неділя, 7 листопада 2004 р.

(IІІ) Універсал Української Центральної Ради - перша у світі Народна Республіка 1917
УНІВЕРСАЛ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Народе український і всі народи України!

Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде межиусобна й крівава боротьба. Центрального Правительства нема й по державі шириться безвластя, безлад і руїна.
Наш край так само в небезпеці. Без власти, дужої, єдиної, народньої Україна також може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду.

Народе Український! Ти, разом з братніми народами України, поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування всеї Росії, оповіщаємо:

Однині Україна стає Українською Народньою Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів.

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству - Генеральному Секретаріятові України.

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою й властю станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але і всієї Росії.

Отож оповіщаємо:

До території Народньої Української Республіки належать землі, заселені у більшости Українцями: Київщина, Поділя, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народньої Республіки, як що до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних губерен і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене по згоді зорганізованої волі народів.

Всіх же громадян сих земель оповіщаємо:

Однині на території Української Народньої Республіки існуюче право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на удільні, кабінетські та церковні землі - касується.

Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайно виробити Закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обраним народом, тими землями до Українських Установчих Зборів.

Права робітництва в Українській Народній Республіці має бути негайно упорядкована. А зараз оповіщаємо:

На території Народньої Республіки України відсьогодня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і наша Україна, вимагає доброго упорядкування виробництва, рівномірного роспреділення продуктів споживання і кращої організації праці. І через те приписуємо Генеральному Секретарству праці від сього дня разом з представництвом від робітництва встановити державну контролю над продукцією України, пильнуючи інтересів як України, так і цілої Росії.

Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею і іменем Української Республіки ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через Центральне Правительство примусити й спільників і ворогів негайно роспочати мирні переговори.

Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України, разом з громадянами усіх народів Російської Республіки, повинен стояти твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу.

Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено відновленою карою на смерть.

Оповіщаємо:

Однині на землі Республіки Української смертна кара касується.
Всім ув'язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальности не потягнений, дається повна амністія. Про се негайно буде виданий закон.

Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідальний духові народу.

З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробити всі заходи упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу.

Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо:

Вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами найвищої адміністративної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв'язку й співробітництва його з органами революційної демократії, що має бути найкращою основою вільного демократичного життя.

Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібранів, союзів, страйків, недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами.

Український народ, що сам довгі літа боровшися за свою національну волю й нині її здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому оповіщаємо, щонародам великоруському, єврейському, польському й иншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування у справах їх національного життя. Та доручаємо нашому Генеральному Секретарству Національних справ подати нам в найближчому часі законопроект про національно-персональну автономію.

Справа продовольча є корінь державної сили в сей тяжкий і відповідальний час. Українська Народня Республіка повинна напружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт і ті частини Російської Республіки, які потребують нашої допомоги.

Громадяне! Іменем Народньої Української Республіки, в федеративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній Республіці Росії здоров'я, силу і нову будучність. Вироблення тих форм має бути проведене на Українських і Всеросійських Установчих Зборах.

Днем виборів до Українських Установчих Зборів призначено 27 грудня (декабря) 1917 року, а днем скликання їх - 9 січня (января) 1918 року.

Українська Центральна Рада.
У Київі 7(20) листопаду року 1917.

____________
(Орфографія поданих документів зберігається, 
за винятком явних помилок. - Ред). 
//gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-3.htmlТретій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9.
//www.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?24

До бою під Крутами лишилося 2 місяці і 9 днівОФІЦІЙНЕ ПОЯСНЕННЯ
[12 (25) листопада 1917 р.]

До Генерального Секретаріату надходять запитання про те, як треба розуміти ті або інші думки останнього Універсалу про Земельну справу.

...Оберігаючи все народне хозяйство: машини, ліси, будинки, лани, скот і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє ніяких самочинних захватів земель і всякого добра, порубки лісів тощо, бо такі захвати і порубки неминуче зруйнують відтепер вже всенародне багатство та викличуть розруху та сварки в краю і серед селянства.

...Цілком виразно в Універсалі зазначено, що право власності скасо­вується тільки на землі нетрудових господарств, які б вони не були: чи то селянські, чи то козачі, чи якісь інші, остаються у власності теперішніх хазяйнів.

...Право власності на землі, які належать містам, містечкам і селам або находяться під дачами, садибами, огородами, садами, під спробними полями і станціями, а також під копальнями, каменоломнями, заводами, фабриками і таке інше — Універсалом не касується.

Взагалі Універсал не тільки не дає права розпоряджатися самовільно землями, сільськогосподарським реманентом, кіньми і т. п., а, призначаючи його добром всенародним, передає під догляд і в розпорядження Повітовим та Губернським Земельним Комітетам при допомозі Комітетів волосних.

____________
Офіційне пояснення Генерального Секретаріату УНР 
пунктів (III) Універсалу щодо земельної справи
Хрестоматія з історії держави і права України
//www.textbooks.net.ua/content/view/992/17/
//pravo.biz.ua/content/014/0136.htm


До Бою під Крутами лишилося 2 місяці і 4 дніВибори до Установчих Зборів
Української Народньої Республіки

Полтавська Виборча Округа

Списки кандидатів на членів до установчих Зборів Української Народньої Республіки заявлені партіями, групами та організаціями і затверджені полтавською Окружною по справах виборів Комисією 

[ВИТЯГ]

Кандидатський список № 1.
Української партії соціялистів – федералістів.
1. Чижевський Павло Іванович, село Ціпки Гадячського повіту.(...)

Кандидатський список № 2.
Партії хліборобів – собственників.(...)
11. Климан Іван Петрович, с. Липове, Липовецької волости, Роменського повіту.(...)

Кандидатський список № 8.
Української соціял – демократичної робітничої партії.(...)
7. Балаба Терентій Сергійович, с. Лука, Лохвицького повіту.(...)
10. Міщенко Микита Пилипович, м. Ромни, Мійська управа.(...)
15. Василенко Іван Миколаєвич, м. Ромни, друге общество взаємного кредіта.(...)
22. Лихошерстий Василь Дмитрович, м. Ромни, Западинська вулиця. (...)

Кандидатський список № 13.
Українського виділу Трудової Народної Соціялистичної партії.(...)
10. Кулак Вікентій Аполонович, м. Глухів на Черниговщині.(...)

Кандидатський список № 19.(...)
Об`єднаної організації російської соціял-демократичної робітничої партії.(...)
7. Гамзе Мойсей Маркович м. Ромни, Глинська вул., буд. Петрової.(...)
10. Чанишев Борис Іванович, м. Ромни, 4-й Коржівський пров., буд. Полева.(...)

Кандидатський список № 21.(...)
Української партії соціялистів – революціонерів при участи селянської спілки.(...)
1. Михайличенко Гнат Васильович, м. Київ, Центральна Рада.(...)
10. Щербак Іван Явтухович, с. Борки, Гадячського повиту.(...)
12. Черненко Хведосій Тимохвієвич, м. Ромни, Повітова Земська Управа.(...)
27. Стоян Гнат Григорович, м. Ромни, Рада Селянських Депутатів.(...)
28. Бондаренко Василь Васильович, с. Берестієвка, Гадячського по-
віту.(...)

Голова Комисії М.Д.Токаревський.
Члени: І.Хв.Слинько. Г.А.Данковський. С.Є.Косенко. К.М.Дроботько.
Писарь Б.В.Юр`їв-Псковець.

____________
ДАСО. Ф. Р. 2362, оп. 1, спр. 31, арк. 9-9 зв. Без дати. Копія. Машинопис.Объявление Сумской Уъздной Комиссіи по
выборамъ в Украинское Учредительное Собраніе
10[23] декабря 1917 г.

Сумская Уъздная Комиссія доводить до всеобщаго свъдънія, что сроки по выборамъ в Украинское Учредительное Собраніе Главной Коммисіей установлены слъдующіе:

І. Для составленія избирательныхъ списковъ.

1 декабря – начало составленія избирательныхъ списковъ.
10 декабря – объявленіе первоначальныхъ избирательныхъ списковъ.
14 декабря – послъдний день заявленій о внесеніи в избирательный
списокъ.
18 декабря – срокь объявленія дополнительныхъ списковъ.
19 декабря – послъдний для подачи жалобъ на неповноту и неправильность избират. списковъ.
24 декабря – вторичное объявленіе избират. списковъ (исправленныхъ).

ІІ. Кандидатскіе списки.

10 декабря – первый день подачи кандидатскихъ списковъ.
13 декабря – послъдній день подачи кандидатскихъ списковъ.
15 декабря – послъдній день подачи заявленій о пополненіи кандидатскихъ списковъ недостающими свъденіями.
17 декабря – день объявленія кандидатскихъ списковъ.
24 декабря – послъдній день подачи заявленій о соединеніи излишка голосовъ по кандидатскимъ спискамъ.
26 декабря – объявленіе о соединеніи излишка голосовъ по кандидатскимъ спискамъ.

ІІІ. Дни выборовъ.

27 декабря ( для селъ съ 8 ч. утра до 8 часовъ вечера.
28 декабря ( для городовъ съ 9 ч. утра до 9 часовъ вечера.
29 декабря – до 2-хъ часовъ дня.

____________
ДАСО. Сумський вісник. – 10[23] грудня 1917 р. – С. 3.
//shron.chtyvo.org.ua/Ivanuschenko_HM/Ukrainske_vidrodzhennia_1917-1920_na_Sumschyni_t1.pdf

До Бою під Крутами лишилося 1 місяць і 6 днів 

Народні Республіки у світі. 
Діючі. Колишні.

Українська Народна Республіка стала першою у світі Народною Республікою (і зовсім не "марксистсько-ленінською" як про це настійливо твердять усілякі довідники). 

Другу у світі та першу серед мусульманських народів Народну Республіку (і Республіку взагалі) - Кримську Народну Республіку - проголосили кримські татари 26 листопада (9 грудня) 1917 р.

Наразі лише три держави вживають термін
Народна Республіка у своїй назві:


Народна Республіка Китай
Народно-Демократична Республіка Корея
Народно-Демократична Республіка Лаос

Історичні Народні Республіки:

Українська Народна Республіка (1917-1920)
Кримська Народна Республіка (1917-1919)
Білоруська Народна Республіка (1918-1920)
Західна-Українська народна республіка (1918-1919)
Кубанська Народна Республіка (1918-1920)
Лемко-Русинська Республіка (1918-1920)
Бухарська Народна Радянська Республіка (1920-1924)
Хорезмська Народна Радянська Республіка (1920-1923)
Тувинська Народна Республіка (1921-1944)
Монгольська Народна Республіка (1924-1992)
Федеративна Народна Республіка Югославія (1946-1963)
Народна Республіка Боснія і Герцеговина (1946-1963)
Народна Республіка Македонія (1946-1963)
Народна Республіка Сербія (1946-1963)
Народна Республіка Словенія (1946-1963)
Народна Республіка Хорватія (1946-1963)
Народна Республіка Чорногорія (1946-1963)
Народна Соціалістична Республіка Албанія (1946-1992)
Народна Республіка Албанія (1946–1976)
Народна Республіка Болгарія (1946-1990)
Румунська Народна Республіка (1947-1965)
Угорська Народна Республіка (1949-1989)
Польська Народна Республіка (1952-1989)
Народна Республіка Південного Ємену (1967-1970)
Народна Республіка Конго (1970-1992)
Народна Демократична Республіка Ємен (1970-1990)
Народна Республіка Бенін (1975-1990)
Народна Республіка Мозамбік (1975-1990)
Народна Республіка Ангола (1975-1992)
Народна Республіка Кампучія (1979-1989)
Народно-Демократична Республіка Ефіопія (1987–1991)


//uk.wikipedia.org/wiki/Народна_республіка
//en.wikipedia.org/wiki/People's_Republic
//ru.wikipedia.org/wiki/Народная_республика
//uk.wikipedia.org/wiki/Кримська_Народна_Республіка

Немає коментарів: