пʼятниця, 21 вересня 2012 р.

Протокол №2 пленарного засідання Конституційної Асамблеї 2012
ПРОТОКОЛ №2
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(21 вересня 2012 року, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка)

На засіданні Конституційної Асамблеї присутні:

Кравчук Л.М. Голова Конституційної Асамблеї (головуючий на засіданні).
Шемшученко Ю.С. Заступник Голови Конституційної Асамблеї.
Ставнійчук М.І. Секретар Конституційної Асамблеї.

71 член Конституційної Асамблеї,
запрошені особи, представники міжнародних організацій.

Порядок денний:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.КРАВЧУК

2. Про порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

Співдоповідачі: А.В.ЄРМОЛАЄВ,
В.О.ФІЛІПЧУК, директор департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;
В.П.ПИЛИПЕНКО, головний контролер директор департаменту правового забезпечення Рахункової палати

6. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

Доповідач: О.В.СКРИПНЮК

Доповідач: А.О.СЕЛІВАНОВ

6.3. "Щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" та "Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні".
Співдоповідачі: М.І.СТАВНІЙЧУК, С.Г.СЕРЬОГІНА

7. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука при відкритті пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

2. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, яка запропонувала затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

В обговоренні питання взяли участь члени Конституційної Асамблеї В.Мусіяка, М.Козюбра, О.Мороз, М.Мельник та інші члени Конституційної Асамблеї.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70; "Проти" 0; "Утрималися" 4.

3. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук про затвердження Регламенту Конституційної Асамблеї.

В обговоренні питання взяв участь член Конституційної Асамблеї О.Мороз.

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" 74; "Проти" 0; "Утрималися" 0.

4. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук про План роботи Конституційної Асамблеї на вересень грудень 2012 року.

ВИРІШИЛИ: затвердити План роботи Конституційної Асамблеї на вересень-грудень 2012 року.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" 73; "Проти" 1; "Утрималися" 0.

5. СЛУХАЛИ: співдоповіді голови Комісії Конституційної Асамблеї з питань організації державної влади А.Єрмолаєва, директора департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України В.Філіпчука, головного контролера директора департаменту правового забезпечення Рахункової палати В.Пилипенка щодо внесення змін до статті 98 Конституції України.

В обговоренні питання взяли участь члени Конституційної Асамблеї О.Мороз, О.Скрипнюк, М.Теплюк, Г.Крючков, М.Козюбра, О.Бандурка, В.Шаповал, О.Копиленко, М.Мельник, М.Оніщук, Ю.Шемшученко.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Підтримати пропозицію щодо необхідності внесення змін до статті 98 Конституції України в частині розширення повноважень Рахункової палати у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата", доповнивши її частиною другою такого змісту: "Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

5.2. Запропонувати Президентові України розглянути та подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" з урахуванням відповідного доповнення.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" 66; "Проти" 5; "Утрималися" 3.

6. СЛУХАЛИ: доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

6.1. "Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи". Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України О.Скрипнюк;

6.2. "Зміст та реалізація конституційного інституту "влада народу джерело суверенітету та публічної влади". Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань здійснення народовладдя А.Селіванов;

6.3. "Щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" та "Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні". Співдоповідачі: секретар Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук та голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування С.Серьогіна.

В обговоренні взяли участь члени Конституційної Асамблеї М.Козюбра, В.Шаповал, О.Мороз, Г.Крючков, М.Ставнійчук, В.Крижанівський, В.Сіренко, О.Ющик, М.Товт, І.Коліушко, Ю.Шемшученко.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Положення доповідей голови Комісії з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України О.Скрипнюка, голови Комісії з питань здійснення народовладдя А.Селіванова, співдоповіді секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук та голови Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування С.Г.Серьогіної взяти до відома.

6.2. Рекомендувати комісіям Конституційної Асамблеї продовжувати роботу у контексті науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України відповідно до напрямів своєї діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" 74; "Проти" 0; "Утрималися" 0.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/25678.html

21.06.2013 Четверте засідання КАЯК (фото) 
06.12.2012 Стенограма третього засідання КАЯК 
06.12.2012 Протокол №3 пленарного засідання КАЯК
06.12.2012 Третє засідання КАЯК (фото) 

Немає коментарів: