середа, 28 січня 2004 р.

Закон про форму української влади [ухвалений Конгресом Трудового Народу України] 1919
ЗАКОН
УХВАЛЕНИЙ КОНГРЕСОМ ТРУДОВОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
на засіданні 28 січня 1919 року
ПРО ФОРМУ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ

Конгрес Трудового Народу України, вислухавши справоздання Директорії та її міністерства і беручи на увагу заяву Директорії про її готовність скласти свої уповноваження, постановив:

1. Висловити повне довір'я і подяку Директорії за її велику роботу для визволення від пансько-гетьманської влади українського народу.

2. Зважаючи на загрожуюче внутрішнє і зовнішнє положення нашої Республіки, засідання свої припинити, виділивши із свого складу комісії з законопідготовчими і контрольними функціями, які мають розробити законопроект для слідуючої сесії Трудового Конгресу, а також допомагати правительству в оздоровленні адміністративного апарату всієї Республіки від контрреволюційних і антидержавних елементів.

Повинні бути утворені комісії: 1) по обороні Держави; 2) земельна; 3) бюджетна, 4) закордонних справ; 5) харчових справ; 6) культурно-освітня.

Загальний склад комісій укладається шляхом виборів, пропорційного представництва від усіх фракцій Конгресу, по рахунку 1 представник від 15 членів Конгресу. Поділ по окремим комісіям і вироблення порядку робіт встановлюється на спільних зборах всіх обраних до комісії депутатів.

3. З огляду на небезпечний військовий час доручити власть і оборону краю Директорії У.Н.Р., яка, доповнена представником від Наддністрянської України, до слідуючої сесії Трудового Конгресу має бути верховною властю і видавати закони, необхідні для оборони Республіки, причім ці закони передаються на затвердження найближчій сесії Трудового Конгресу.

Виконавча влада У.Н.Р. належить Раді Народних Міністрів, котра складається Директорією і в час перерви Конгресу відповідає перед Директорією.

4. Доручити Президії Трудового Конгресу в порозумінні з Директорією в найближчий час, коли явиться змога нормальної роботи, скликати слідуючу сесію Трудового Конгресу України.

5. Конгрес Трудового Народу України стоїть проти організації робітничої диктатури і висловлюється за демократичний лад на Україні. В цілях закріплення демократичного ладу правительство У.Н.Р. разом із комісіями має підготовити закон для виборів всенародного парламенту Великої Соборної Української Республіки.

6. На основі всенародного голосування мають бути скликані нові органи влади на місцях, а до того місцева власть в інтересах національної оборони повинна належати довіреним правительства Української Народньої Республіки комісарам, які повинні працювати в контакті і під контролем місцевих трудових рад, обраних пропорціонально, від селян і робітників.

7. В відношенні до захватів Української території військами держав Антанти, арміями совітськими, польськими, донськими, добровольчеськими тя румунськими — Конгрес Трудового Народу України заявляє свій рішучий протест проти замахів на цілість, самостійність і незалежність Української Народньої Республіки.

Український народ хоче бути нейтральним і в дружніх відносинах з усіма іншими народами, але він не потерпить, щоб яка б не було держава накидала збройною силою свою волю Українському Народові.

8. 3 приводу своїх постанов Конгрес Трудового Народу України видає свій Універсал до Українського народу і ноту до народів всього світу.

Президія Конгресу Трудового Народу України:

Голова СЕМЕН ВІТИК
Секретарь СЕРГІЙ БАЧИНСЬКИЙ

З оригіналом згідно:
Діловод Я.Корчинський

____________
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. : Док. і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Т. 2. / Упоряд. В.Верстюк. - К.: Вид. Олени Теліги, 2006. – С. 467 – 468.
//www.history.univ.kiev.ua/download/Library-KNU-History/Sources/Constitutionalism%20PyzhykAM%20-%20Konstitutsiyni%20akty%20ta%20proekty%20doby%20Ukrains'koi%20revolyutsii.pdfЗакон про форму української влади. 28 січня 1919 р.
Ф. 257, оп. 2, спр. 1389, арк. 4
//www.archive.lviv.ua/materials/exhibitions/image/30/
ЦДАВО України, ф. 2208, оп. 1, спр. 141, арк. 1
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?60

Грамота Уряду УНР в екзилі Про правонаступництво України. Заява Державного Центру Української Народньої Республіки 1992 

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

Від початку - від 25 січня 1919 р. - «Закон про форму української влади» називався «Декларація Директорів про тимчасову владу в Українській Народній Республіці».
http://www.scribd.com/doc/15798893/-1997