пʼятниця, 21 січня 2011 р.

Проект Постанови Верховної Ради України Про утворення Національної Конституційної Асамблеї 2011


Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України «Про утворення Національної Конституційної Асамблеї».

Доповідати проект постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Яценюк Арсеній Петрович.

Додаток:
1. Проект постанови на __ аркушах.
3. Пояснювальна записка на __ аркушах.
4. Електронні файли вищезазначених документів.

Народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я А.Яценюк


Проект
вноситься народним депутатом України
А.П.Яценюком (р. № 334)

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про утворення Національної
Конституційної Асамблеї

З метою забезпечення реалізації статті 5 Конституції України щодо надання права виключно народові як єдиному джерелу влади визначати і змінювати конституційний лад в Україні, а також напрацювання пропозицій щодо системного вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні і прийняття Основного Закону України в новій редакції Верховна Рада України постановляє:

1. Утворити Національну Конституційну Асамблею, поклавши на неї повноваження з підготовки концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

2. Затвердити на паритетній основі персональний склад Національної Конституційної Асамблеї окремим рішенням Верховної Ради України на підставі відкритих консультацій з Президентом України, політичними партіями та депутатськими фракціями Верховної Ради України, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

3. Доручити заступнику Голови Верховної Ради України:

до 1 березня 2011 року провести установче засідання з метою надання пропозицій щодо положення та персонального складу Національної Конституційної Асамблеї, які подати до парламенту;

до 1 травня 2011 року провести перше слухання Національної Конституційної Асамблеї з метою надання інформації парламенту про стан роботи над проектом нової редакції Конституції України.

4. Визначити за доцільне винесення на громадське обговорення підготовлених Національною Конституційною Асамблеєю пропозицій щодо концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та основних положень проекту нової редакції Конституції України, після чого подати його на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом.

5. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації запровадити постійні рубрики та цикли передач, публікації з висвітлення діяльності щодо підготовки проекту нової редакції Конституції України, залучивши до участі в них членів Національної Конституційної Асамблеї, народних депутатів України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та широких кіл громадськості.

6. Покласти організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної Конституційної Асамблеї на Апарат Верховної Ради України.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Верховної Ради України
Про утворення Національної Конституційної Асамблеї

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Конституція України передбачає, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, виключно народові належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (стаття 5); народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69).

Тому народ України не може бути усунутим від важливого процесу розробки і затвердження нової редакції Конституції України. Однак, Український народ, який визначений єдиним джерелом влади, нажаль жодного разу за 20 років незалежності України не брав участі в прийнятті Основного Закону держави, за яким має жити країна.

Проведення всенаціонального обговорення і в подальшому - конституційного референдуму - життєва необхідність для держави. Адже чинна на сьогодні Конституція України не забезпечує прав і свобод людини і громадянина, не гарантує виконання соціальних стандартів життя і економічних реформ, балансу і розподілу гілок влади в країні.

Крім того, своїм рішенням від 30 вересня 2010 року № 20-рп Конституційний Суд України в сумнівний спосіб змінив Основний Закон держави, що призвело до монополізації влади в країні інститутом президента і однією провладною партією.

Наразі глава держави, який має сильну підтримку в парламенті, має намір продовжити розпочату зазначеним рішенням Конституційного Суду України реформу Основного Закону держави задля отримання абсолютної влади, ігноруючи суспільну думку та міжнародно-правову легітимність, усуваючи народ від процесу прийняття рішення, якою саме повинна бути Конституція України.

У сьогоднішніх політичних умовах конституційні зміни використовуються у вузькополітичних цілях окремих політичних сил, які хочуть відформатувати Основний Закон держави як статут тієї чи іншої партії – це крах державотворення. Якщо форматувати Конституцію України під поточну ситуацію, то це означатиме, що буде Конституція особистостей, а не нації і держави. Основний Закон держави – це документ не для глави держави, Уряду чи депутатів, це документ для всього Українського народу.

Переконаний, що рішення стосовно змін до Основного Закону держави повинні прийматися на всенародному референдумі і цьому повинен передувати широкий суспільно-політичний діалог.

З цього приводу Конституційний Суд України у своєму рішенні від 3 жовтня 1997 року № 4-зп встановлює, що Конституція України як Основний Закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої влади, що належить народу; установча влада по відношенню до так званих встановлених влад є  первинною.

Тому сьогодні, на 92 річницю Соборності України, важливим і необхідним питанням національної ваги є зміна Основного Закону держави з метою максимальної прозорості та публічності за повноцінної участі Українського народу.

Враховуючи викладене, проектом постанови пропонується:

- утворити Національну Конституційну Асамблею для напрацювання пропозицій щодо системного вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, залучивши до обговорення Президента України, політичні партії та депутатські фракції Верховної  Ради України, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, фахівців Національної академії наук України, провідних спеціалістів у галузі конституційного права, інших науковців, всеукраїнських правозахисних громадських організацій тощо;

- винести на громадське обговорення підготовлені Національною Конституційною Асамблеєю пропозиції, після чого подати проект нової редакції Конституції України на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом;

- запропонувати засобам масової інформації здійснювати висвітлення діяльності щодо підготовки проекту нової редакції  Конституції України.

2. Цілі і завдання проекту постанови

Завданням проекту постанови є утворення Національної Конституційної Асамблеї та покладення на неї повноважень з підготовки концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та відповідного проекту нової редакції Конституції України з метою забезпечення винесення його для обговорення на всеукраїнський референдум.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту постанови

Проектом постанови передбачається:

1. Утворити Національну Конституційну Асамблею, поклавши на неї повноваження з підготовки концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

2. Затвердити на паритетній основі персональний склад Національної Конституційної Асамблеї окремим рішенням Верховної Ради України на підставі відкритих консультацій з Президентом України, політичними партіями та депутатськими фракціями Верховної Ради України, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

3. Доручити заступнику Голови Верховної Ради України:

до 1 березня 2011 року провести установче засідання з метою надання пропозицій щодо положення та персонального складу Національної Конституційної Асамблеї, які подати до парламенту;

до 1 травня 2011 року провести перше слухання Національної Конституційної Асамблеї з метою надання інформації парламенту про стан роботи над проектом нової редакції Конституції України.

4. Визначити за доцільне винесення на громадське обговорення підготовлених Національною Конституційною Асамблеєю пропозицій щодо концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних  відносин в Україні та основних положень проекту нової редакції Конституції України, після чого подати його на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом.

5. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової  інформації запровадити постійні рубрики та цикли передач, публікації з висвітлення діяльності щодо підготовки проекту нової редакції  Конституції  України, залучивши до участі в них членів Національної Конституційної Асамблеї, народних депутатів України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та широких кіл громадськості.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавство України у сфері регулювання проекту постанови включає такі нормативно-правові акти: Конституція України, «Про Регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України» та інші нормативно-правові акти.

Прийняття постанови не потребуватиме внесення змін до законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування постанови та його місце у системі чинного законодавства

Прийняття постанови не вимагає збільшення видатків Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття постанови

Прийняття постанови гарантує реалізацію статей 5 та 69 Основного Закону України, а саме права громадян визначати і змінювати конституційний лад в Україні, на вільне волевиявлення шляхом участі у референдумі під час прийняття Конституції України в новій редакції.

Народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я А.Яценюк

Номер, дата реєстрації: 8013 від 21.01.2011
Сесія реєстрації: 8 сесія VI скликання
Суб'єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Яценюк А.П. VI скликання

Текст законопроекту та супровідні документи (DOC):

Останній стан: Відхилено та знято з розгляду
Останній етап проходження: В порядок денний не включено (16.03.2011)


http://www.agora-gallery.com//artistpage/Franco_Recchia.aspx

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

21.01.2011 | Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк запропонував парламенту утворити Національну Конституційну Асамблею

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній Яценюк пропонує утворити в країні Національну Конституційну Асамблею. Її завданням буде розробка проекту нової редакції Конституції для винесення його на всеукраїнський референдум.

Проект постанови Верховної Ради «Про утворення Національної Конституційної Асамблеї» зареєстровано в парламенті 21 січня під номером 8013.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що в Конституції України єдиним джерелом влади визначено народ. Тому він не може бути усунутим від процесу розробки і затвердження нової редакції Основного закону. Проте жодного разу за 20 років незалежності України народ не брав участі в прийнятті Конституції, за якою має жити країна.

«Конституція України була змінена в сумнівний спосіб під конкретну людину – президента Януковича. Це дало йому необмежену владу, але це не покращило, а тільки погіршило життя людей, – прокоментував необхідність створення Конституційної Асамблеї Арсеній Яценюк. – Покращення життя відчули деякі члени Партії регіонів, а звичайні люди відчули на собі результати псевдореформ – Податковий кодекс і підвищення пенсійного віку - тільки початок».

«При такій узурпації владних повноважень однією особою країна не буде розвиватися. Інтереси народу, який за Основним законом є єдиним джерелом влади в країні, проігноровані, адже чинна Конституція України не забезпечує прав і свобод людини і громадянина, не гарантує виконання соціальних стандартів життя і економічних реформ, балансу і розподілу гілок влади в країні. Щоб зупинити деградацію країни і повернути її на шлях розвитку, Конституція має бути змінена за участю народу і ухвалена на референдумі. Але почати цей процес має Національна Конституційна Асамблея, утворити яку я закликаю парламент», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

До обговорення пропозицій з системного вдосконалення Конституції Арсеній Яценюк вважає за необхідне залучити президента, політичні партії та фракції Верховної Ради. Мають бути враховані пропозиції парламенту Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, фахівців Національної академії наук, провідних спеціалістів у галузі конституційного права, інших науковців, всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

Підготовлені Асамблеєю пропозиції пропонується винести на громадське обговорення, після чого - проект нової редакції Конституції України винести на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом.

Згідно з проектом постанови, персональний склад Національної Конституційної Асамблеї формується на паритетній основі окремим рішенням Верховної Ради на підставі відкритих консультацій з президентом, політичними партіями та депутатськими фракціями парламенту, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

Арсеній Яценюк пропонує до 1 березня 2011 року провести установче засідання для надання пропозицій положення та персонального складу Асамблеї, подати їх до парламенту. А вже до 1 травня 2011 року провести перше слухання для надання інформації парламенту про стан роботи над проектом нової редакції Конституції.

http://frontzmin.ua/ua/media/news/none/1884-arsenij-jatsenjuk-zaproponuvav-parlamentu-utvoriti-natsionalnu-konstitutsijnu-asambleju.html