пʼятниця, 28 червня 1996 р.

Конституція України - Розділ XV

Перехідні положення

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року.

3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року.

4. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань.

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України.

7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад.

8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до Конституції України.

Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону.

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці - гривні.

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.

14. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди впорядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

15. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю жовтня 2012 року. {Розділ XV доповнено пунктом 15 згідно з Законом України від 1 лютого 2011 року №2952-VI}

16. Чергові вибори Президента України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року. {Розділ XV доповнено пунктом 16 згідно з Законом України від 1 лютого 2011 року №2952-VI}

***
Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року

Розділ I Загальні засади 
Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 
Розділ III Вибори. Референдум 
Розділ IV Верховна Рада України 
Розділ V Президент України 
Розділ VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади 
Розділ VII Прокуратура 
Розділ VIII Правосуддя 
Розділ IX Територіальний устрій України 
Розділ X Автономна Республіка Крим 
Розділ XI Місцеве самоврядування 
Розділ XII Конституційний Суд України 
Розділ XIII Внесення змін до Конституції України 
Розділ XIV Прикінцеві положення 
Розділ XV Перехідні положення

Державний Прапор України. День Державного Прапора України - 23 серпня

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний прапор України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.257)

Верховна Рада України постановляє:
Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 28 січня 1992 року
№ 2067-XII
//zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2067-12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №987/2004
Про День Державного Прапора України

На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України постановляю:

1. Установити в Україні День Державного Прапора України, який відзначати щорічно 23 серпня.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити здійснення комплексу заходів щодо святкування Дня Державного Прапора України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 серпня 2004 року
N 987/2004
//www.president.gov.ua/documents/1918.html

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №602/2009
Про внесення змін до Указу Президента України
від 23 серпня 2004 року №987

1. Внести до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року №987 «Про День Державного Прапора України» такі зміни:

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

«2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечувати:

здійснення комплексу урочистих заходів зі святкування Дня Державного Прапора України, зокрема проведення щороку 23 серпня о 9 годині офіційної церемонії підняття Державного Прапора України в містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених пунктах України, за участю діячів науки та культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій;

організацію в рамках святкування Дня Державного Прапора України роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії Державного Прапора України та інших державних символів України, тематичних конференцій, круглих столів тощо»;

2) доповнити Указ статтями 3-5 такого змісту:

«3. Запропонувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян установлювати (вивішувати) Державний Прапор України щорічно у День Соборності України (22 січня), День Перемоги (9 травня), День Конституції України (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День Збройних Сил України (6 грудня) та під час проведення загальнодержавних заходів.

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування встановити Державні Прапори України на центральних площах, проспектах, вулицях, майданах тощо у містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених пунктах України, провести роботи з належного облаштування місць установлення Державних Прапорів України.

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати широке висвітлення заходів, пов'язаних із відзначенням Дня Державного Прапора України, сприяти проведенню інформаційно-просвітницької кампанії щодо історії державних символів України та їх популяризації».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
7 серпня 2009 року
//www.president.gov.ua/documents/9689.html

//www.president.gov.ua/content/chapter01.html
//www.president.gov.ua/content/chapter02.html
//www.president.gov.ua/content/chapter03.html
//www.president.gov.ua/content/chapter05.html
//www.president.gov.ua/content/chapter05.html
//www.president.gov.ua/content/chapter06.html
//www.president.gov.ua/content/chapter07.html
//www.president.gov.ua/content/chapter08.html
//www.president.gov.ua/content/chapter09.html
//www.president.gov.ua/content/chapter10.html
//www.president.gov.ua/content/chapter11.html
//www.president.gov.ua/content/chapter12.html
//www.president.gov.ua/content/chapter13.html
//www.president.gov.ua/content/chapter14.html
//www.president.gov.ua/content/chapter15.html
//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page1
//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page2
//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page3

Немає коментарів: