четвер, 6 червня 2013 р.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України 2013
ПРО ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ
В 2013 РОЦІ

Щорічне Послання Президента України
до Верховної Ради України

Київ – 2013
(Витяг)

3.9. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Упродовж 2012 р. в Україні було здійснено низку кроків щодо системного оновлення Конституції України. Указом Президента України від 25 січ ня 2012 р. № 31/2012 «Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї» схвалено Концепцію формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї. Це дало змогу сформувати персональний склад Конституційної Асамблеї, яку очолив Президент України у 1991–1994 рр. Леонід Кравчук. До її складу увійшли провідні вчені Національної академії наук України, галузевих академій, наукових установ і вищих навчальних закладів.

Для налагодження ефективнішої роботи до її складу включено представників громадянського суспільства та місцевого самоврядування, профільних громадських організацій і незалежних експертно-аналітичних центрів, а також представників парламентських і позапарламентських політичних сил. Крім того, до складу Конституційної Асамблеї були включені деякі колишні представники Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України та Верховної Ради України.

У Положенні про Конституційну Асамблею, затвердженому Указом Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня 2012 р. № 328/2012, визначено її основні завдання:

  • узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;
  • підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України;
  • підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України відповідного законопроекту (законопроектів) та попереднє його (їх) схвалення;
  • організація громадського, а також фахового, у т.ч. за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;
  • доопрацювання за результатами громадського та фахового обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;
  • схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

Крім того, в Україні створено необхідні умови для повноцінного, відкритого та публічного процесу конституційного реформування. На веб-сайтах офіційного Інтернет-представництва Президента України та Дискусійного форуму Конституційної Асамблеї розміщено інформацію про нормативні засади її діяльності, персональний склад, стенограми та протоколи засідань, рішення Конституційної Асамблеї та її робочих органів тощо. Усі члени Конституційної Асамблеї також мають можливість оприлюднити на цих сайтах свої позиції щодо оновлення Основного Закону України.

Конституційною Асамблеєю на першому засіданні схвалено низку організаційних рішень щодо її діяльності. Зокрема було утворено такі комісії Конституційної Асамблеї:


У 2012 році Конституційна Асамблея розпочала роботу з напрацювання законопроектів про внесення змін і доповнень до Основного Закону України. Так 21 вересня 2012 р. Конституційною Асамблеєю підтримано пропозицію щодо необхідності внесення змін до ст. 98 Конституції України в частині розширення контрольних повноважень Рахункової палати за надходженням коштів до Державного бюджету України. Відповідний законопроект Президент України подав до Верховної Ради України. 16 квітня

2013 р. зазначений законопроект було включено до порядку денного другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання і надіслано до Конституційного Суду України.

На даний момент усіма комісіями Конституційної Асамблеї підготовлені пропозиції щодо проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

Очікується, що проект Концепції буде розглянуто на найближчому засіданні Конституційної Асамблеї.

06.06.2013. Повний текст (572 сторінки):
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-13

03.07.2012 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України (витяг) 
03.07.2012 Вступне слово Президента України Віктора Януковича до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 
17.05.2012 Закон України. Про щорічне послання Президента України 
07.04.2011 Модернізація України - наш стратегічний вибір. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України (витяг)

http://ciacy.org.ua/?p=1795

Немає коментарів: