неділя, 4 січня 2004 р.

Закон про Виділ Української Ради 1919
Закон
про Виділ Української Ради
4 січня 1919 року

Українська Національна Рада постановила:

§1. Українська Національна Рада вибирає з-посеред себе Виділ з 9
членів, якому проводить, як десятий член, Президент Української
Національної Ради, а на случай його перешкоди найстарший віком
його заступник.

§2. До компетенції Виділу Української Національної Ради належить:

а) іменувати членів правительства;

б) приймати й уділяти їм димісії;

в) виконувати право амнестії й аболіції, а то на внесеннє Державного Секретаріяту судівництва. В справах військового судівництва може Виділ Української Національної Ради перенести право виконування амнестії на Раду Державних секретарів;

г) іменувати начальників верховних державних урядів цивільних і військових;

д) удостовіряти й оповіщувати закони.

§3. Виділ Української Національної Ради скликує в міру потреби Президент Української Національної Ради, а в случаю його перешкоди найстарший віком його заступник. Він репрезентує Виділ і підписує його письма.

§4. Виділ Української Національної Ради вибирається на час її каденції, а влада його гасне з хвилею вибору нового Виділу новою Радою.

§5. Рішення Виділу западають більшістю голосів, а в случаю рівности голосів стає рішеннєм те внесеннє, за котрим голосував президент.

До важности рішень треба присутности що-найменше шести членів Виділу.

§6. Отсей закон входить в силу з днем ухвалення.

____________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. - С. 62 - 63.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-19

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 

//uk.wikipedia.org/wiki/Західноукраїнська_Народна_Республіка

Немає коментарів: