неділя, 14 листопада 2004 р.

Грамота про відновлення Великої Росії (зречення Павла Скоропадського) 1918


Зміст сторінки:
  • Грамота Павла Скоропадського про відновлення Великої Росії 1918
  • Постанова Ради Міністрів Української Держави про складання з себе повноважень і передачу влади Директорії 1918-р
  • Постанова Ради Міністрів Української Держави про відновлення дії розпущеної Київської Міської Думи і Міської Управи, передаючи їм управління містом і київським градоначальником 1918-р
  • Телеграма Павла Скоропадського про зречення влади 1918-р
  • «Під суд!» (стаття в газеті «Нова Рада» №235-17 грудня) 1918
  • Постанова Директорії УНР (про зраду бувшого гетьмана Павла Скоропадського) 1918ГРАМОТА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОСІЇ

Перемир'я між Німеччиною й Державами Згоди заключено. Найкривавіша війна скінчилась, і перед народами всього світу стоїть складне завдання утворити основи нового життя .

Серед решти частин багатострадальної Росії на долю України випала порівнюючи більш щаслива доля. При дружній допомозі Центральних Держав вона зберегла спокій аж до нинішнього дня. Ставлячись із великим почуттям до всіх терпінь, які переживала рідна їй Великоросія, Україна всіма силами старалась допомогти своїм братам, оказуючи їм велику гостинність і піддержуючи їх всіма можливими засобами в боротьбі за відновлення в Росії твердого державного порядку.

Нині перед нами нове державне завдання. Держави Згоди були приятелями колишньої єдиної Російської Держави. Тепер, після пережитих Росією великих заворушень, умови її майбутнього існування повинні, безумовно, змінитися. На інших принципах, принципах федеративних повинна бути відновлена давня могутність і сила всеросійської держави. В цій федерації Україні належить зайняти одне з перших місць, бо від неї пішов порядок і законність краю і в її межах перший раз свобідно віджили всі принищені та пригноблені большевицьким деспотизмом громадяни бувшої Росії. Від неї ж вийшла дружба й єднання з славним Всевеликим Доном і славними Кубанським і Терським Козацтвами. На тих принципах, які — я вірю — поділяють усі союзники Росії, Держави Згоди, а також яким не можуть не співчувати без винятку інші народи не тільки Європи, але й усього світу, повинна бути збудована майбутня політика нашої України. Їй першій належить виступити в справі утворення Всеросійської Федерації, якої конечною метою буде відновлення Великої Росії.

В осягненні цієї мети лежить запорука добробуту як усієї Росії, так і забезпечення економічно-культурного розвитку цілого українського народу на міцних підставах національно-державної самобутности. Глибоко переконаний, що інші шляхи були б загибеллю для самої України, я кличу всіх, кому дорога її майбутність, тісно зв'язана з будучиною і щастям всієї Росії, з'єднатися біля мене і стати грудьми на захист України й Росії. Я вірю, що цій святій патріотичній справі ви, громадяни й козаки України, а також і решта людности, дасте сердечну й могутню підтримку.

Новосформованому нами кабінетові я доручаю найближче виконання цього великого історичного завдання.

Павло Скоропадський

14 листопада 1918 р.
Місто Київ.

____________
Кедрин І. Паралелі в історії України:
З нагоди 50-річчя Ризького миру.
Нью-Йорк. 1971.—С. 83—84.Постановление
Совета Министров Украинской Державы
о сложении с себя полномочия и
передаче власти Директории
14 грудня 1918 р.

Обсудив предложение Директории, Совет Министров постановил: сложить с себя полномочия и передать власть Директории.

Голова Ради Міністрів Гербель
Міністр торговли и промышленности
Міністр внутрішніх справ
Министр финансов А.Ржепецкий
Міністр народної освіти і мистецтва В.Науменко
Державний контрольор
Міністр труда

____________
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 1. Рукопис.Постановление
Совета Министров Украинской Державы
о восстановлении действия распущенной
Киевской Городской Думы и Городской Управы,
передав им управление городом и
киевским градоначальником
14 декабря 1918 г.

Совет Министров в интересах охранения порядка и спокойствия в г.Киеве и защиты интересов граждан постановил: восстановить действия распущенной Киевской Городской Думы и Городской Управы, передав им управление городом и киевским градоначальником.

Настоящее постановление вводится в действие с момента самого постановления.

Голова Ради Міністрів Гербель
Министр финансов А.Ржепецкий
Державный контролер
Военный министр, генерал хорунжий
За министра иностранных дел
Министр внутренних дел Игорь Кистяковский
Министр торговли и промышленности
Міністр народної освіти і мистецтва В.Науменко
Министр труда
За Державного секретаря

____________
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 2. Рукопис. ТЕЛЕГРАММА ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ ВЛАСТИ

Вчера на имя городского головы получена от гетмана следующая телеграмма:

«Я, Гетман всея Украины, в течении 7,5 месяцев все свои силы клал для того чтобы вывести страну из того тяжелого положення, в котором она находится. Бог не дал мне сил справиться с этой задачей. Ныне в силу спожившихся условий, руководствуясь исключительно благами Украины, от власти отказываюсь.

Павло Скоропадский.
14 декабря 1918 г.»


____________
Гражданская война на Украине. 
К. 1967. Т.І, кн.І. —С. 503.
//spilka.uaweb.org/library/doc_unr.html


ПІД СУД!

«Нова Рада» (№ 235-17 грудня) вмістила статтю під наведеним вище заголовком, в якій вимагає віддання під карний суд гетьманських міністрів та інших його «слуг».

«Сім з половиною місяців, – пише газета, – правили Україною не тільки узурпатори влади, не тільки реакціонери, але й самі справжні шантажисти, злодії та насильники. Злодій сидів на злодію, і шантажист допомагав насильникові: сім з половиною місяців вони просто розпродали народне добро, цинічно й одверто спекулювали, брехали й ховали правду від громадянства й перепиняли катівськими засобами всякі спроби вивести їх на чисту воду.

Знаючи, яке велике почуття помсти в масах, яка пекуча злоба до насильників кипить в грудях народу й козаків, що скинули російсько-реакційне ярмо, дивуючись тому духу дисципліни, який досі стримує маси од самовільних судів, ми підкреслюємо, що днем всенародного тріумфу демократії буде прилюдний суд над злочинцями.

Далі «Нова Рада» подає список цих «шантажистів, злодіїв та насильників» із зазначенням окремо злочинств кожного з них:

І. Бувший гетьман Павло Скоропадський має судитися за: 
1) потурання злочинній діяльності своїх міністрів 2) за умисне руйнування військової сили держав 3) за оддачу німцям і спекулянтам державного майна 4) за організацію влітку цього року провокаційного повстання «отамана» Павловського в Звенигородськім повіті проти себе самого і панів для того, щоб ліквідацією повстання скріпити гетьманську владу.

II. Бувший міністр закордонних справ, міністр освіти, заміститель прем’єра і президент сената Микола Василенко – за те, що 1) бувши членом Генерального Суду Української Республіки, приймав участь у змові проти цеї Республіки разом з російськими чорносотенцями і німецькими офіцерами 2) брав участь і завідомо сприяв розкраданню добра держави, що виявилось в часи його прем’єрства в діяльності міністрів Рогози, Ржепецького і Гутника.

III. Прем’єр-міністр Федір Лизогуб – за те, що 1) з його відома провадились по міністерствах спекуляція й грабіж народного добра 2) дозволяв і сприяв німцям перейти межі договорів між Німеччиною та Україною на користь німцям.

IV. Військовий міністр Рогоза – за те, що 1) витративши більше мільярда карбованців на організацію українського війська, поблажливо дивився на розкрадання цього мільярда без організації війська 2) передавав військове майно явно спекулятивним Южній [Дон], Сіверній [Північна область, Архангельськ-Мурманськ] і Астраханській [Дон-Калмикія] арміям, котрі ніби складались для боротьби з більшовиками, а на ділі розтрачували й розпродували військове майно в Києві 3) умисне розгонив і провокував на розклад військові організації «синіх жупанів», «сірих жупанів» та інші з тим, щоб Україна не мала свого війська.

____________
Трудова Республіка. 1918. № 1. 18 грудня.
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1219503&cat_id=661211
Павло Скоропадський в однострої російської царської армії
//www.haidamaka.org.ua/obr/skoropadskyj/16.jpg


[СКОНФІСКУВАТИ]

«На засіданні 17 грудня 1918 року, Директорія Української Народньої Республіки, розглянувши справу про зраду бувшого гетьмана Павла Скоропадського Українській Народній Республіці та про його злочинство відносно Українського Народу і, приймаючи на увагу, що відносно виновности Скоропадського, як у державній зраді Українській Народній Республіці, так і в злочинствах щодо Українського Народу немає сумніву, постановила: бувшого гетьмана Павла Скоропадського за вищезгадані зраду і злочинства об'явити поза охороною закону, а його майно - рухоме й нерухоме, яке є на території Української Народньої Республіки, сконфіскувати. Підписи.»

____________
«Нова Рада», ч. 240 з 24 XII. 1918 року.
//poltava-repres.narod.ru/petlura/literat/prezd_ukr.htm

Закон про відновлення українського козацтва 1918 
Грамота Гетьмана Усієї України та військ козацьких Павла Скоропадського (на випадок смерті або тяжкої хвороби) 1918

Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами Держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 1918 
Закон про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями 1918 
Закон про громадянство Української Держави та додаток до нього (Заприсяжне обіцяння) 1918
Проект Конституції Української Держави 1918
Закони про тимчасовий державний устрій України 1918 
Грамота до всього українського народу 1918 
Проект основних законів Української Держави 1918-р

Гетьман Всея України та військ козацьких Павло Петрович Скоропадський
//www.kr2012.com/news/news.php?ELEMENT_ID=97872

Немає коментарів: