четвер, 1 січня 2004 р.

Закон про державну мову в Українській Народній Республіці 1919
В.Д.З.-1-й Вип. 18 січня 1919 р.
копія в копії
4.7.-Директорією ухвалено: В.Винниченко, 
                                           Ф.Швець, 
                                           Петлюра, 
                                           А.Макаренко
                         Секретарь: Петро Дідушок

1 січня 1919 року
Посвідчив: В.об. Державного Секретаря Михайло Корчинський

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ

ЗАКОН
ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ В УКРАЇНСЬКІЙ 
НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

1. Державною мовою в Українській Народній Республіці вважається Українська мова. Через те вона обов’язкова для вжитку в армії, фльоті й всіх урядових та загальних громадських публічноправних установах.

2. Приватним особам дозволяється звертатися до цих установ на їх мові.

Голова Ради Народніх Міністрів В.Чеховський
В.об. Державного Секретаря Сніжко

____________
ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 2зв. Друк. прим.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=1229863&cat_id=661216

Грамота Уряду УНР в екзилі Про правонаступництво України. Заява Державного Центру Української Народньої Республіки 1992 

Закон про державну мову в Українській Народній Республіці (ухвалений Радою Народних Міністрів, затверджений Директорією УНР). 18 січня 1919 р. 
ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 2, спр. 2, арк. 2 
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?56

Немає коментарів: