четвер, 1 січня 2004 р.

Закон про вищий уряд Української Автокефальної Православної Соборної Церкви 1919
[ІМЕНЕМ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕМПУБЛІКИ]

Затверджуємо: [ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ] В.Винниченко
[ЧЛЕНИ: П.]Андрієвський, Ф.Швець, А.Макаренко

1 січня 1919 р., Київ
Посвідчив: В.об. Державного Секретаря М.Корчинський

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ

ЗАКОН
ПРО ВИЩИЙ УРЯД УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ СОБОРНОЇ ЦЕРКВИ 

1. Вища церковно-законодавча, судова та адміністраційна влада на Вкраїні належить Всеукраїнському Церковному Соборові, постанови якого, коли мають церковно-державне значіння або вимагають видатку грошей з державних скарбів, підлягають розгляду і затвердженню законодавчих державних органів.

2. Для керування справами Української Автокефальної Православної Церкви утворюється Український Церковний Синод в складі 2 єпіскопів, 1 протоєрея, 1 священника і диакона, 3 мірян і 1 священника від військового відомства. До скликання Собору, який обирає в члени Синоду і подає на затвердження уряду, члени Церковного Синоду призначаються вищим республіканським українським урядом.

3. Відомству Синоду належать церковні справи: 1) релігійні, 2) адміністраційні, 3) господарські, 4) освітні, 5) контрольні та ревизійні.

4. В засіданнях Українського Церковного Синоду має присутність призначений для того міністром представник республіканського уряду, який іменується державним представником і на обов’язках якого лежить: подавати інформації, роз’ясняти закони, стежити за виконанням законів та постанов Синоду, які не порушують інтересів Республіки. Державний представник має право опротестування перед Радою Міністрів.

5. Церковна влада Автокефальної Української Церкви з її всім урядовим складом оплачується коштами з Державної скарбниці відповідно штатам, установленням для цього додатково.

6. Українська Автокефальна Церква з її Синодом і духовною ієрархією ні в якій залежності од Всеросійського Патріарха не стоїть.

7. Український Церковний Синод для керування своєю діяльністю, а також для скликання Церковного Собору виробляє накази, які вступають в силу по затвердженні їх українським республіканським урядом.

ГОЛОВА РАДИ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ В.Чеховський
МІНІСТР КУЛЬТІВ Липа

____________
ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 2. Друк. прим.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1229863&cat_id=661216

Грамота Уряду УНР в екзилі Про правонаступництво України. Заява Державного Центру Української Народньої Республіки 1992 

Немає коментарів: