пʼятниця, 21 червня 2013 р.

Марина Ставнійчук. Принципово, що у зміненій Конституції України має бути забезпечена реалізація народного суверенітету


(IV) Засідання Конституційної Асамблеї,
співдоповідь про проект Концепції внесення
змін до Конституції України

– Доброго дня, шановні члени Конституційної Асамблеї, шановний Леоніде Макаровичу, шановні присутні!

При підготовці проекту Концепції внесення змін до Конституції України члени Конституційної Асамблеї ставили перед собою достатньо амбітні цілі. Ми виходили з того, що модернізована Конституція України покликана стати загальнонаціональним політико-правовим договором, з одного боку, з іншого боку – основоположним законом національної системи права.

У ході конституційної реформи і нашої роботи пропонується здійснити системне та комплексне оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні шляхом внесення змін до Конституції України відповідно до розділу 13 Конституції України.

Оновлений Основний Закон України повинен ґрунтуватися на положеннях чинної Конституції, насамперед розвивати і конкретизувати їх. Концепція внесення змін до Конституції України передусім базується і на кращих сучасних світових досягненнях європейського конституційного доробку. При підготовці змін до Конституції України Конституційна Асамблея виходить з того, що Конституція має стати актом, що закріплює засади інноваційної моделі суспільного і державного розвитку.

Йдеться насамперед про сучасні підходи до визначення і організації публічної влади, до питань прав людини нового покоління, таких, зокрема, як право на сталий розвиток, право на відкритість влади, забезпечення постійного функціонування надання суспільних послуг через мережі тощо.

Ці види прав не містяться у чинній Конституції України. Професор Володимир Буткевич буде говорити про проблеми, які пов'язані з реалізацією існуючих прав, але і новаторський підхід також повинен бути у проекті Концепції внесення змін до Конституції України.

Принципово, що у зміненій Конституції України має бути забезпечена реалізація народного суверенітету, базуючись на європейських цінностях демократії, прав людини, принципу верховенства права у співвідношенні з іншими універсальними принципами – законності, пропорційності, юридичної визначеності, відповідальності та субсидіарності юридичного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, незалежності та безсторонності суду, незворотної дії та іншими принципам, які сьогодні доктринально є складовими принципами верховенства права.

З метою забезпечення принципів справедливості, утвердження демократичної, правової, соціально орієнтованої, екологічної держави в центрі уваги має бути визнання пріоритетів загальнолюдських цінностей – життя, здоров'я, честь, гідність, свобода, недоторканість, безпека людини, а також створення серйозної інституційної, конституційної основи реалізації гарантування захисту прав людини.

В оновленій Конституції Україні необхідно встановити передусім конституційно-правові засади реформи судової системи, реформи місцевого самоврядування, реформування прокуратури та інших важливих конституційних інститутів. Сьогодні ми маємо висновки Венеціанської Комісії з ключових питань: реформа правосуддя, яка є сьогодні надзвичайно актуальною і це може стати цілком основою, з урахуванням цих висновків, для нашої подальшої роботи в контексті підготовки відповідного законопроекту і обговорення цього законопроекту і внесення його на розгляд Президентові України, а згодом і парламенту.

Ми виходимо з того, що конституційні положення повинні бути викладені послідовно, системно та комплексно. Йдеться про серйозне зниження рівня абстрактності конституційних формулювань та заміну політико-декларативного викладу низки статей Конституції, насамперед у сфері прав і свобод людини, і заміни його максимально можливим реальним нормативним наповненням і змістом.

Оновлена Конституція України має регулювати питання про пріоритет міжнародних договорів у сфері прав і свобод людини стосовно актів національного права. Ми говоримо про те, що в реформованому Основному Законі має бути передбачено поділ на конституційний, органічний, звичайний закони, закони про ратифікацію міжнародних договорів. З метою забезпечення однакового розуміння цих законів нам варто визначитися зі змістом названих видів законів, порядком їх прийняття. Конституюванню звичайно підлягають засади європейських інтеграційних прагнень, і в майбутньому проекті Конституції, і в Концепції це має бути віддзеркалено.

Реформований Основний Закон України має відповідати загальновизнаним міжнародним стандартам, принципам і вимогам міжнародно-правових документів у сфері прав людини, а також максимально враховувати рекомендації та висновки Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), Парламентської Асамблеї Ради Європи задля досягнення мети застосування сучасних стандартів європейського конституціоналізму у нашій роботі.

Структура модернізованої Конституції має бути зумовлена загальною логікою формування нормативно-правового матеріалу. Виклад положень має забезпечити наступність у конституційному регулюванні суспільних відносин та належну послідовність викладу правових матеріалів у тексті майбутньої Конституції. Уніфікованим має бути й понятійний апарат.

Шановні колеги, просила би звернути увагу на те, що структура, яка сьогодні пропонується в проекті Концепції внесення змін до Конституції України, відрізняється від чинної структури Конституції України. Зокрема, розділ сьомий "Судова влада", за ним розділ восьмий "Прокуратура" – це свідчить про пріоритет саме судової влади у вирішенні і врегулюванні суспільних відносин. Кожен голова комісії буде говорити і аргументувати позиції щодо назв розділів, які сьогодні подаються. Деякі розділи в новій редакції. Щодо змістовного наповнення кожного із розділів, будуть доповідати голови комісій.

Шановні колеги, у преамбулі до проекту Конституції пропонується зберегти ті цінності і орієнтири, які сьогодні є в чинній Конституції України, зрозуміло, розвиваючи їх відповідно до власного національного досвіду і виходячи із європейських стандартів.

Я завершила, шановний Леоніде Макаровичу.

Марина Ставнійчук, 21.06.2013 р.
http://www.president.gov.ua/news/28333.html

Немає коментарів: