пʼятниця, 21 червня 2013 р.

Протокол №4 пленарного засідання Конституційної Асамблеї 2013
ПРОТОКОЛ №4
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(21 червня 2013 року, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка)

На засіданні Конституційної Асамблеї присутні:

Л.Кравчук – Голова Конституційної Асамблеї (головуючий на засіданні)
Ю.Шемшученко – заступник Голови Конституційної Асамблеї
М.Ставнійчук – секретар Конституційної Асамблеї

68 членів Конституційної Асамблеї (згідно зі списком реєстрації)
запрошені особи, представники міжнародних організацій (згідно зі списком реєстрації).

Порядок денний:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.Кравчук

2. Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.Ставнійчук

3. Про проект Концепції внесення змін до Конституції України.
Співдоповідачі: М.Ставнійчук, О.Скрипнюк, В. Буткевич, А.Селіванов, А.Єрмолаєв, В.Маляренко, В. Тацій, С.Серьогіна

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: вступне слово Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука під час відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

2. СЛУХАЛИ: Голову Конституційної Асамблеї Л.Кравчука, який запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 68; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

3. СЛУХАЛИ: проект Концепції внесення змін до Конституції України:

– секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, яка доповіла про загальнометодологічні підходи формування Концепції внесення змін до Конституції України;

– голову Комісії з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України О.Скрипнюка, який доповів основні положення щодо конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

– голову Комісії з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина О.Буткевича, який доповів основні положення щодо закріплення та гарантування прав, свобод та обов'язків людини і громадянина;

– голову Комісії з питань здійснення народовладдя А.Селіванова, який доповів основні положення щодо інституту народовладдя;

– голову Комісії з питань організації державної влади А.Єрмолаєва, який доповів основні положення щодо конституційно-правового статусу Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

– голову Комісії з питань правосуддя В.Маляренка, який доповів основні положення щодо правосуддя в Україні;

– члена Комісії з питань правоохоронної діяльності О.Шило, яка доповіла основні положення щодо конституційно-правового статусу прокуратури та Конституційного Суду України;

– голову Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування С.Серьогіну, яка доповіла основні положення щодо адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Україні;

– заступника Голови Конституційної Асамблеї Ю.Шемшученка щодо деяких загальнометодологічних засад модернізації Конституції України.

В обговоренні взяли участь члени Конституційної Асамблеї: О.Бандурка, О.Барабаш, М.Козюбра, І.Коліушко, Г.Крючков, М.Оніщук, О.Орловський, В.Речицький, В.Шаповал, О.Ющик, а також С.Головатий – запрошена особа.


3.1. Взяти за основу проект Концепції внесення змін до Конституції України для подальшого доопрацювання, у тому числі з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

3.2. Запропонувати комісіям Конституційної Асамблеї, членам Конституційної Асамблеї до 15 вересня 2013 року внести координаційному бюро Конституційної Асамблеї пропозиції до проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

3.3. Рекомендувати координаційному бюро Конституційної Асамблеї із залученням окремих членів Конституційної Асамблеї, експертів до 15 жовтня 2013 року забезпечити узагальнення пропозицій до проекту Концепції внесення змін до Конституції України та внести його на розгляд Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 64; "Проти" – 4; "Утрималися" – 0.

4. СЛУХАЛИ: питання "Різне".

Голова Конституційної Асамблеї Л.Кравчук запропонував розглянути проект Рішення Конституційної Асамблеї "Про звернення окремих членів Конституційної Асамблеї та Коаліції громадських організацій "За чесний референдум" щодо Закону України "Про всеукраїнський референдум".


4.1. У своїй діяльності Конституційна Асамблея виходить з того, що зміни до Конституції України мають вноситися виключно у порядку, встановленому розділом XIII Конституції України.

4.2. Підтримати позиції окремих членів Конституційної Асамблеї щодо вдосконалення в установленому порядку Закону України "Про всеукраїнський референдум", у тому числі з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), висловлених у Висновку "Про Закон України "Про всеукраїнський референдум", схваленому на 95-му пленарному засіданні Венеціанської Комісії 14–15 червня 2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 68; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук

21.06.2013
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
http://www.president.gov.ua/news/28247.html


21.06.2013 Стенограма четвертого засідання КАЯК 
21.06.2013 Четверте засідання КАЯК (фото) 
06.12.2012 Стенограма третього засідання КАЯК 
06.12.2012 Протокол №3 пленарного засідання КАЯК 
06.12.2012 Третє засідання КАЯК (фото) 
21.09.2012 Стенограма другого засідання КАЯК (відео) 
21.09.2012 Протокол №2 пленарного засідання КАЯК 
21.09.2012 Друге засідання КАЯК (фото) 
20.06.2012 Стенограма першого засідання Конституційної Асамблеї за участю Президента України 
20.06.2012 Протокол №1 першого пленарного засідання Конституційної Асамблеї за участю Президента України 
20.06.2012 Перше засідання КАЯК (відео)

1 коментар:

imho сказав...

20.06.2013 | Прес-служба Президента
України Віктора Януковича

Порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї 21 червня 2013 року

Проект

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 21 червня 2013 року, 10:30)

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.КРАВЧУК
2. Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК
3. Про проект Концепції внесення змін до Конституції України.
Співдоповідачі: М.І.СТАВНІЙЧУК, О.В.СКРИПНЮК, В.Г. БУТКЕВИЧ, П.О.СЕЛІВАНОВ, А.В.ЄРМОЛАЄВ, В.Т.МАЛЯРЕНКО, В.Я. ТАЦІЙ, С.Г.СЕРЬОГІНА
4. Різне.

____________
9:30 - 10:30 – реєстрація
10:30 - 12:30 – пленарне засідання Конституційної Асамблеї
12:30 - 13:00 – перерва на каву
13:00 - 15:30 – продовження пленарного засідання Конституційної Асамблеї

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо регламенту роботи пленарного засідання Конституційної Асамблеї
Розгляд питання на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї може включати:
доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
співдоповіді, запитання співдоповідачу, відповіді на них; виступи членів Конституційної Асамблеї та запрошених осіб з питання, що розглядається;
оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення питання;
заключне слово доповідача;
заключне слово співдоповідача;
внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття щодо них рішення;
голосування.

Вступне слово Голови Конституційної Асамблеї - до 10 хвилин.
Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї - до 3 хвилин.
Співдоповіді голів комісій Конституційної Асамблеї щодо положень проекту Концепції внесення змін до Конституції України - до 7 хвилин.

http://www.president.gov.ua/news/28060.html