четвер, 21 жовтня 2004 р.

Проект загальної відозви Генерального Секретаріату України (про прийняття всієї повноти влади) 1917
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ
[20 жовтня] 2 листопада 1917 р.
(ранішнє)

[про стан підготовки до
прийняття всієї повноти влади]

Присутні: генеральні секретарі – Винниченко, Лотоцький, Савченко-Більський, Стешенко, Зарубін, Шульгін, генеральні комісари – Золотарьов, Петлюра, Порш, Ткаченко, товариші – Зільберфарб, Мірний, Міцкевич, Красковський.

Вислухано звідомлення Ткаченка про стан справи на Печерську і про зносини помічника комісара Юго-Западного фронту Григор’єва з комісаром Іорданським, з яких виявилося, що Іорданський подіями і поведінкою Григор’єва у Києві незадоволений; справа з ударними батальйонами, висланими на Київ, остаточно не вияснена.

Вислухано доклад Петлюри про стан військовий (про організацію штабу, про прибуття українського війська до Києва і т. ін.) і про повідомлення їм ставки про військові справи, про призначення Петлюри генеральним комісаром і про заходи, вжиті для постачання війську харчів і військового знаряддя.

Вислухано доклад полковника Пилькевича про діяльність Військового генерального комітету (дано розпорядження подавати снаряди на фронт з подвійною енергією, полагоджено порядок у Дарниці, де вже всі розпорядж[ення] Генерального комітету виконуються, до солдатів українських частин видано наказ додержувати порядку, підтримувати дисципліну і взагалі всією поведінкою своєю підтримувати честь українського війська).

Вислухана надіслана Володченком телеграма Духоніна з ставки Верховного головнокомандуючого з приводу сучасних подій.

Вислухано заяву Пилькевича про те, що Іорданський просить потвердити українським полкам, щоб вони не знімалися з прифронтових місцевостей, бо це може оголити фронт.

Обмірковано заяву помічника комісара Юго-Западного фронту Григор’єва про те, що він зараз уже не може взяти участь в справі призначення Павленка в.о. командуючого Київською військовою округою, бо Квецинський уже повернувся на свою посаду. Визнано неможливим повернути на посаду Квецинського, який потайці залишив свій пост і виїхав з міста (на Шулявку).

Одноголосно ухвалено: 1) підтвердити призначення підполковника Павленка тимчасово в.о. командуючого Київською військовою округою і увійти в зносини з ставкою Верховного головнокомандуючого в справі затвердження цього призначення; 2) повідомити Квецинського, штаб і інші установи при штабі про становище справи, послати Квецинському та Кирієнку через Зарубіна та Савченка-Більського мотивовану заяву про причини зміни їх і затримання. Заяву цю передати також у ставку Верховного головнокомандуючого, у ставку Юго-Западного фронту та Іорданському; 3) пропонувати Квецинському здати справи Павленкові, а Кирієнкові – комісаріату при штабі.

Вислухано інформації Порша про біжучі події на Печерську, про переговори з більшовиками, про помічений уже перехід українських по складу частин на Печерську на бік Центральної ради.

Вислухано пропозиції Порша в справах фінансових, адміністраційних і земельних.

Доручено Туган-Барановському вияснити стан фінансів і доложити Секретаріату.

Вислухано доклад Петлюри в справі міської міліції і про причини зміщення Лепарського і тимчасового призначення Анохіна в.о. начальника міліції.

Вислухано звідомлення Анохіна в справах міліції.

Ухвалено: постанову Генерального комітету про арешт Лепарського одмінити як допущену помилково. Анохіна тимчасово залишити виконувати обов’язки начальника міліції, як людину, що організувала бойові дружини і має на них великий вплив, що дуже важно під цей час. Доручити генеральному контролеру Золотарьову та Красковському порозумітися у цій справі з городським самоврядуванням, а також в справі призначення городським комісаром Ніковського.

Вислухано інформації Зарубіна в справі пошти і телеграфу на Україні.

Вислухано заяву Одинця про становище в Арсеналі.

Ухвалено: накладати штраф за спізнення на засідання Секретаріату більш ніж на 15 хв. по 50 коп. за кожну хвилину.

В.Винниченко, М.Зільберфарб, М.Ковалевський, О.Шульгін, О.Зарубін, С.Петлюра, М.Савченко-Більський, В.Голубович, М.Ткаченко, І.Стешенко, М.Міцкевич, І.Мірний
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
[20 жовтня] 2 листопада 1917 р. (вечірнє)

[про стан підготовки до
прийняття всієї повноти влади]

Присутні: Винниченко, Лотоцький, Шульгін, Туган-Барановський, Зарубін, Савченко-Більський, Голубович, Ткаченко, Стешенко, Ковалевський; товариші – Мірний, Міцкевич, Мазуренко, Холодний, Одинець.

Вислухано заяву Винниченка про те, що до Києва прибув помічник начальника снабженія Огородников, щоб дізнатися у Секретаріаті, чи буде Секретаріат допомагати постачати на армію усього потрібного для війська, і пропонувати свою допомогу в сформуванні нового штабу, коли Генеральному комітету не вистачить для того своїх сил. Йому дано відповідь, що Секретаріат вживе усіх сил для постачання усього потрібного для армії.

Вислухано доклад Туган-Барановського про стан фінансів на Україні взагалі, про засоби полагодити справу і про потребу видання в цій справі належного законодатного акту.

Ухвалено: доручити Туган-Барановському виробити потрібні проекти. Постановлено одкрити кредит в один мільйон карбованців із средств Державного казначейства на біжучі потреби Генерального секретаріату.

Вислухано доклад Зарубіна і Савченка-Більського про переговори у штабі з Квецинським та Кирієнком.

Ухвалено: одноголосно пропонувати Квецинському і Кирієнку перебалакати з ставкою Верховного головнокомандуючого і по телеграфу подати прохання про одставку, а тоді здати справи (діла), після чого вважати їх цілком вільними.

Постановлено: 1) доручити Петлюрі організувати штаб, зносини з ставкою і з усіма належними інституціями; 2) доручити Винниченкові і Петлюрі обміркувати, вияснити і повідомити снабюз на його запитання, в яких відносинах тепер має бути командуючий Київською військовою округою з ставкою та снабюзом (безпосередньо чи через генерального комісара по військових справах), куди перевести донських козаків і т. ін.

Оголошено телеграму Володченка і Іорданського про усунення Керенського, переговори про утворення нової правительственної власті, здатної утихомирити край і довести до Установчих зборів.

Вислухано складений Винниченком проект загальної відозви Генерального секретаріату до всіх установ і громадянства України* [див. нижче]. Ухвалено: проект помножити і після ознайомлення з ним докладно обговорити.

Ухвалено: заснувати при голові Секретаріату тимчасову комісію по охороні порядку в складі 6 членів (Винниченко, Ткаченко, Ковалевський, Порш, Петлюра і Зільберфарб).

Вислухано доклад генерального писаря про заяву козачого сотника Шатова про роль Кирієнка в останніх подіях, про неправдиве інформування їм козаків в українських справах і намовляння козаків проти Центральної ради як австрофільської і зрадницької установи.

Вислухано заяву Петлюри про упорядкування штабу. Доручено Петлюрі негайно знестися по цих питаннях з ставкою Верховного головнокомандуючого.

Вислухано доклад Лотоцького про розмови його з Врубовим по прямому проводу. Вирубов прохає найшвидше прибути, запитує, чи правда, що 34-й корпус викликано з фронту Генеральним секретаріатом, і просить дати розпорядження, щоб корпус зостався на фронті.

Доручено Лотоцькому виїхати з Дорошенком до ставки якнайшвидше і повідомити, що 34-й корпус Генеральним секретаріатом не викликався. Вислухано телеграму Іорданського про порушення залізничної путі під Фастовом і заслухано пояснення Петлюри в сій справі.

Ухвалено: телеграфувати Іорданському, що військо, вислане їм до Києва, треба завернути, аби не викликати нового заколоту у Києві, і що всі засоби полагодити розібрані залізничим забастовочним комітетом путі будуть ужиті.

В.Винниченко, О.Шульгін, М.Ковалевський, І.Стешенко, І.Красковський, І.Мірний, О.Зарубін, В.Голубович, М.Савченко-Більський

При цьому додаєм особу заяву.


ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ
Особое мнение

На заседании Генерального секретариата от 2 ноября 1917 г. из докладов генеральных секретарей А.Н. Зарубина и М.О. Савченко-Бильского выяснилось, что генерал Квецинский и его штаб категорически утверждают, что их переезд в Николаевское юнкерское училище произошел из соображений безопасности и имел в виду исключительно перемену местонахождения штаба.

В связи с указанными докладами Генеральный секретариат тогда же принял решение предложить генералу Квецинскому и его штабу подать в отставку, на что, по словам докладчиков, генерал Квецинский заранее изъявил свое согласие, и снестись по этому поводу телеграфно с Верховным главнокомандующим.

Это решение Генерального секретариата, однако, до вечера 3 ноября выполнено не было, чем создалось для штаба Киевского военного округа крайне неопределенное юридическое положение.

Считая, 1) что при наличности имеющихся в распоряжении Генерального секретариата данных поведение чинов штаба не может быть в настоящее время квалифицировано как самовольное оставление своих постов, 2) что генерал Квецинский и его штаб не должны нести на себе неблагоприятных последствий, вытекающих из ошибки тех лиц, которые не выполнили постановлений Генерального секретариата от 2 ноября; считая также, 3) что вина в неопределенном положении генерала Квецинского и его штаба в значительной своей части падает также на противоречивые распоряжения и заявления помощника комиссара Юго-Западного фронта Григорьева, мы, нижеподписавшиеся, не можем согласиться с мерами, направленными к фактическому задержанию штаба, и полагаем, что единственно правильным выходом из создавшегося кризиса был бы путь добровольного соглашения генерала Квецинского с представителями Генерального секретариата, с немедленным освобождением штаба.

Все сказанное в одинаковой мере относится и к комиссару Киевского округа Кириенко.

А.Зарубин, Д.Одинец, М.Савченко-Бильский

____________
Протокол засідання Генерального секретаріату про стан в Україні справ військових, фінансових, адміністративних, земельних та інших. [20 жовтня] 2 листопада 1917 р. Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1 Арк. 49–50, 54–54 зв. Оригінал.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1212864&cat_id=661174

Протокол засідання Генерального секретаріату про стан військових, фінансових, адміністративних та земельних справ в Україні. [20 жовтня] 2 листопада 1917 р. ЦДАВО України, ф. 1063,оп. 3, спр. 1, арк. 49-50, 54-54 зв.
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?3#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?4#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?5#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?6#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?7#photo

До бою під Крутами лишилося 2 місяці і 27 днів ПРОЕКТ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОЗВИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ ДО ВСІХ
УСТАНОВ І ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ*
[21 жовтня] 3 листопада 1917 р.

[про прийняття всієї повноти влади]


Звернення Генерального Секретаріату України до народу України про прийняття ним всієї повноти влади, [21 жовтня] 3 листопада 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 76-76 зв.
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?35#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?36#photo

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До бою під Крутами лишилося 2 місяці і 26 днів 
Постанови 3-го всеукраїнського військового з’їзу 1917 

Немає коментарів: