неділя, 14 листопада 1999 р.

Передвиборна програма кандидата у Президенти України Кучми Леоніда 1999


ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
КУЧМИ Леоніда Даниловича
[Вибори Президента України
31 жовтня, 14 листопада 1999 року]

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Згадаймо початок 90-х років: важкі часи гіперінфляції, катастрофічне падіння виробництва, небачене знецінення трудових доходів і грошових заощаджень. Країна жила тривожним передчуттям економічного розвалу і громадянських заворушень, втрати державного суверенітету.

У 1994 році ви підтримали мою програму відвернення національної катастрофи.

За п’ять років напруженої праці нам вдалося утвердити Україну як державу, суспільство, політичну націю:

  • збережено громадянський мир;
  • прийнято Конституцію України, закладено фундамент сучасного державного устрою на принципах розподілу влади, відбулося становлення парламентаризму і виконавчої вертикалі, вибудовано незалежну судову систему;
  • Україна стала повноправним членом міжнародного співтовариства, членом Ради Європи, ключовою державою системи європейської і регіональної безпеки; укладено великий Договір про дружбу і співробітництво з Росією, вирішено проблему Чорноморського флоту і Севастополя;
  • введено власну національну валюту — гривню; приборкано гіперінфляцію; зупинено падіння виробництва; створено умови для технологічної модернізації промисловості; розпочато безкоштовну передачу землі тим, хто її обробляє;
  • зроблено суттєвий крок у розбудові України як соціальної держави, утверджується принципово нова система соціальних гарантій;
  • забезпечено рівність прав усіх національно-культурних і релігійних об’єднань; українська мова утверджується як державна з одночасним створенням умов вільного розвитку російської та інших мов.
Ми вистояли. Україна відбулася. Відтепер — назавжди.

За ці п’ять років не обійшлося без прикрих, часом неминучих, помилок. Водночас набутий досвід дозволяє впевнено дивитись у майбутнє.

І. ЗА ЕФЕКТИВНУ ВЛАДУ

Від паростків демократичного управління —
до дієвої демократичної системи

Чесно служити народу

Завершення адміністративної реформи; двопалатний парламент; політично відповідальна більшість у парламенті на базі широкої суспільної коаліції; уряд парламентської більшості, народної довіри і відповідальності; скорочення державного апарату і його оновлення; прийняття Кодексу честі держслужбовця і народний контроль за його дотриманням.

Закон понад усе і один для всіх

Судова реформа; президентські гарантії прав та свобод громадян; попередження злочинів і невідворотність покарання; джерела прибутків — під контроль держави і народу; викорінення корупції.

Від всевладдя центру — до сильних регіонів

Гармонізація відносин держави та територіальних громад; посилення самостійності місцевих органів влади та самоврядування; утвердження муніципальної власності.

Незалежній державі — сучасну армію

Нова військова доктрина; перехід до професійної армії; зміцнення матеріальної бази і кадрового складу Збройних Сил України; розвиток військової науки; дієві соціальні гарантії та повага — військовослужбовцям.

ІІ. ЗБУДУЄМО СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНУ ДЕРЖАВУ

Через активну соціальну політику
до прискореного економічного зростання

Надійні гарантії тим, хто працює

Національна програма соціально-економічного розвитку — основа суспільного договору; її виміри: темпи економічного зростання — не менше 7% щороку, створення 1 млн. нових робочих місць, збільшення реальних доходів населення у 1,6 раза, їх захист від інфляції; випереджаюче зростання заробітної плати; погашення впродовж шести місяців заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат; пріоритет — працевлаштуванню молоді, демобілізованої з армії.

Адресну допомогу — соціально незахищеним

Боротьба з бідністю; соціальний захист безробітних; компенсація знецінених заощаджень громадянам та ошуканим вкладникам; професійна реабілітація, зайнятість та пільги інвалідам; пенсійна реформа: прийняття нового пенсійного закону вже в 1999 р. — підвищення мінімального рівня пенсій, розмір пенсій — у пряму залежність від стажу і трудового внеску.

Доступне житло

Збільшення у 2 рази обсягів житлового будівництва; запровадження пільгового оподаткування та довгострокового кредитування; розширення програми “Сільський дім”, молодіжного житлового будівництва; забезпечення житлом військовослужбовців; державне житло — найменш соціально захищеним.

Здорова людина — здорове суспільство

Збільшення асигнувань на охорону здоров’я; особлива увага — сільській медицині; активна демографічна політика; захист матері і дитини; профілактика інфекційних захворювань; забезпечення медичних установ необхідними ліками і медобладнанням.

Інтелекту нації — суспільну повагу та захищеність

Обов’язкова середня освіта, рівні можливості для безкоштовної вищої; запровадження пільгового кредитування студентів; президентська програма комп’ютеризації школи; підвищення зарплати вчителям, викладачам, науковцям; розвиток національної культури і мистецтва, державної української, російської та інших мов; захист людини від пропаганди насильства та аморалізму.

Соціальна держава — солідарне суспільство

Утвердження засад громадянського суспільства; конструктивна співпраця між урядом, профспілками та роботодавцями; запобігання соціально-політичним конфліктам та екстремізму; державна підтримка національних меншин; міжетнічна та міжконфесійна злагода.

ІІІ. ДО ЕКОНОМІКИ ДОБРОБУТУ

Всебічний розвиток внутрішнього ринку,
зміцнення конкурентоспроможності національної економіки

Зменшити податковий тягар

Спрощення податкової системи і суттєве зниження податків; п’ятирічний мораторій на зміни у податковому законодавстві; захист платників податків; рішуче обмеження тіньової економіки, прозорість та ефективний контроль за використанням бюджетних коштів.

Стимулювати приватну ініціативу

Зміцнення середнього класу; надійний захист приватній власності; створення можливостей для кожного, хто хоче і може розпочати власну справу, через мікрокредитування, іпотеку, пільгове оподаткування; підтримка та зростання чисельності тих, хто одержує доходи від майнової та інтелектуальної власності; гарантії прав власників акцій та земельних паїв; державний захист дрібних підприємців та торгівців від кримінального рекету та бюрократичного свавілля.

Привабливий інвестиційний клімат

Технологічне оновлення та фінансове оздоровлення діючих державних підприємств; запровадження дієвої системи страхування вітчизняних та зарубіжних інвестицій; перехід від сертифікатної до інвестиційної приватизації; інвестору — право власності на земельну ділянку; оздоровлення банківської системи та розвиток фондового ринку; захист національного виробника; розвиток конкурентного середовища.

Промисловості, науці, технологіям — світовий рівень

Збільшення до 2% ВВП державного фінансування науково-технічної сфери; державна підтримка високотехнологічних галузей; використання науково-технічного потенціалу військово-промислового комплексу для переозброєння армії та інноваційного оновлення виробництва; стимулювання експорту високотехнологічної продукції; пріоритет — інформатизації, енергозберігаючим та екологічно чистим технологіям; реструктуризація паливно-енергетичного комплексу, вирішення проблеми ЧАЕС.

Селу — нові можливості

Завершення земельної реформи; вільний розвиток усіх форм господарювання; сприяння колективним, приватно-орендним, фермерським та особистим підсобним господарствам; селу — сучасний вітчизняний трактор і комбайн; справедлива цінова політика; розвиток ринку сільськогосподарської продукції та продовольства; іпотечне кредитування, державна підтримка соціального розвитку села.

Стабільна гривня, збалансований бюджет

Стійка грошова система, збалансована бюджетна політика, зменшення державного боргу; подолання кризи платежів, дефіциту платіжного балансу; накопичення валютних резервів.

IV. У ЗЛАГОДІ ЗІ СВІТОМ

Немає України без світу, а світу без України

Зовнішня політика — проукраїнська

Позаблоковість і стабільне партнерство з усіма демократичними країнами світу; активна участь у побудові ефективної системи європейської безпеки; гармонізація національного законодавства відповідно до світових і європейських стандартів; стратегічне партнерство з Росією та іншими державами; активна робота щодо збереження старих і завоювання нових ринків українських товарів; реалізація переваг географічного положення України; гарантії захисту громадян України за кордоном; розвиток господарських міжрегіональних зв’язків; спрощення режимів перетинання кордонів; зміцнення зв’язків зі світовим українством.

***

Переконаний у правильності обраного шляху. Відмова від здобутого великими зусиллями — згубна. Впевнений — наступні п’ять років істотно змінять життя на краще.

Вірю в Україну!

Вірю в український народ!

Ми разом вистояли — разом переможемо!

Л. Д. КУЧМА

____________
http://www.cvk.gov.ua/images/prog_1.htm

УНІАН. Леонід Кучма вдруге обраний Президентом України демонструє своє президенське посвідчення, 15 листопада 1999 року
http://photo.unian.net/rus/detail/1791.html
http://www.1tv.ru/news/social/132320Інавгурація. Інавгураційна промова Президента України Порошенка Петра 2014 

УКРІНФОРМ. Інавгурація президента України Леоніда Кучми. Президент України Леонід Кучма і голова уряду Російської Федерації Володимир Путін, Київ, 30 листопада 1999 року
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25413304.html

Немає коментарів: