понеділок, 10 вересня 2012 р.

(ІІ) Засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї 2012


10 вересня 2012 року під головуванням Леоніда Кравчука відбулося засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї. Учасниками засідання було розглянуто ряд питань щодо діяльності Конституційної Асамблеї, її науково-експертного забезпечення та погоджено плани майбутньої роботи.

У засіданні взяли участь: заступник Голови Конституційної Асамблеї Юрій Шемшученко, секретар Конституційної Асамблеї, Радник Президента України Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук та голови відповідних комісій Конституційної Асамблеї.

Зокрема, членами координаційного бюро було рекомендовано Конституційній Асамблеї затвердити доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій комісій проект Регламенту Конституційної Асамблеї.

Також було розглянуто доопрацьований проект Плану роботи Конституційної Асамблеї на вересень-грудень 2012 року, який було рекомендовано до схвалення на наступному засіданні Асамблеї.

Координаційним бюро були також розглянуті пропозиції Національної академії правових наук України щодо науково-експертного забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї. В ході засідання було прийнято рішення рекомендувати Конституційній Асамблеї залучити експертів згаданої наукової установи до роботи у відповідних комісіях.

Члени координаційного бюро приділили особливу увагу питанням залучення експертів європейських інституцій до роботи комісій. Зокрема було розглянуто та підтримано пропозицію Ради Європи щодо делегування її представників для роботи в Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 10 вересня 2012 року №1
м. Київ

Про проект порядку денного пленарного
засідання Конституційної Асамблеї

Заслухавши інформацію Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука щодо скликання чергового пленарного засідання Конституційної Асамблеї 21 вересня 2012 року о 10.30, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

I. Внести до порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї такі питання:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.Кравчук

2. Про порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї. Доповідач: М.І.Ставнійчук

3. Про Регламент Конституційної АсамблеїДоповідач: М.І.Ставнійчук


5. Про пропозиції щодо внесення змін до статті 98 Конституції УкраїниСпівдоповідачі: А.В.Єрмолаєв, В.О.Філіпчук, директор департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, В.П.Пилипенко, головний контролер директор департаменту правового забезпечення Рахункової палати

6. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

6.3. «Щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Співдоповідачі: М.І.Ставнійчук, С.Г.Серьогіна

7. Різне.

II. Секретарю Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук забезпечити повідомлення членів Конституційної Асамблеї про час і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї, а також щодо питань, які пропонуються включити до порядку денного, та підготовку необхідних проектів документів і матеріалів із цих питань.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 10 вересня 2012 року №2
м. Київ

Про проект Регламенту
Конституційної Асамблеї

Беручи до уваги внесені комісіями та членами Конституційної Асамблеї пропозиції до проекту Регламенту Конституційної Асамблеї, схваленого за основу Рішенням Конституційної Асамблеї від 20 червня 2012 року №4, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Рекомендувати Конституційній Асамблеї затвердити доопрацьований проект Регламенту Конституційної Асамблеї (додається).

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї з питання проекту Регламенту Конституційної Асамблеї секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 10 вересня 2012 року №3
м. Київ

Про проект Плану роботи
Конституційної Асамблеї
на вересень-грудень 2012 року

Розглянувши пропозиції комісій Конституційної Асамблеї, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Рекомендувати Конституційній Асамблеї затвердити проект Плану роботи Конституційної Асамблеї на вересень грудень 2012 року (додається).

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї з питання проекту Плану роботи Конституційної Асамблеї на вересень грудень 2012 року секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук


рішенням Конституційної Асамблеї
від «__» _______ 2012 року №__

ПЛАН
роботи Конституційної Асамблеї
на вересень-грудень 2012 року
[проект]

I. Організаційні форми роботи Конституційної Асамблеї:

1. Проведення пленарних засідань Конституційної Асамблеї.

Термін - вересень, листопад грудень (за потреби)
Відповідальні: керівництво Конституційної Асамблеї

2. Проведення засідань координаційного бюро Конституційної Асамблеї.

Термін - щомісячно
Відповідальні: керівництво Конституційної Асамблеї
Згідно з окремим планом

3. Проведення засідань комісій Конституційної Асамблеї.

Термін - за потреби, але не рідше одного разу на місяць
Відповідальні: голови комісій Конституційної Асамблеї.
Згідно з окремим планом

II. Заходи щодо науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

1. Робота постійно діючого методологічного семінару «Сучасний конституційний процес в Україні: питання теорії і практики».

Термін - вересень-грудень
Відповідальний: Комісія з питань конституційного
ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до
Конституції України

2. Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів: «Цінності сучасного конституціоналізму» (V Тодиківські читання).

Термін - жовтень
Відповідальний: Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

3. Четверта Всеукраїнська науково-теоретична конференція: «Правові реформи в Україні».

Термін - жовтень
Відповідальний: Національна академія внутрішніх справ


Термін - вересень
Відповідальний: Комісія з питань здійснення народовладдя

5. Круглий стіл: «Оптимізація конституційного унормування форм безпосередньої демократії в Україні».

Термін - жовтень
Відповідальний: Комісія з питань здійснення народовладдя

6. Узагальнення стану реалізації конституційно-правових норм щодо організації і функціонування місцевого самоврядування в Україні.

Термін - вересень
Відповідальний: Комісія з питань адміністративно-
територіального устрою і місцевого самоврядування

7. Узагальнення практики застосування Конституції України щодо правоохоронної діяльності.

Термін - жовтень
Відповідальний: Комісія з питань правоохоронної діяльності

8. Узагальнення міжнародного досвіду конституційної регламентації правоохоронної діяльності.

Термін - грудень
Відповідальний: Комісія з питань правоохоронної діяльності

9. Узагальнення європейського досвіду щодо вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Термін - листопад
Відповідальний: Комісія з питань адміністративно-
територіального устрою і місцевого самоврядування

10. Узагальнення стану реалізації конституційно-правових норм щодо адміністративно-територіального устрою України.

Термін - грудень
Відповідальний: Комісія з питань адміністративно-
територіального устрою і місцевого самоврядування

8. Підготовка доповіді: "Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи".

Термін - вересень
Відповідальний: Комісія з питань конституційного ладу та
порядку прийняття і введення змін до Конституції України

9. Підготовка доповіді: «Зміст та реалізація конституційного інституту «влада народу джерело суверенітету та публічної влади».

Термін - вересень
Відповідальний: Комісія з питань здійснення народовладдя

10. Підготовка доповідей:

10.1. «Конституційний транзит в Україні»;
10.3. «Інституційно-правові проблеми української моделі організації державної влади».

Термін - вересень-жовтень
Відповідальний: Комісія з питань організації державної влади

11. Підготовка доповідей:

11.1. «Загальні підходи до реформування правоохоронних органів України»;
11.2. «Поняття та система правоохоронних органів»;
11.3 «Міжнародний досвід конституційної регламентації правового статусу засуджених».

Термін - жовтень-грудень
Відповідальний: Комісія з питань правоохоронної діяльності


Примітка:
1. Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України 26 червня 2012 року у Києві проведено науково-практичну конференцію: «Конституційні засади модернізації України».
2. У Севастополі 27-28 вересня 2012 року за участю Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука, секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, інших членів Конституційної Асамблеї, експертів, фахівців, керівників органів місцевого самоврядування, асоціацій відбувся круглий стіл: «Шляхи реформування місцевого самоврядування в Україні».

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/25313.html
//www.president.gov.ua/news/25466.html
//www.president.gov.ua/news/25466.html
//www.president.gov.ua/news/25468.html

23.01.2013 (V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №10] 
29.11.2012 V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №6-9, проекти рішень КАЯК №9-11] 
04.10.2012 (ІІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №4-5] 
11.07.2012 Перше засідання координаційного бюро КАЯК 
20.06.2012 Координаційне бюро КАЯК (склад)

Немає коментарів: