понеділок, 7 серпня 2006 р.

Леонід Кучма: Переконаний, що маніпулювати Конституцією неприпустимо


Конституція - базис чи надбудова?

10 років Основному Закону - подія неординарна. Ми всі чудово знаємо, що розроблялася і приймалася вона «в муках». З 1991 по 1996 рік країна жила за Конституційним договором і фактично за Конституцією 1978 року. Треба відзначити, що на завершальній стадії підготовки тексту важливу роль зіграла узгоджувальна комісія з представників різних політичних сил, яка і підготувала остаточний текст проекту Конституції, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Напередодні 10-річчя Конституції України редакція журналу звернулася до трьох Президентів України з проханням відповісти на нагальні питання сьогодення, пов'язані з Основним Законом: чи стала наша Конституція повноцінним «суспільним договором», регулюючим правові стосунки між суспільством і владою; чому вона, на жаль, не стала тим документом, за яким живе вся країна; чи потребує вона принципових змін і доповнень.

Ми попросили Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму і Віктора Ющенка також висловити свої думки з нагоди цього найважливішого державного свята країни.

Редакційна рада журналу висловлює свою глибоку вдячність Президентам України Л.Кравчуку і Л.Кучмі за співпрацю та надані фотографії з власних архівів і публікує їх бесіди з головою редакційної ради журналу, президентом Consumer Media Group Леонідом Школьником.

Редакцією журналу було також відведено місце і для нині діючого Президента України Віктора Ющенка. Але, на жаль, за словами чиновників інформаційної та аналітичної служб Секретаріату Президента, у гаранта Конституції «дуже напруження» графік, і він не зміг відповісти на питання журналістів напередодні ювілею.

Хотіли б нагадати відповідальним «апаратникам» Президента, що не дарма в народі кажуть: «короля робить свита» і робить, до речі, погано. Нагадуємо їм також, що відоме словосполучення «взаємини з громадськістю» (PR) було вперше використано майже двісті років тому, в 1807 році, третім президентом США Т. Джефферсона. Автор проекту Декларації незалежності США вважав, що без цілеспрямованого конструювання відносин з громадськістю демократія немислима.

Ми впевнені, що до тих пір, поки звернення громадян та журналістів до Гаранта їхніх конституційних прав будуть постійно залишатися без відповіді і нагадувати «голос волаючого в пустелі», говорити в Україні про перемогу демократії буде, щонайменше, наївно і смішно.


Підготовку й прийняття Конституції України розцінюю як одну з найважливіших справ у своїй президентській діяльності

Л. Школьник: Вельмишановний Леоніде Даниловичу, скажіть, будь ласка, — бути гарантом Конституції – це важкий тягар відповідальності чи найвище право?

Л. Кучма: Насамперед хочу висловити вдячність редакції журналу за порушення надзвичайно важливої для усього суспільства теми, якою є вшанування першої етапної річниці Основного закону Української держави.

Тепер, щодо відповіді на це досить непросте питання. Хотів би уточнити, що у повній відповідності з Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод людини і громадянина, а також додержання Конституції України.

Зрозуміло, що для реалізації цих повноважень Президент користується цілою низкою закріплених Конституцією прав і обов’язків. Це, зокрема, і участь глави держави у законодавчому процесі та забезпеченні виконання законів, і керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, і безпосередня його участь у формуванні найважливіших державних інституцій як у центрі, так і на місцях, і керівництво системою національної безпеки держави та інше.

Немає сумнівів, що усі ці права і обов’язки мають найвищий статус, оскільки вони закріплені саме в Конституції, а реальне здійснення функцій гаранта неможливе без активного задіяння всіх структур держави і суспільства.

Безсумнівно й те, що у зв’язку з реалізацією цих функцій на главу держави покладається і величезна відповідальність. Питання полягає лише в тому, наскільки ефективно і повною мірою Президент використовує надані можливості.

Л. Школьник: Чи стала українська Конституція за ці 10 років дійсно основним законом життя наших громадян, яка реально захищає їхні права?

Л. Кучма: Розуміючи певний підтекст цього запитання, хочу сказати, що Конституція стала і є основним законом для наших громадян. Ми маємо виходити з того, що Конституція визначає основні правила життя і діяльності як окремих людей, так і державних органів, громадських організацій, місцевого самоврядування тощо.

Реально ж права як окремих громадян, так і зазначених інституцій захищаються і реалізуються лише тоді, коли ці правила неухильно додержуються.

На жаль, сьогодні ми можемо констатувати, що вимоги Конституції повною мірою не додержуються ні державними органами, на які покладено виконання певних повноважень, ні окремими громадянами.

Навряд чи треба доводити, що Конституція в цьому не винна.

Л. Школьник: Чому саме в рік десятиріччя Конституції виникло стільки бажаючих маніпулювати нею в політичних цілях?

Л. Кучма: Я б розділив у даному випадку маніпулювання Конституцією як Основним законом держави від політичного маніпулювання як такого. Переконаний, що маніпулювати Конституцією ні на десятому році її існування, ні у будь-який інший час неприпустимо, оскільки наслідки можуть бути непередбачувані насамперед для самих маніпуляторів. На жаль, спроби використовувати окремі положення Конституції з метою політичного маніпулювання досить поширені. І особливо останнім часом ми нерідко є свідками такого явища. Дійшло, зокрема, до того, що об’єктом політичного торгу стала навіть посада Генерального прокурора України, який за Конституцією здійснює нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за додержанням законів відповідними органами. Думаю, що подібне ігнорування букви і духу Основного закону ні до чого доброго не призведе.

Л. Школьник: Чим можна пояснити те, що для узгодження вирішального історичного Основного закону в 1996 році було достатньо однієї ночі. І він майже одноголосно був прийнятий Верховною Радою. А сьогодні той же парламент важко, майже три місяці створював коаліційну більшість?

Л. Кучма: Ніяк не можу погодитися з тим, що для узгодження тексту Конституції у 1996 році було достатньо однієї ночі. Хочу нагадати, що конституційний процес почався задовго до цього, причому в умовах глибокої економічної та політичної кризи. Як реальний вихід з цього становища був розроблений і прийнятий (на жаль, ще належним чином не оцінений в Україні) Конституційний договір, значна частина норм якого була використана в проекті нової Конституції. Задовго до згаданої «конституційної ночі» мною була утворена робоча група, яка протягом місяця створила перший робочий проект, що потім доопрацьовувався Конституційною комісією, утвореною Президентом і Верховною Радою України, робочою групою цієї комісії, узгоджувальною депутатською комісією. Хотів би висловити щиру вдячність усім, хто виконав цю надзвичайно відповідальну і важливу роботу. Про те, що ця робота була виконана якісно і на високому професійному рівні, свідчать оцінки фахівців як в Україні, так і за її межами. Тому я ніякою мірою не хотів би проводити паралель між конституційним процесом і створенням коаліції. Це різні речі. Як готувався проект Основного закону держави, я стисло сказав. Створення ж передбаченої Конституцією коаліції проходило у всіх на очах і, думаю, кожен може зробити висновки щодо цього процесу.

Л. Школьник: Леоніде Даниловичу, як Ви вважаєте, чи є наша Конституція абсолютно досконалою, чи все ж таки життя ще довго буде вносити до неї свої корективи?

Л. Кучма: Загальновідомо, що навіть у природі не існує нічого абсолютно досконалого. Безумовно, це стосується і такого важливого правового інструмента функціювання держави, як її Основний закон. Життя не стоїть на місці, в державі постійно відбуваються зміни економічного, політичного, соціального характеру. І Конституція має враховувати це.

В той же час Конституція є правовою основою, фундаментом для формування всієї правової бази держави, а тому часті, а тим більше необґрунтовані зміни до неї можуть призводити лише до нестабільності в державі, породжувати конфліктні ситуації, створювати приводи для нескінченної, безнадійної політичної боротьби, у якій немає переможців.

Л. Школьник: Що особисто для Вас означає цей день та як Ви його святкуєте?

Л. Кучма: Було б дивно, якби людина, яка не тільки причетна до створення найважливішого правового акта держави, а й організувала цей процес, була байдужа до нього. Тому я підготовку й прийняття Конституції України розцінюю як одну з найважливіших справ у своїй президентській діяльності. Відомо, що у кожній цивілізованій державі день прийняття Конституції відзначається як державне свято. Мабуть, логічно, що і для мене і моєї сім’ї цей день також є святом з усіма наслідками, що з цього випливають.

Леонід Школьник, Потребитель + Власть, 07.08.2006
//www.vlasti.com.ua/arhiv.php?idt=220&langid=
//news.pn/ru/politics/74710

Виктор Мусияка. Гарантом Конституции должен быть не Президент 
Кирило Рубановський. Потрібні реальні правові механізми самозахисту людини та громадянина 
Леонід Кравчук. Я особисто кожен день свого життя святкую Конституцію 
Павло Євграфов. У конституційному процесі вирішальна роль має бути за народом

Немає коментарів: