вівторок, 2 листопада 2004 р.

Декларація прав народів Росії 1917
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ

Жовтнева революція робітників і селян почалася під загальним прапором розкріпачення. |рус.|

Розкріпачуються селяни від влади поміщиків, бо немає більше поміщицької власності на землю – вона скасована. Розкріпачуються солдати і матроси від влади самодержавних генералів, бо генерали віднині будуть виборними і змінюваними. Розкріпачуються робітники від капризів і свавілля капіталістів, бо віднині буде встановлений контроль робітників над заводами і фабриками. Все живе і життєздатне розкріпачується від ненависних пут.

Залишаються лише народи Росії, що терпіли і терплять гноблення і свавілля, до розкріпачення яких повинно бути приступлено негайно, звільнення яких має бути проведене рішуче і невідворотно.

У епоху царизму народи Росії систематично нацьковувалися один на одного. Результати такої політики відомі: різанина і погроми, з одного боку, рабство народів – з іншого.

Цій ганебній політиці нацьковування немає і не повинно бути повернення. Віднині вона має бути замінена політикою добровільного і чесного союзу народів Росії.

В період імперіалізму, після лютневої революції, коли влада перейшла в руки кадетської буржуазії, неприкрита політика нацьковування поступилася місцем політиці боязкої недовіри до народів Росії, політики причіпок і провокації, що прикривалася словесними заявами про "свободу" і "рівність" народів.

Результати такої політики відомі: посилення національної ворожнечі, підривання взаємної довіри.

Цій негідній політиці брехні і недовір'я, причіпок і провокації має бути покладений край. Віднині вона має бути замінена відкритою і чесною політикою, ведучою до повної взаємної довіри народів Росії.

Лише в результаті такої довіри може скластися чесний і міцний союз народів Росії.

Лише в результаті такого союзу можуть бути спаяні робітники і селяни народів Росії в одну революційну силу, здатну встояти проти всіляких замахів з боку імперіалістсько-анексіоністської буржуазії.

Виходячи з цих положень, перший З'їзд Рад в липні цього року проголосив право народів Росії на вільне самоврядування.
Другий З'їзд Рад в жовтні цього року підтвердив це невід'ємне право народів Росії рішучіше і ясно.

Виконуючи волю цих з'їздів, Рада Народних Комісарів вирішила покласти в основу своєї діяльності у питанні про національності Росії наступні начала /принципи:

1. РІВНІСТЬ і СУВЕРЕННІСТЬ НАРОДІВ РОСІЇ.

2. ПРАВО НАРОДІВ РОСІЇ НА ВІЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ АЖ ДО ВІДДІЛЕННЯ і УТВОРЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ДЕРЖАВИ.

3. ВІДМІНА УСІХ і ВСЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ і НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНИХ ПРИВІЛЕЇВ і ОБМЕЖЕНЬ.

4. ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН і ЕТНОГРАФІЧНИХ ГРУП, ЩО НАСЕЛЯЮТЬ ТЕРИТОРІЮ РОСІЇ.

Витікаючі звідси конкретні декрети будуть вироблені негайно після конструювання Комісії у справах національностей.

Ім'ям Республіки Російської

Народний комісар у справах національностей 
ЙОСИП ДЖУГАШВІЛІ-СТАЛІН

Голова Ради Народних Комісарів 
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНІН)

2(15) листопада 1917 р.


[8(21) - 15(28) вересня 1917 р. у Києві тріумфально пройшов З'їзд народів і областей Росії, скликаний за ініціативою Української Центральної Ради. 

Голова УЦР Михайло Грушевський був обраний головою Ради Народів. Україна набула незаперечного авторитету у всеросійському масштабі. 

Атмосфера загального піднесення на з'їзді, декларація спільної волі всіх поневолених раніше народів про потребу шукати порозуміння, налагоджувати разом життя на федеративних засадах, вдячні погляди ближчих і дальших сусідів у бік України при вияві недовіри до великоросійської демократії, безперечно, тішили самолюбство лідерів Української революції, породжували оптимістичні настрої…] 

{02(15) листопада 1917 р. ініціативу Української Центральної Ради і Михайла Грушевського «продовжив» Йосип Сталін та Рада Народних Комісарів...}

 Декларація прав народів Росії 1917 р. - акт конституційного характеру. Став програмним документом більшовицької партії з національного питання.

3(16) грудня 1917 р. Рада Народних Комісарів Російської Республіки заявила про визнання за українським народом права на самовизначення.

[А 8(21) грудня 1917 р. РНК розв'язав війну проти України, щоб зірвати вибори до Українських Установчих Зборів і не допустити їх скликання. Третім Універсалом Української Центральної Ради від 7(20) листопада 1917 р. було призначено день виборів до Українських Установчих Зборів 27 грудня 1917 р. (9 січня 1918 р.) та день скликання - 9(22) січня 1918 року. 8 (21) грудня 1917 більшовицькі червоногвардійські загони під проводом Володимира Антонова-Овсієнка вступили до Харкова. 16-22 січня (29 січня - 4 лютого)1918 р. відбулося більшовицьке «арсенальське повстання» у Києві. 26 січня (8 лютого) 1918 року більшовицькі війська під командуванням Муравйова захопили Київ.]

У грудні 1917 Радянський уряд формально визнав право на відокремлення України, Фінляндії і Турецької Вірменії, у серпні 1918 відмовився від договорів про поділ Польщі, у грудні 1918 визнав незалежність Литви, Латвії та Естонії, у січні 1919 - Білорусі.

Крім Української Народної Республіки, на території колишньої Російської імперії виникли такі небільшовицькі державні утворення:

Хівинське ханство, Бухарський емірат, Кубанський крайовий уряд, татарсько-башкирська автономія Ідель-Урал-Штати, або Урало-Волзькі Штати, Закавказький комісаріат, Горська республіка, Республіка Бессарабії, Кримськотатарський національний уряд, Донська громадянська рада, Кокандська автономія, Алашська автономія, Тимчасовий Терсько-Дагестанський уряд, Тимчасовий уряд автономії Сибіру, Уральський військовий уряд, Закавказький сейм, Білоруська народна республіка, Закавказька демократична федеративна республіка.
Про свою незалежність заявили уряд Всевеликого війська Донського, Грузинська демократична республіка, Західносибірський комісаріат та Республіка горців Північного Кавказу, у червні — Вірменська республіка, Азербайджанська республіка, Тимчасовий Сибірський уряд, у липні - Тимчасовий виконавчий комітет Закаспійської області, Північнокавказька радянська республіка, у серпні - Верховне управління Північної області, Уральський тимчасовий уряд, Доно-Кавказький союз, у вересні - Тимчасовий уряд Північної області, Уфимська директорія, у жовтні - Трудова комуна німців Поволжя, у листопаді - Естонська республіка, Латвійська республіка, Литовська республіка, Омський уряд, Естляндська трудова комуна, Туркестанська радянська федеративна республіка.

Водночас виникла низка нових державних утворень, переважно радянського типу:

Карельська трудова комуна, Латвійська, Литовська, Литовсько-Білоруська, Бессарабська, Муганська, Кримська, Терська, Вірменська, Нахічеванська, Азербайджанська, Хорезмська, Бухарська, Туркестанська, Татарська соціалістичні радянські республіки, Калмицька, Чуваська, Марійська, Волзька автономні області, Башкирська, Горська, Киргизька автономні соціалістичні республіки, Далекосхідна республіка, Біломорська Карелія, Російська Північно-Західна область, Північно-Західна Кавказька демократична республіка, Автономна Сюнікська республіка, Олонецький уряд та ін.
Більшовиками були утворені: Донецько-Криворізька, Одеська, Ставропольська, Донська, Кубанська, Амурська радянські республіки, Бакинська комуна і Радянська республіка Тавриди.

Усього після [З'їзду народів і областей Росії та] проголошення Декларації прав народів Росії на території колишньої імперії протягом 1918-1920 років виникло 86 незалежних республік, автономних утворень та урядів. Переважна більшість з них проіснувала від 1 до 12 місяців та була ліквідована силою.

____________
//constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5307/#sub_para_N_1
Літ.: Декларація прав народів Росії. В кн.: Укр. РСР на міжнар. арені. 36. док-тів (1917-1923 pp.). К., 1966; Мироненко О. М. Право на самовизначення націй у гаслах більшовиків після Жовт. революції 1917 р. В кн.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996.

[Валерий Федорович Солдатенко 
- Україна у революційну добу. Рік 1917]
//litrus.net/book/read/2015?p=94

Фотокопія: Декларація прав калмицького трудового народа, прийнята Першим Загально-Калмицьким З’їздом Рад 5 липня 1920 р. //kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/ocherki_2/2_II_5.htm

Договір про утворення СРСР 1922-р  


Немає коментарів: