пʼятниця, 28 червня 1996 р.

Конституція України - Розділ VII

Прокуратура

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. {Стаття 121 в редакції, що діяла до внесення змін Законом №2222-IV від 08.12.2004. Див. Рішення Конституційного Суду №20-рп/2010 від 30.09.2010}
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. {Статтю 121 доповнено пунктом 5 згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004 та Законом №742-VII від 21.02.2014}

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; {Частина перша статті 122 в редакції Закону №2222-IV від 08.12.2004 та Закону №742-VII від 21.02.2014}

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років. {Стаття 122 в редакції, що діяла до внесення змін Законом №2222-IV від 08.12.2004. Див. Рішення Конституційного Суду №20-рп/2010 від 30.09.2010}

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.

Розділ I Загальні засади  
Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина  
Розділ III Вибори. Референдум  
Розділ IV Верховна Рада України  
Розділ V Президент України  
Розділ VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади  
Розділ VII Прокуратура  
Розділ VIII Правосуддя  
Розділ IX Територіальний устрій України  
Розділ X Автономна Республіка Крим  
Розділ XI Місцеве самоврядування  
Розділ XII Конституційний Суд України  
Розділ XIII Внесення змін до Конституції України  
Розділ XIV Прикінцеві положення  
Розділ XV Перехідні положення

Немає коментарів: