаційного бюро Конституційної Асамблеї узагальнення пропозицій до проекту Концепції внесення змін до Конституції України та підготувати доопрацьований проект Концепції внесення змін до Конституції України для розгляду в установленому порядку на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук


Додаток
до Рішення координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 17 вересня 2013 року №18


СКЛАД
робочої групи з доопрацювання
проекту Концепції внесення змін до
Конституції України

СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна – секретар Конституційної Асамблеї, координатор робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович – заступник Голови Конституційної Асамблеї, директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович – голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор [заява про вихід]

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович – голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань організації державної влади, директор Національного інституту стратегічних досліджень [директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»]

КОЗЮБРА Микола Іванович – член Конституційної Асамблеї, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор [заява про вихід]

КОЛІСНИК Віктор Павлович – член Конституційної Асамблеї, завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КРУСЯН Анжеліка Романівна – член Конституційної Асамблеї, завідувач кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор

СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна – голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, завідувач кафедри державного будівництва Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук, доцент

ТЕПЛЮК Михайло Олексійович – член Конституційної Асамблеї, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук

ФЕСЕНКО Володимир В'ячеславович – голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович – член Конституційної Асамблеї, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ШИЛО Ольга Георгіївна – член Конституційної Асамблеї, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук.

Залучити до роботи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України таких членів Конституційної Асамблеї:

БАРАБАШ Олександр Леонідович – віце-президент Асоціації народних депутатів України [заява про вихід]

БАРАБАШ Юрій Григорович – проректор з навчальної роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ЄВГРАФОВ Павло Борисович – суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук

КОЛІУШКО Ігор Борисович – голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ [заява про вихід]

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович – народний депутат України третього та четвертого скликань Верховної Ради України

МОРОЗ Олександр Олександрович – голова Соціалістичної партії України

ОНІЩУК Микола Васильович – президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук

ПІДПАЛОВ Леонід Васильович – заслужений юрист України

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович – заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович – експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент

СЕЛІВОН Микола Федосович – суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ТИМЧЕНКО Іван Артемович – суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ЯКИМЧУК Микола Костянтинович – перший проректор Національної академії прокуратури України – директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор.

Конституційна Асамблея («інші члени», персональний склад)

Залучити до роботи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України таких експертів:

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович – співголова Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, доктор юридичних наук

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Юрій Богданович – президент української громадської організації "Інститут виборчого права", кандидат фізико-математичних наук

РОЗУМНИЙ Максим Миколайович – завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук.

17.09.2013
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
http://www.president.gov.ua/news/28801.html


 
30.10.2013 (ХІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №19] 
20.05.2013 (Х) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №15-17] 
23.04.2013 (ІХ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №14] 
22.03.2013 (VІIІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №13] 
20.02.2013 (VІI) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №11-12] 
05.02.2013 (VI) Засідання координаційного бюро КАЯК 
23.01.2013 (V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №10] 
29.11.2012 (ІV) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №6-9, проекти рішень КАЯК №9-11] 
04.10.2012 (ІІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №4-5] 
10.09.2012 (ІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №1-3] 
11.07.2012 Перше засідання координаційного бюро КАЯК 
20.06.2012 Координаційне бюро КАЯК (склад)

Немає коментарів: