середа, 4 серпня 2004 р.

Звернення Генерального Cекретаріату до революційної демократії Росії 1917
Звернення 
Генерального Cекретаріату до
революційної демократії Росії
[4 (17) серпня 1917 р.]

Контрреволюція, користуючись тимчасовим кризисом власті, подіями на фронті і продовольчою розрухою, намагається підняти голову, гадаючи, мабуть, що сучасний момент підходящий для початку активних виступів. Особливо виявляється це у Києві, який завжди був гніздом реакції. 

Діячі старого ладу і їх газети вже давно почали боротьбу з революцією, і вона щодалі все більш погрожує революційним силам. Чорносотенні газети більш усього нападали на Центральну Раду з самого початку революції. 

Тепер, коли в склад Центральної Ради ввійшли представники всієї демократії краю, коли український рух став центром, коло якого згуртувались всі соціалістичні і революційні течії України, боротьба з Центральною Радою зробилась лозунгом темних сил реакції. 

Борючись з українством, намагаючись заплямувати його в очах темних мас, прихильники старого порядку справедливо гадають, що тим самим вони ведуть боротьбу з самою революцією. 

В своїй агітації вони не цураються ніяких засобів, пускають завідомо брехливі чутки і наговори про якісь-то зносини Центральної Ради з австро-германськими державами, про користування якимись темними грішми і т. ін.

В останні дні все частіше приходять відомості про заговори прихильників старого ладу, які на першу чергу ставлять боротьбу з Центральною Радою і Генеральним Секретаріатом. В місцевих газетах з’явилися відомості про таємні збори офіцерів, прихильників старого ладу, які ставлять своїм лозунгом боротьбу з українцями і євреями.

Вважаючи нижче свого достоїнства доказувати неправдивість брехливих чуток про якісь зносини з австро-германськими колами, ми вказуєм на контрреволюційну небезпеку, яка користується розпалюванням національної ворожнечі.

Закликаючи через це революційну демократію всієї Росії до рішучої боротьби з контрреволюційними силами, нагадуємо, що доля революції в Росії тісно зв’язана з долею революції на Україні, що Центральна Рада, яка об’єднала коло себе всі революційні сили України, стоїть на сторожі загальноросійської революції.

За голову Генерального секретаріату В.Садовський
Генеральний писар П.Христюк

____________
Народня воля. 1917. 4 [17] серпня.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1212864&cat_id=661174

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До бою під Крутами лишилося 5 місяців і 12 днів 

//ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Мода_1917_года.jpg
//ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Одесский_фронт_ПМВ_1918.jpg

Немає коментарів: