понеділок, 30 серпня 2004 р.

Розпорядок Диктатора ЗУНР про виконування Уповноваженими атрибутів державної влади в часі неприсутності Диктатора 1920


Диктатор Західно-Української Народної Республики

Розпорядок Диктатора ЗУНР з дня 30 серпня 1920
про виконування Уповноваженими атрибутів державної
влади в часі неприсутності Диктатора

§ 1

Під час довшої неприсутності Диктатора ЗУНР в місці осідку Уряду Диктатора ЗУНР і оскільки безпосереднє зношення з ним осіб, поставлених на чолі поодиноких його відділів Уряду, стає через те неможливим, є обов’язані Уповноважені Диктатора ЗУНР згл. особи, поставлені в їх місце на чолі самостійних відділів Уряду перед вирішенням важних засадничих чи то взагалі важних справ з приділених їм областей адміністрації, піддавати їх під розвагу і вирішення Колегії Уповноважених Диктатора ЗУНР.

§ 2

До участі в нарадах колегії можуть бути покликані Диктатором також інші особи з голосом дорадчим або рішаючим.

§ 3

В разі безсумнівної наглості справи може колегія уповноважених виїмково видавати постанови також у справах, застережених особистому вирішенню Диктатора, з виключенням, одначе, справ: найвищого військового проводу, законодатних та рішень, які викликували б зміну прийнятого Диктатором ЗУНР напряму політичного.

§ 4

Повисші постанови не звільнюють Уряд від обов’язку удержування в міру можності зв’язку безпосереднього з особою Диктатора і засягання його інструкцій в дорозі урядовій.

§ 5

До скликування засідань Колегії і ставленя на порядок дневний справ, які уважає за важні, є управнений кожний Уповноважений Диктатора ЗУНР, стоячий на чолі самостійного відділу.

§ 6

Кожний Уповноважений і особи, покликані до того Диктатором, є обов’язані брати участь в нарадах Колегії.

§ 7

Провід нарад виконують уповноважені по черзі, означеній віком.

До важності рішень вимагається повідомлення усіх управлених до участі та звичайної більшості голосів усіх управнених до рішаючого голосу.

§ 8

Формальне запрошення до участі в нарадах переводить на візвання управненої особи Президіяльна Канцелярія Диктатора ЗУНР.

§ 9

Шеф Президіяльної Канцелярії веде протокол нарад для ствердження: присутніх учасників, порядку дневного, внесків, висліду голосуваня та автентичного тексту ухвал.

Протокол підписується провідником нарад і ведучим його та переховується Президіяльною Канцелярією.

§ 10

В разі потреби оголошення або доведення до відома третіх осіб правосильних рішень Колегії – мають вони бути на жадання одного з Уповноважених означені як рішення Уряду Диктатора ЗУНР, видані на основі сего Розпорядку.

§ 11

Диктатор означує окремим обіжником день, з котрим зайдуть, згл. устануть умови примінення сего Розпорядку. В нім будуть означені також особи, які з поза Уповноважених увійдуть до Колегії, і їх права.

§ 12

Розпорядок сей входить в жит[тя] з днем 31 серпня 1920.

Відень, дня 30 серпня 1920.
Диктатор ЗУНР: Петрушевич

____________
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 13—14. Оригінал.
//www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1237881

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 
Розпорядок Диктатора ЗУНР в справі зорганізування Комісії кодифікаційної при Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і комунікації 1920
Розпорядок Диктатора ЗУНР про організацію Уряду для виконування державної влади в Західно-Українській Народній Республіці 1920 
Закон про уживання мови на Західній Області Української Народної Республіки 1919 
Велика Злука. День проголошення самостійності України 1919
Закон про Виділ Української Національної Ради 1919 
Обіжник Ради Державних Секретарів Західної Української Народньої Республіки до державних повітових Комісарів про їх обов’язки та права 1918 
Тимчасовий основний закон Української Національної Ради про державну самостійність Західної-Української Народньої Республіки 1918 
Основи державного устрою Галицької Республіки (проект статуту) 1918 
Поклик Української Національної Ради до Українського Народу (про взяття верховної державної влади у Львові) 1918 
Проголошення Української Національної Ради Українському Народу про утворення Української Держави 1918 
Проклямація Української Національної Ради про утворення Української Держави 1918 
Статут Української Національної Ради 1918 
Устрій Галицької Держави (проект тимчасових основних законів Станіслава Дністрянського) 1918

Диктатор ЗУНР Євген Петрушевич з членами свого уряду в еміграції. 
Відень, 1920 р. //kolpravda.at.ua/news/2009-11-02-66

Немає коментарів: