вівторок, 6 листопада 2012 р.

Закон України Про всеукраїнський референдум - Розділ III


Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 36. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму

1. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

Офіційним оголошенням є відповідне оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії про початок процесу відповідного всеукраїнського референдуму.

2. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.

3. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж на третій день з дня оголошення.

Стаття 37. Округи з всеукраїнського референдуму

1. Всеукраїнський референдум проводиться в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму, який включає в себе всю територію України та закордонний округ.

Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією. Територіальні округи для проведення всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.

2. Рішення про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день з дня опублікування відповідного указу Президента України чи постанови Верховної Ради України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.

3. Закордонний округ складають усі закордонні дільниці, призначені для голосування на всеукраїнському референдумі.

4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших регіональних засобах масової інформації не пізніше ніж на третій день з дня їх утворення.

Стаття 38. Дільниці референдуму

1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів учасників референдуму використовуються дільниці референдуму.

2. Дільниця референдуму може бути звичайною, спеціальною або закордонною.

3. Дільниці референдуму утворюються не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У виняткових випадках дільниці референдуму утворюються не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі з одночасним утворенням дільничних комісій референдуму.

4. Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб.

Дільниці за розміром поділяються на:
1) малі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 20 до 500 осіб;
2) середні - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 500 до 1500 осіб;
3) великі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 1500 до 2500 осіб.
Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників всеукраїнського референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього територіального округу, у відповідному закладі чи установі, дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю учасників всеукраїнського референдуму.

5. Окружна комісія референдуму своїм рішенням встановлює єдину нумерацію дільниць референдуму у межах територіального округу.

Стаття 39. Звичайні дільниці всеукраїнського референдуму

1. Звичайні дільниці референдуму утворюються для організації голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання.

Звичайні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної комісії референдуму відповідними органами чи посадовими особами не пізніше ніж за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

Окружна комісія референдуму своїм рішенням визначає межі кожної звичайної дільниці з всеукраїнського референдуму (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та приміщення для голосування.

2. Окружні комісії референдуму утворюють звичайні дільниці з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

3. У разі якщо у встановлений цією статтею строк не надійшли подання щодо утворення звичайних дільниць окружна комісія референдуму утворює їх на підставі подань відповідної обласної, м. Києва, м. Севастополя державної адміністрації.

Стаття 40. Спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму

1. Спеціальні дільниці референдуму утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються таким чином, щоб учасники всеукраїнського референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї спеціальної дільниці для двох і більше закладів чи установ.

Спеціальні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України на підставі подань районних державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у відповідному закладі чи установі зазначаються:

1) назва закладу чи установи;
2) юридична адреса закладу чи установи;
3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, що перебуватимуть у закладі чи установі на день проведення всеукраїнського референдуму;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

2. У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:

1) назва судна;
2) порт приписки судна;
3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на судні;
4) останній перед днем проведення всеукраїнського референдуму день виходу судна у плавання з порту приписки;
5) орієнтовний найближчий до дня проведення всеукраїнського референдуму час заходу судна у порт України.

3. У військових частинах (формуваннях) дільниці з всеукраїнського референдуму, як правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна дільниця з всеукраїнського референдуму на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Таке подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять три дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У поданні крім відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної дільниці.

Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яке повинно надійти не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У зверненні зазначаються:

1) номер та (або) адреса військової частини (формування);
2) обґрунтування необхідності утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у військовій частині (формуванні);
3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси військової частини (формування);
5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, спеціальна дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням відповідної окружної комісії всеукраїнського референдуму. Зазначене подання вноситься окружною комісією всеукраїнського референдуму не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради, командира військової частини (формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами першою, другою чи третьою цієї статті.

5. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера дільниці у разі утворення спеціальної дільниці відповідно до частини четвертої цієї статті.

Стаття 41. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму

1. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.

Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.

Подання Міністерства закордонних справ України повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:

1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна дільниця;
2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;
3) назва та адреса приміщення для голосування;
4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;
5) межі кожної закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму з урахуванням територій консульських округів або їх частин;
6) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, які будуть внесені до списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці.

2. Перелік держав, де проживає значна кількість учасників всеукраїнського референдуму, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сорок два дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.

В окремих випадках закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право участі у всеукраїнському референдумі. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення рішення про проведення всеукраїнського референдуму звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення дільниць з всеукраїнського референдуму з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.

3. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму; встановлює єдину нумерацію закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму.

Вступ Про всеукраїнський референдум 

Немає коментарів: