вівторок, 19 жовтня 2004 р.

Проклямація Української Національної Ради про створення Української Держави 1918
Проклямація
Української Національної Ради
від 19 жовтня 1918 року

Стоячи на становищі самовизначення народів, Українська Національна Рада, як конституанта, постановляє:

1. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Чернівці, Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини - творять одноцілу українську територію.

2. Ця українська національна територія уконституйовується оцим як Українська Держава. Постановляється поробити приготовані заходи, щоби рішення це перевести в життя.

3. Взивається всі національні меншини на цій український области, - причім Жидів призначається за окрему національність, щоби уконституйовалися і негайно вислали своїх представників до Української Національної Ради в кількості, відповідаючій їх числу населення.

4. Українська Національна Рада виготовить конституцію для утвореної тим способом держави, на основах: загального, рівного, тайного і без посеред нього права голосування з пропорціональним заступництвом, з правом національно-культурної автономії та з правом заступництва в правительстві для національних меншин.

5. Українська Національна Рада жадає, щоби зорганізована оцим в державу українська територія мала безумовно своїх заступників на мировій конференції.

6. Теперішньому австро-угорському міністрові заграничних справ гр. Бурянові відмовляється права пересправляти іменем тієї української території.

____________
Левицький К. Великий зрив. (До історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). - Львів, 1931. - С. 115 - 116.
Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0007300-18


17 жовтня 1918 року парламент Угорщини розірвав унію з Австрією і проголосив незалежність країни. 19 жовтня 1918 року постала Західна-Українська Народна Республіка. 28 жовтня 1918 року утворилася Чехословаччина. 29 жовтня 1918 року виникла Держава Словенців, Хорватів і Сербів. 06 листопада 1918 року у Кракові було оголошено про відновлення Польщі. 11 листопада 1918 року – скінчилася Перша світова війна. 12 листопада 1918 року Австрія проголошена республікою.

Також в ході розпаду Австро-Угорщини виникли Тарнобжезька республіка, Гуцульська республіка, Руська Народна Республіка Лемків, Республіка Команча (Східно-Лемківська Республіка), Республіка Прекмурьє, Угорська Радянська Республіка, Словацька Радянська Республіка, Республіка Банат, Республіка Фіуме.

____________
//ru.wikipedia.org/wiki/Тарнобжегская_республика
//uk.wikipedia.org/wiki/Гуцульська_республіка
//ru.wikipedia.org/wiki/Гуцульская_республика
//uk.wikipedia.org/wiki/Лемко-Русинська_Республіка
//ru.wikipedia.org/wiki/Русская_народная_республика_лемков
//uk.wikipedia.org/wiki/Команчанська_Республіка
//ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Команча
//uk.wikipedia.org/wiki/Республіка_Прекмур'я
//ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Прекмурье
//uk.wikipedia.org/wiki/Угорська_Радянська_Республіка
//uk.wikipedia.org/wiki/Словацька_Радянська_Республіка
//uk.wikipedia.org/wiki/Банатська_республіка
//ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Банат
//uk.wikipedia.org/wiki/Республіка_Фіуме
//ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Фиуме

____________
//uk.wikipedia.org/wiki/Розпад_Австро-Угорської_імперії
//ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Австро-Венгерской_империи

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 

Немає коментарів: