вівторок, 6 листопада 2012 р.

Закон України Про всеукраїнський референдум - Розділ VII


Розділ VII
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ РЕФЕРЕНДУМУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

Стаття 65. Реєстрація суб'єктів процесу референдуму

1. Центральна виборча комісія реєструє відповідних суб'єктів процесу референдуму у порядку, визначеному цим Законом та рішенням Центральної виборчої комісії.

2. Ініціативна група референдуму реєструється відповідно до вимог цього Закону і є суб'єктом процесу референдуму за народною ініціативою.

3. Офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму є суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.

4. Суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму є міжнародні спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.

5. Президент України є суб'єктом всеукраїнського референдуму як суб'єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.

6. Верховна Рада України є суб'єктом всеукраїнського референдуму як суб'єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму.

Стаття 66. Представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії

1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстрована Центральною виборчою комісією референдуму, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії, який уповноважений представляти інтереси цього суб'єкта в Центральній виборчій комісії і не є самостійним суб'єктом процесу референдуму.

2. Представником суб'єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником суб'єкта процесу референдуму:

1) член комісії референдуму;
2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування;
3) військовослужбовець;
4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

3. Заява про реєстрацію представника в Центральній виборчій комісії ініціативної групи всеукраїнського референдуму подається до Центральної виборчої комісії на третій день з дня оприлюднення указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму. У заяві зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові представника суб'єкта процесу референдуму;
2) громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.

Заява підписується уповноваженим представником ініціативної групи.
До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб'єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії.

4. Центральна виборча комісія реєструє представника ініціативної групи не пізніше ніж на другий день з дня подачі до Центральної виборчої комісії відповідної заяви.

5. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації представника ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.

6. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із всеукраїнським референдумом, та брати участь у їх обговоренні: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення;
3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних комісій референдуму, про підсумки голосування у відповідному територіальному окрузі референдуму, а також з протоколами відповідних дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, отримувати їх копії;
4) здійснювати інші права, передбачені цим Законом для представника суб'єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії.

7. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії може у будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

8. Ініціативна група у будь-який час може прийняти рішення про відкликання свого представника в Центральній виборчій комісії та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання представника та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.

9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії та про реєстрацію іншої особи представником цього суб'єкта у Центральній виборчій комісії. Копія такого рішення невідкладно видається представнику ініціативної групи референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб'єкта процесу референдуму.

10. Посвідчення представника ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, повноваження якого припинено до закінчення процесу референдуму, є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.

11. Представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Стаття 67. Уповноважені особи ініціативної групи всеукраїнського референдуму

1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі референдуму. Уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму представляє відповідного суб'єкта і не є самостійним суб'єктом процесу референдуму.

2. Повноваження уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму поширюються також на закордонний округ референдуму.

3. Уповноважена особа повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 66 цього Закону.

4. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію уповноважених осіб, підписану та засвідчену у порядку, зазначеному у частині третій статті 66 цього Закону, у будь-який час після оприлюднення відповідного указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму.

У заяві про реєстрацію уповноважених осіб суб'єкта процесу референдуму зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи;
2) відповідний округ референдуму;
3) громадянство;
4) день, місяць і рік народження;
5) місце роботи, займана посада (заняття);
6) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.

5. До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб'єкта процесу референдуму у відповідному окрузі референдуму.

6. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах четвертій та п'ятій цієї статті, реєструє уповноважених осіб суб'єкта процесу референдуму та не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації видає представнику ініціативної групи у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

7. Уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму:

1) сприяє суб'єкту процесу референдуму в його участі у процесі референдуму, в тому числі у проведенні агітації референдуму;
2) представляє інтереси суб'єкта процесу референдуму у відносинах з комісіями референдуму (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, учасниками референдуму, іншими суб'єктами процесу референдуму на території відповідного округу референдуму;
3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях комісій референдуму (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу референдуму;
4) має право бути присутньою на дільниці референдуму під час голосування та на засіданні дільничної комісії референдуму при підрахунку голосів учасників референдуму з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом;
5) має права офіційного спостерігача від суб'єкта процесу референдуму, передбачені частинами одинадцятою та дванадцятою статті 68 цього Закону;
6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму.

8. На уповноважену особу поширюються обмеження, встановлені частиною тринадцятою статті 68 цього Закону.

9. Уповноважена особа може у будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

10. Суб'єкт процесу референдуму у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання своєї уповноваженої особи та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання уповноваженої особи та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами четвертою та п'ятою цієї статті.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму та про реєстрацію іншої кандидатури уповноваженою особою суб'єкта. Копія такого рішення невідкладно видається представнику суб'єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб'єкта.

12. Посвідчення уповноваженої особи, повноваження якої припинено до закінчення процесу референдуму, є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.

13. Уповноважена особа з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Стаття 68. Офіційні спостерігачі ініціативної групи всеукраїнського референдуму

1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, яка зареєстрована Центральною виборчою комісією.

2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною комісією референдуму і припиняються після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

3. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу.

4. Не може бути офіційним спостерігачем:

1) член комісії референдуму;
2) посадова особа органів виконавчої влади або суду, органів місцевого самоврядування;
3) посадова або службова особа правоохоронних органів;
4) військовослужбовець;
5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

5. Офіційний спостерігач у територіальному окрузі референдуму реєструється окружною комісією референдуму за поданням уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму.

6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові кожного спостерігача;
2) громадянство;
3) дата народження;
4) місце праці та посада (заняття);
5) місце проживання та адреса житла, а також контактні номери телефонів.

7. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного суб'єкта процесу референдуму.

8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму вноситься до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин третьої - сьомої цієї статті.

9. Відповідна окружна комісія референдуму здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

10. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному окрузі референдуму здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.

11. Офіційний спостерігач має право:

1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних комісій референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, встановлення підсумків голосування в територіальному окрузі референдуму;
2) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів учасникам референдуму і підрахунку голосів, не створюючи фізичних перешкод членам комісії референдуму;
3) супроводжувати членів дільничної комісії референдуму при організації голосування за місцем перебування та бути присутнім при проведенні такого голосування;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
5) звертатися до відповідної комісії референдуму чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
6) складати акт про виявлення порушення цього Закону;
7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів на дільниці референдуму;
8) отримати копії протоколів про передачу бюлетенів для голосування комісіям референдуму, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.

12. У разі виявлення порушення цього Закону офіційний спостерігач має право засвідчити факт такого порушення, для чого він складає акт про порушення Закону. Такий акт підписується офіційним спостерігачем та не менш як двома учасниками всеукраїнського референдуму, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла. Зазначений акт є доказом вчинення правопорушення.

13. Офіційний спостерігач не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму, або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні їх повноважень;
2) заповнювати замість учасника всеукраїнського референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування;
3) бути присутнім при заповненні учасником всеукраїнського референдуму бюлетеня для голосування у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

14. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму робить йому попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до комісії референдуму вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Комісія референдуму, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

16. Уповноважена особа ініціативної групи має право відкликати офіційного спостерігача, кандидатура якого була внесена відповідним суб'єктом, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної комісії референдуму, а щодо офіційного спостерігача у закордонному окрузі референдуму - до Центральної виборчої комісії, про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

17. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до комісії референдуму, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна комісія референдуму приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі суб'єкта процесу референдуму у відповідному окрузі.

Стаття 69. Міжнародні спостерігачі

1. Спостереження за перебігом процесу референдуму можуть вести офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - міжнародні спостерігачі), акредитовані відповідно до частини другої цієї статті.

2. Міжнародні спостерігачі акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо акредитації міжнародних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними міжурядовими організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не раніше ніж через три дні з дня опублікування указу Президента України чи постанови Верховної Ради України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму та не пізніш як за десять днів до дня голосування.

3. Рішення про акредитацію міжнародних спостерігачів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

4. Громадяни України не можуть бути зареєстровані міжнародними спостерігачами. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати акредитованих міжнародних спостерігачів під час їх перебування на дільницях референдуму та під час засідань комісій референдуму виключно для виконання функцій перекладача.

5. Центральна виборча комісія видає акредитованим міжнародним спостерігачам посвідчення за встановленою нею формою.

6. Міжнародні спостерігачі здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних дільницях референдуму.

7. Міжнародний спостерігач має право:

1) бути присутнім на зустрічах представників суб'єктів процесу референдуму з громадянами України, на зборах, мітингах та інших заходах агітації референдуму, на засіданнях комісій референдуму;
2) знайомитися з офіційними інформаційними матеріалами та матеріалами агітації референдуму;
3) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, а також на засіданнях дільничних комісій референдуму при підрахунку голосів та окружних комісій референдуму при встановленні підсумків голосування;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення референдуму та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
6) утворювати разом з іншими міжнародними спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи міжнародних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

8. Міжнародні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

9. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комісії референдуму сприяють міжнародним спостерігачам у здійсненні ними повноважень.

10. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності міжнародних спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які скерували цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

11. Міжнародні спостерігачі не мають права втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні своїх повноважень; заповнювати замість учасника референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом процесу референдуму.

Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини четвертої цієї статті супроводжують міжнародних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.

Вступ Про всеукраїнський референдум 
Розділ I Загальні положення [статті 1-25]

Немає коментарів: