вівторок, 2 березня 2004 р.

Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду 1917
ВІДОЗВА
ПЕТРОГРАДСЬКОГО ТИМЧАСОВОГО
УКРАЇНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА,
СТУДЕНТСТВА, РОБІТНИЦТВА Й
УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦИРІВ У ПЕТРОГРАДІ

У визвольній боротьбі останніх днів велику ролю відіграв і український демос в особі українського жовнірства тих полків, що прилучилися до повстання. Російське громадянство з вдячністю згадає колись, що ряди війська, яке боролося за свободу разом з широкими демократичними масами Петрограда, в значній мірі складалися з синів українського громадянства й робітництва, з представників демократичних верств української нації.

Чи так само з вдячністю згадає вчинки українських жовнірів на вулицях Петрограда і український нарід? Чи з такою самою любов'ю запише сі вчинки й українська демократія в історію національно-політичного визволення свого народу й своєї країни?

Щоб на сю вдячність і любов заслужити, щоб нестертими слідами записати в історію національно-політичного визволення українського народу свої вчинки, свій героїзм, свою готовність до самопожертви й віддання загально-громадській справі, український демос, українське жовнірство повинне сі вчинки, сей героїзм, сю самопожертву й віддання виявити в завойованню не чужих політичних прав, а своїх власних, національно-політичних прав українського народу. І справити велику енергію української жовнірської маси в Петрограді на шлях завойовання власних національно-політичних прав, зафарбити її революційні виступи свідомістю власних національних інтересів — сей обов'язок лежить передусім на свідомій українській інтелігенції й демократії Петрограда, на вас, українське студентство й свідоме робітництво, на вас, українські офіцири російської армії, на вас, свідомі українські громадяне. На вас всіх лежить під сю важну хвилю величезна відповідальність перед нашою нацією, величезної ваги завдання — дати напівсвідомій українській жовнірській масі гасло боротьби за національну волю українського народу, а також зорганізувати під сим гаслом і повести до боротьби ще незорганізовані й розкидані українські демократичні маси.

Гасло демократичної республіки, виставлене російською демократією, забезпечує громадянські права кожної окремої людини. В боротьбі за сі права ми жичимо російській демократії всякого успіху. Але українська демократія, українські маси потрібують забезпечення не лише своїх загально-громадянських прав але й своїх окремих прав національних, тих прав, які російський нарід має вже віддавна. З цим гаслом національного визволення й повинні виступити українські маси в Петрограді.

Найповнішим висловом ідеї національного визволення є національно-державна самостійність, і лише створення власного суверенного державного організму може забезпечити як найширший культурний розвиток українського народу. В світлі сього ідеалу, як найближчий етап до нього, як практичне завдання сьогоднішнього дня, українська маса в Петрограді повинна виставити, вкупі з демократією інших народів Росії, льозунг перебудови Російської держави на федеративну демократичну республіку, з як найширшими правами окремих націй і спеціяльно з як найширшою національною територіяльною автономією України.

Отже, широка національно-територіяльна автономія України — се практичний льозунг, під яким кличемо вас усвідомляти й організувати українську масу.

Українці Петрограда!

На вас лежить під сю хвилю кольосальна відповідальність за дальшу долю визвольної боротьби українського народу. Прикладіть же усіх зусиль, щоб з тої крізи, яку нині переживає російська держава, вийти з честю й з печаттю боротьби за волю свого народу.

До усвідомлення й організації українських мас.

Тимчасовий Український Революційний Комітет м. Петрограда.
2(15) березня 1917 року

____________
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. - Т. І. С. 256-257.
donklass.com/arhiv/histdisk/history.univ/history/ukrbooks/doc1900.html


2(15) березня 1917 року в Петрограді Тимчасовий комітет Державної думи під головуванням Михайла Родзянка прийняв зречення Миколи ІІ (Романова) та сформував Тимчасовий уряд. Цього ж дня в Петрограді утворилася Рада робітничих і солдатських депутатів. І цього ж дня був створений Тимчасовий український революційний комітет Петрограду. 3(16) березня 1917 року Михайло (ІІ) Романов заявив умову сприйняття ним верховної влади - скликання всенародних Установчих зборів.

____________
Знак лейб-гвардії Волинського піхотного полку, почавшого спочатку Лютневе збройне повстання (революцію), а затим Жовневе збройне повстання (революцію) у Петрограді в 1917 р.
//regiment.ru/reg/I/A/12/1.htm
//opoccuu.com/guardy.htm

Маніфестація українців-солдатів Петроградського гарнізону на підтримку Центральної Ради. Березень 1917

До Бою під Крутами лишилося 10 місяців і 14 днів 

Солдатська демонстрація під час Лютневої революції 1917 року. Петроград
//uk.wikipedia.org/wiki/Українська_революція

Немає коментарів: