понеділок, 30 серпня 2004 р.

Розпорядок Диктатора ЗУНР в справі зорганізування Комісії кодифікаційної при Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і комунікації 1920


Диктатор Західно-Української Народної Республіки

Розпорядок Диктатора ЗУНР з дня 30 серпня 1920
в справі зорганізування Комісії кодифікаційної при 
Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і
комунікації

§ 1

Для підготування і розроблення матеріалів, потрібних для законодатної діяльності Уряду, утворюється при уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і комунікації постійну Комісію кодифікаційну, якої членів іменує і звільняє Диктатор ЗУНР на внесення Уповноваженого для справ внутрішніх і прч.

§ 2

Завданням сеї Комісії, яка стає під проводом Уповноваженого Диктатора для справ внутрішніх, судівництва і комунікації і якої діяльність обіймає усі області адміністрації, є:

1/ усталити, які закони і розпорядки видано на Західній Україні за часів української влади, та провірити їх форму і зміст,

2/ ствердити, які закони і розпорядки видано в часі, коли Всхідна Галичина була окупована через Польщу, та заопініювати, котрі з тих законів і розпорядків мусили б бути сейчас ухилені, котрі вимагають певних змін, а котрі можуть бути без змін рециповані,

3/ розслідити, які зміни в устрою держави, в законодавстві, адміністрації та організації урядів перевели по розпаді Австрії сукцесійні держави /Чех.[ія], Нім.[еччина], Австрія, Югославія/,

4/ уложити план обняття адміністрації на території Всхідної Галичини.

§ 3

Правильник для внутрішнього урядування Комісії кодифікаційної наданий буде розпорядком уповноваженого для справ внутрішніх, судівництва і комунікації.

§ 4

Розпорядок сей обов’язує з днем 30 серпня 1920.

§ 5

Виконання сего розпорядку доручу уповноваженому для справ внутрішніх, судівництва і комунікації.

Відень, дня 30 серпня 1920.
Диктатор ЗУНР: Петрушевич

____________
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 12-12 зв. Оригінал.
//www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1237881

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 
Розпорядок Диктатора ЗУНР про виконування Уповноваженими атрибутів державної влади в часі неприсутності Диктатора 1920 
Розпорядок Диктатора ЗУНР про організацію Уряду для виконування державної влади в Західно-Українській Народній Республіці 1920 
Закон про уживання мови на Західній Області Української Народної Республіки 1919 
Велика Злука. День проголошення самостійності України 1919
Закон про Виділ Української Національної Ради 1919 
Обіжник Ради Державних Секретарів Західної Української Народньої Республіки до державних повітових Комісарів про їх обов’язки та права 1918 
Тимчасовий основний закон Української Національної Ради про державну самостійність Західної-Української Народньої Республіки 1918 
Основи державного устрою Галицької Республіки (проект статуту) 1918 
Поклик Української Національної Ради до Українського Народу (про взяття верховної державної влади у Львові) 1918 
Проголошення Української Національної Ради Українському Народу про утворення Української Держави 1918 
Проклямація Української Національної Ради про утворення Української Держави 1918 
Статут Української Національної Ради 1918 
Устрій Галицької Держави (проект тимчасових основних законів Станіслава Дністрянського) 1918

//www.kmu.gov.ua/control/ru/photogallery/photo?photoId=67185342&

Немає коментарів: