понеділок, 9 серпня 2004 р.

Резолюція Української Центральної Ради про Інструкцію Генеральному Секретаріатові 1917
РЕЗОЛЮЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
[9 (22) серпня 1917 р.]

І. Вислухавши реферат Генерального Секретаріату Центральної Ради про переговори з Тимчасовим Правительством у справі затвердження Генерального Секретаріату й вислухавши видану 4 (17) серпня тимчасовим правительством інструкцію Генеральному Секретаріатові, Українська Центральна Рада, признаючи, що інструкція:

1) подиктована недовіррям до змагань усієї демократії України;

2) пересякнена імперіалістичними тенденціями російської буржуазії в відношенню до України;

3) нарушує угоду Української Центральної Ради з тимчасовим правительством з 3 (16) липня;

4) не дає можливости демократії України утворити власть на цілій теріторії, заселеній українським народом;

5) звужує й ослаблює значіння власти Генерального Секретаріату, не обхоплюючи всіх краєвих справ і потреб населення України (справи: харчова, військова, судова, комунікації, почт і телеграфів);

6) перешкоджає утворенню й праці міцної революційної краєвої власти (§§6 і 9);

7) признаючи всупереч порозумінню української й неукраїнської демократії невідповідаюче взаїмним відносинам націй у краю число (4) генеральних секретарів для представлених в Українській Центральній Раді неукраїнських національностей, вона має на цілі знищити єдність української й неукраїнської демократії;

8) зовсім не відповідає потребам і бажанням не тільки українського народу, але й національних меншостей, що живуть на Україні, —

Українська Центральна Рада вважає необхідним твердо й, рішуче вказати тимчасовому правительству:

а) що інструкція з 4 (17) серпня стоїть у суперечности з угодою У.Ц.Р. з тимчасовим правительством з 3 (16) липня, від котрої тільки й могла й може виходити У.Ц.Р. в справі приготування всієї України до автономного ладу, Українського Установчого Зібрання й Всеросійських Установчих Зборів;

б) що інструкція служитиме перешкодою в дійсній роботі по організації краю, викликуючи зайві й непотрібні загострення й ослаблюючи силу та твердість революційної краєвої власти;

в) що в інтересі добрих взаїмних відносин між Україною й Росією необхідно в найкоротшім часі поробити заходи в цілі переведення в життя норм взаїмних відносин між тимчасовим правительством і відповідальним перед Центральною Радою Генеральним Секретаріатом, які випливали-б з угоди (3) 16 липня.

II. В інтересі можливо швидкого установлення міцного ладу, закріплення й поглибення завойовань революції на Україні та здійснення необхідних для сього заходів, — У.Ц.Р. уважає необхідним:

а) предложити з числа 14 секретарів Ради — 9 генеральних секретарів, указаних у тимчасовій інструкції, на затвердження тимчасовому правительству;

б) поручити Комітетові У.Ц.Р. й Генеральному Секретаріатові виробити статут, що означив би взаїмні відносини між Українською Центральною Радою й її Генеральним Секретаріатом;

в) поручити Генеральному Секретаріатові виробити ряд законопроектів у справі планового задоволення потреб трудових мас населення, а саме: в робітничій справі, земельній, харчовій і просвітній;

г) підняти перед тимчасовим правительством питання про війну й мир, смертну кару й инші репресії;

д) негайно приступити до приготовної праці по скликанню Українського Установчого Зібрання й Всеросійських Установчих Зборів;

е) звернутися до всіх націй України з указанням на всі недостачі тимчасової інструкції й зазивом трудових мас населення всієї України до зорганізованої боротьби за свої інтереси та до об'єднання довкола Української Центральної Ради.

____________
Володимир Винниченко. Відродження нації
//exlibris.org.ua/vinnichenko/vin116.htmlПротест Харківської губернської Української Ради з приводу виключення Харківщини з меж України. 21 серпня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 21, 28
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?1#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?2#photo

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До бою під Крутами лишилося 5 місяців і 7 днів 

Немає коментарів: