понеділок, 18 жовтня 2004 р.

Статут Української Національної Ради 1918
СТАТУТ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ,
прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року

§1. Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії, на цілій його етнографічній території.

§2. Українська Національна Рада має право і обов'язок:

а) виконати в хвилі, яку признаєть за відповідну, іменем українського народу австро-угорської монархії, його право самоозначення та рішити про державну долю всіх областей, заселених тим народом;

б) підприняти усі постанови та заходи репрезентативного, законодатного та адміністративного характеру, щоби своє рішення під а) перевести в життя.

§3. Українська Національна Рада складається:

а) з членів Палати Панів австрійської Державної Ради, української народности;

б) з усіх українських послів до австрійської Державної Ради з Галичини і Буковини;

в) з українських послів Краєвих Соймів;

г) з відпоручників партійних організацій з усіх українських областей, по трьох з кожної партійної організації.

§4. Скликує Українську Національну Раду і проводить на її засіданнях кожночасний голова Української Парляментарної Репрезентації, а у випадку його перешкоди, той, кого голова Української Парляментарної Репрезентації до цього уповноважить.

§5. Важніші публічні заяви підписують іменем Української Національної Ради: голова Української Парляментарної Репрезентації, члени Палати Панів, президії усіх українських клюбів парляментарних і соймових та по одному відпоручникові кожної партійної організації.

____________
Левицький К. Великий зрив. (До історії української
державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). - Львів, 1931. - С. 113 - 114.
Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України, К.: Філософська і соціологічна думка, 1992 р. //zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=7222&p=1

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 Немає коментарів: