вівторок, 10 серпня 2004 р.

Закон про відновлення українського козацтва 1918


В Раду Міністрів. 10/8–1918 р.
Павло Скоропадський. КиївУхвалений Радою Міністрів

Закон про відновлення 
українського козацтва
[10 серпня 1918 р.]

Ст. 1. Козацтво на Україні відновлюється, і на чолі його стає Ясновельможний Пан Гетьман.

Ст. 2. Відновлення козацтва має своєю метою відродження велично-гарного минулого України і допомогу відродженню Батьківщини і забезпечення її державності, а також виконування як наростаючого, так і будучих поколінь. З боку щирої прихильності до старої Батьківщини, на чолі якої стоїть Ясновельможний Пан Гетьман, і взаємної допомоги.

Ст. 3. Для досягнення зазначеної в попередній (2) статті мети козацькі громади, уявляючи з себе військову організацію, разом з тим прямують до завдань фізичного і духовного розвою козацтва, а рівно з тим до завдань як взагалі культурнопросвітнього, так і економічного характеру, наскільки вони, торкаючись козацтва, зможуть допомогти його доброму життю.

Ст. 4. Вступ в козацькі громади провадиться добровільним записом, згідно правил Козачого Статуту, а затвердження – Генеральною Радою.

Ст. 5. Нащадки колишніх українських козаків мають право записуватись в козацькі громади по свойому козацькому стані, крім тих, кого Ясновельможний Пан Гетьман або Генеральна Козача Рада визнає згубившими се право через осібності життя їх або їх окремі події.

Ст. 6. З інших українських громадян запис приймається тільки від осіб православної віри, які будуть визнані достойними сього.

Ст. 7. Належність до козацьких громад не змінює як персональних, так і матеріальних прав залічених до козацтва осіб.

Ст. 8. Кожна козача громада, складаючи полк, по можливості в межах повіту ділиться на сотні, полки ж в межах губернії об’єднуються в кіш.

Ст. 9. На чолі коша стоїть кошовий отаман, який безпосередньо підлягає Ясновельможному Панові Гетьманові і Ним призначається. Полкові отамани безпосередньо підлягають отаманові коша, сотенні – полковим отаманам.

Ст. 10. При Панові Гетьманові під Його головуванням утворюється Генеральна Козача Рада в складі: 1) президії в кількості одинадцяти осіб, призначених Ясновельможним Паном Гетьманом, в сій кількості і замісник його по головуванню в Раді; 2) дванадцяти додаткових членів, обраних президією і затверджених Ясновельможним Паном Гетьманом; 3) дев’яти членів, обраних Радою і затверджених Ясновельможним Паном Гетьманом; 4) почесних членів, обраних Генеральною Козачою Радою і ухвалених Ясновельможним Паном Гетьманом.

Ст. 11. Генеральна Козача Рада, об’єднуючи діяльність місцевих рад (12) і керуючи ними, має вищий догляд за зміцненням в козацькій громаді почуття і переконання необхідності всіма засобами підтримувати державний порядок, сю неодмінну умову найкращого життя як всіх вкупі, так і кожного окремо.

Ст. 12. Міські козачі ради збираються при кошах, полкових і сотенних отаманах і під їх головуванням, сотенні – з дозволу полкового отамана, полкові – кошового і кошові – з дозволу Генеральної Козачої Зади і провадять культурно-освітні і економічні справи в межах коша, полка і сотні. Складаються ради: сотенні – з чотирьох членів, обраних сотнею, і отамана сотні під його головуванням; полкові – із чотирьох членів від сотень і полкового отамана під його головуванням, кошові – з чотирьох членів від полків і кошового отамана під його головуванням.

Члени сотенних рад затверджуються кошовим отаманом, а члени полкових і кошових рад – президією Генеральної Козачої Ради.

Члени рад обираються згідно Статуту.

Ст. 13. Генеральн[ій] і місцевим козачим радам належать права представництва від всього козацтва, кошів, полків і сотень як юридичним особам чи з боку чисто правового, чи з боку придбання того чи іншого майна, рухомого і нерухомого, взагалі козацтву, кошу, полку і сотні, потрібного для культурно-освітніх [і] економічних завдань.

Ст. 14. Особи і інституції, які приймають записи до козацької громади, строк початку запису, умови прийому на підставі запису осіб, які не належать до нащадків українських козаків, належність прийнятих в козацькі громади до військової повинності, правила козацької служби, взаємовидності козацької влади з громадськими і державними інституціями, порядок призначення на посади полкових і сотенних отаманів, а також на посади співробітників їх і кошових отаманів, праця і діловодство в Генеральній і місцевих радах, улаштовання братств, культурно-освітніх, економічних і спортивних товариств серед козаків, а також зразки козачого одягу зазначаються осібним статутом, котрий затверджується Ясновельможним Паном Гетьманом.

Ст. 15. Склад Генеральної козачої і місцевих рад, а разом з тим і платня членам їх і підвалини для призначення отримання тим, котрі не одержують постійних коштів, зазначається особливим розкладом.

Ст. 16. Персональні права козаків і права їх земельні і інші зазначаються в Статуті.

З оригіналом згідно:

____________
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 9–10. Засвідчена копія.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1219503&cat_id=661211
Грамота про відновлення Великої Росії (зречення Павла Скоропадського) 1918-у/р 
Грамота Гетьмана Усієї України та військ козацьких Павла Скоропадського (на випадок смерті або тяжкої хвороби) 1918

Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами Держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 1918 
Закон про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями 1918 
Закон про громадянство Української Держави та додаток до нього (Заприсяжне обіцяння) 1918
Проект Конституції Української Держави 1918
Закони про тимчасовий державний устрій України 1918 
Грамота до всього українського народу 1918 
Проект основних законів Української Держави 1918-р 
Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва. Пам’ятка вільному козацтву 1918

Немає коментарів: