субота, 13 листопада 2004 р.

Тимчасовий основний закон Української Національної Ради про державну самостійність Західної-Української Народної Республіки 1918
Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність українських земель 
бувшої австро-угорської монархії, 
ухвалений Українською Національною Радою 
на засіданню 13 падолиста 1918 |рус.|

Артикул I. Назва

Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений переважно Українцями, має назву Західна-Українська Народня Республика.


Артикул II. Границі

Простір Західно-Української Народньої Республики покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії - то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Мармориш, - як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга, Etnographische Karte der osterreichischen Monarchie, entworfen von Karl Freiherrn Czernig, herausgegeben von der K.K.Direktion der administrativen Statistik. - Wien, 1855, Mabstab 1:86400.


Артикул III. Державна суверенність

Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республіку.


Артикул IV. Державне заступництво

Права влади іменем Західно-Української Народньої Республики виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути вибрані установчі збори Західно-Української Народньої Республики. До часу зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат.


Артикул V. Герб і прапор

Гербом Західно-Української Народньої Республіки є Золотий Лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать має довкола гербу напис: "Західно-Українська Народня Республика".

____________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. - Прага, 1922. - С. 45 - 46.
Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. 

//uazakon.com/documents/date_5r/pg_ifwzxc.htm
Збірник законів, розпоряджень та обіжників, проголошених Державним Секретаріатом Західної-Української Народної Республіки (ЗУНР). 7 грудня 1918 р. ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 35, арк. 168-171
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?34#photo

//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?35#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?36#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?37#photoТимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії (про створення Західно-Української Народної Республіки), 13 листопада 1918 р. ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 35, арк. 169-169 зв.
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?65#photo
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?66#photo

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 

Немає коментарів: