середа, 21 січня 2004 р.

Ухвала Всенародних зборів угорських українців 1919


1. Всенародні Збори угорських українців з дня 21 січня 1919 ухвалюють з'єдиненнє комітатів: Мараморош, Угоча, Берег, Унг, Земплин, Шаріш, Спіж і Абауйторпа з Соборною Україною, просячи, щоби нова держава при виконанию сеї злуки узгляднила окреміше положеннє угорських Українців.

Всенародні Збори заявляють, що український нарід Угорщини не признає «десятого закона» про «Руську Країну», даного в Будапешті в 1918 р., бо ухвалено його без волі народа і без його заступництва.

2. Відповідно до сього рішення Збори постановляють, що український нарід не вишле своїх послів до угорського парламенту.

3. Всенародні Збори просять, щоби українське військо обсадило комітати, заселені Українцями, і щоби заосмотрило населеннє, яке живе в важких обставинах поживою.

4. Всенародні Збори витають всі визволені народи Австро-Угорщини: Чехо-Словаків, Юго-Славян, Румунів, Поляків і Німців.

5. Збори витають мадярське народне правительство, яке, стоячи на демократичних основах, признало право самовизначення народів і не уживало ніяких насильств проти політичного організувания українського народу і проти висловлення його правдивої волі.

6. Збори висловляють подяку всім державам антанти і їх союзникам, що боронили демократичний дух і вибороли пригнобленим народам свободу, та просять, щоби вони помогли здійснити постанову Всенародних Зборів.

7. Всенародні Збори вибирають для ведения справ українського народу Центральну Народну Раду зі 100 членів і дають їй повновласть заступати угорських Українців усе і всюди, де сього буде потрібно перед усіма народами, і зробити все, що кожного часу в інтересі українського народу уважає за потрібне.

____________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920.- С. 59 - 60.

Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. //www.zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=7213&p=1
//pl.wikipedia.org/wiki/Karpato-Ukraina
//fi.wikipedia.org/wiki/Karpaatti-Ukrainan_tasavalta

Конституційний Закон Карпатської України 1939

Угорська Русь — загальна назва для українських земель в Угорщині до 1919 року, що вживалася в українській, російській та іноземній науково-популярній літературі з кінця 18 століття. В кінці 19 — почачатку 20 століття також вживано визначення — Угорська Україна.

Етнографічна карта руських земель в Австро-Угорщині, 
яку склав у 1915 році Д.М.Вергун
//uk.wikipedia.org/wiki/Угорська_Русь

Немає коментарів: