неділя, 7 листопада 2004 р.

Жовтневе повстання. Крайовий Комітет Охорони Революції Української Центральної Ради 1917


Зміст сторінки:
  • Ухвала Малої Ради про утворення Комітету для охорони революції на Україні 1917
  • Відозва Крайового Комітету Охорони Революції до громадян України
  • Резолюція Малої Ради про повстання большевиків 1917
  • Обов'язкова постанова Крайового Комітету Охорони Революції 1917
  • Заклик Генерального Секретаріату України до громадян України 1917
  • Оголошення Військово-Революційного Комітету при Петроградській Раді Робітничих і Селянських Депутатів про скинення Тимчасового Уряду 1917УХВАЛА МАЛОЇ РАДИ
25 жовтня (7 листопада) 1917

Утворити революційний Комітет для охорони революції на Україні. 
На всій території України Комітет має розпоряджатися всіма силами революційної демократії, і йому підчиняються в порядку охорони революції всі органи влади означеної території. Комітет є відповідальний перед Українською Центральною Радою та негайно приступає до діяльності.

____________
Валерий Федорович Солдатенко
- Україна у революційну добу. Рік 1917
//litrus.net/book/read/2015?p=97ВІДОЗВА КРАЙОВОГО КОМІТЕТУ
ОХОРОНИ РЕВОЛЮЦІЇ НА УКРАЇНІ
26 жовтня (8 листопада) 1917 р.

Громадяни України!

На вулицях Петрограда йде боротьба між Тимчасовим Правительством та Петроградською радою робітничих та солдатських депутатів.

Вороги революції та волі народної можуть скористуватися цією боротьбою для того, щоб повернути старий царський лад та вкинути народ у неволю.

В цей грізний час вся революційна демократія, робітництво, селянство та військо неодмінно повинні згуртувати свої сили для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на Україні.

Зважаючи на це, Українська Центральна Рада утворила 25 жовтня (октября) [7 листопада (ноября)] Крайовий Комітет по охороні революції, котрому й доручила усякими засобами, разом з Генеральним Секретаріатом Ради, боротися з ворогами революції, зберегти спокій в краю та боронити всі завоювання революції.

До Крайового Комітету по охороні революції Українська Центральна Рада, пославши своїх представників, закликала слідуючі революційні організації і партії:

1. Український Військовий генеральний комітет;
2. Українську Раду військових депутатів;
3. Раду солдатських депутатів Київської округи;
4. Головний комітет доріг України;
5. Українську соціал-демократичну робітничу партію;
6. Українську партію соціалістів-революціонерів;
7. Російську соціал-демократичну робітничу партію (більшовиків);
8. Російську соціал-демократичну робітничу партію (меншовиків);
9. Російську партію соціалістів-революціонерів;
10. «Бунд»;
11. Єврейську об'єднану соціалістичну робітничу партію;
12. Ради солдатських і робітничих депутатів Києва, Харкова, Катеринослава і Одеси.

Крайовий Комітет по охороні революції оповіщає всіх громадян України, що всі громадські, військові тилові власті, а також і всі організації революційної демократії мусять твердо і неуклінно виконувати всі його накази і приписи.

Комітет заявляє, що він не допустить ніяких виступів проти інтересів революції, що всі такі ворожі революції виступи Комітет буде рішуче подавляти всякими способами, навіть озброєною силою, котра стоїть під орудою Комітету.

Власть Комітету, котрий об'єднує всі органи революційної демократії, всі революційні соціалістичні партії нашого краю як українські, так і неукраїнські, поширена на всю Україну, на всі дев'ять губерній - Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Катеринославську і Таврійську.

Крайовий Комітет по охороні революції закликає всю людність до спокою, а всі революційні і демократичні організації об'єднатися в місцеві комітети для охорони революції під проводом Крайового комітету.

Громадяни України!

До спокою, праці і дружної оборони революції вас кличе Крайовий Комітет.

Крайовий Комітет по охороні революції на
Україні при Українській Центральній Раді.

____________
Хрестоматія з історії держави і права України
//textbooks.net.ua/content/view/990/17/РЕЗОЛЮЦІЯ МАЛОЇ РАДИ
ПРО ПОВСТАННЯ БОЛЬШЕВИКІВ
26 жовтня (8 листопада) 1917 р.

Визнаючи, що влада як у державі, так і в кожнім окремім краю, повинна перейти до рук усієї революційної демократії, уважаючи недопустимим перехід усієї влади виключно до рук Рад Робітничих і Салдатських Депутатів, які являються тільки частиною зорганізованої революційної демократії, Українська Центральна Рада через це висловлюється проти повстання в Петрограді.

____________
Володимир Винниченко. Відродження нації
//exlibris.org.ua/vinnichenko/vin203.htmlКРАЄВИЙ КОМІТЕТ
ДЛЯ ОХОРОНИ РЕВОЛЮЦІЇ

ОБОВЯЗКОВА ПОСТАНОВА
26 жовтня (8 листопада) 1917 р.

1. Всякого роду погроми, бешкети, і непорядки будуть нещадно придушуватись всіма засобами, які маються в розпорядженні Комітету, аж до збройної сили.

2. Всякі прояви контрреволюційної агітації, спроби нацькувати одну частину населення на другу і підбурити до безпорядків на грунті продовольчих труднощів будуть рішуче подавлятись, і виновні понесуть найтяжчу кару.

3. В цілі охорони спокою в краю забороняються, до одміни сеї постанови, зібрання і мітинги під одкритим небом і всякі інші виступи на вулиці.

4. Всім властям на Україні пропонується вжити всіх заходів, які є в їх розпорядженню, до непохитного виконання цієї обов'язкової постанови.

Комітет певен в тім, що населення краю зуміє оцінити серйозність становища й прикладе всіх сил до охорони революції і спокою в краю.

____________
Валерий Федорович Солдатенко
- Україна у революційну добу. Рік 1917
//litrus.net/book/read/2015?p=98ДО ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
27 жовтня (9 листопада) 1917 р.

В Петрограді зчинилися криваві події, що загрожують погубити здобутки революції. Частина населення Петрограда, за проводом більшовиків, повстала озброєна проти Тимчасового Правительства і хоче накинути свою волю всій Російській Республіці.

Генеральний Секретаріат України як вища крайова влада, створена Українською Центральною Радою і стверджена Тимчасовим Правительством, закликає населення України до спокою. Разом зі всіма революційними силами України Генеральний Секретаріат буде рішуче боротись зі всякими спробами підтримувати петроградське повстання.

Громадяни України!

Виявіть себе вірними оборонцями волі і ворогами анархії, яка може віддалити Всеросійські та Українські Установчі збори і привести до загину рідний край.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНИ

____________
Хрестоматія з історії держави і права України
//textbooks.net.ua/content/view/989/17/

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
Закон про національно-персональну автономію 1918 
Конфлікт революцій. Українська Центральна Рада та Рада Народних Комісарів («Генеральський» і Народний Секретаріат УНР) 1917-1918-у/р 
Проект Конституції Української Народньої Республіки 1917 
Закон про утворення Генерального Суду 1917
Закон про правонаступництво. Закон про порядок прийняття законів 1917 
(IІІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 
До бою під Крутами лишилося 2 місяці і 7 днів 
Проект загальної відозви Генерального Секретаріату України (про прийняття всієї повноти влади) 1917
Постанови 3-го всеукраїнського військового з'їзу 1917 
Меморандум Генерального Секретаріату України Тимчасовому Урядові Російської Республіки 1917 
(ІІ) Декларація Генерального Секретаріату України 1917 
Звернення Генерального Секретаріату до Народу України 1917 
Домагання (імперативний мандат) делегатів Демократичної наради від України 1917 
З’їзд народів і областей Росії (Михайла Грушевського) 1917 
Резолюція Української Центральної Ради про Інструкцію Генеральному Секретаріатові 1917 
Звернення Генерального Секретаріату до революційної демократії Росії 1917 
Тимчасова Інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні 1917 
Статут вищого управління України («Конституція автономного устрою України») 1917 
(IІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 
Декларація Тимчасового Уряду про призначення Генерального Секретаріату на Україні 1917 
Повідомлення Комітету Центральної Ради про організацію Генерального Секретаріату 1917 
(І) Декларація Генерального Секретаріату Центральної Української Ради 1917 
Декларація делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду і Петроградської Ради про Автономію України 1917 
(І) Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого 1917 
Всеукраїнський національний конгрес. Проект автономного статуту України 1917
(І) Відозва Української Центральної Ради до Народу Українського 1917 
Заклик Товариства Українських Поступовців 1917 
Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду 1917Оголошення Військово-Революційного Комітету при Петроградській Раді Робітничих і Селянських Депутатів про скинення Тимчасового Уряду 25 жовтня (7 листопада) 1917 р.
Хроніка подій Жовтневого повстання у Петрограді 24-26 жовтня (6-8 листопада) 1917 р.

____________
//uk.wikipedia.org/wiki/Жовтневе_повстання_1917_(Київ)
//uk.wikipedia.org/wiki/Жовтневий_переворот_1917
//ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революцияЛев Давидович Троцький (псевдонім, також: Перо, Антід Ото, Л. Сєдов, Старік та інші; ім'я при народженні Лейба Давидович Бронштейн; народження — 26 жовтня [8 листопада] 1879; село Янівка, Єлисаветградський повіт, Херсонська губернія (нині село Береславка Бобринецького району Кіровоградської області), загибель — 21 серпня 1940; Койоакан, Мехіко) — діяч міжнародного робітничого і комуністичного руху, теоретик марксизму, ідеолог одного з його течій — троцькізму. Двічі засланець при царському режимі, позбавлений всіх громадянських прав в 1905 р. 
Організатор гучного святкування власного 38-ліття — Жовтневого повстання у Петрограді 1917, творець і головнокомандувач Червоної Армії. Організатор збройних інтервенцій в УНР 1918-1919 років. 
Один із засновників та ідеологів Комінтерну, член Виконкому Комінтерну. У радянському уряді — нарком закордонних справ; у 1918-1925 — нарком військових і морських справ та голова Революційної Військової Ради РСФРР, потім СРСР. Член Політбюро ВКП(б) в 1919-1926 роках. У 1927 знятий з усіх посад, відправлений на заслання. У 1929 р. висланий за межі СРСР. У 1932 позбавлений радянського громадянства. Після висилки з СРСР — творець та головний теоретик Четвертого Інтернаціоналу (1938). Двічі одружений, без розірвання першого шлюбу. Смертельно поранений агентом НКВС Рамоном Меркадером 20 серпня 1940 у Мексиці.

____________
//uk.wikipedia.org/wiki/Троцький_Лев_Давидович
//ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович
//lurkmore.to/Троцкий

Немає коментарів: