понеділок, 1 листопада 2004 р.

Проголошення Української Національної Ради Українському Народові про утворення Української Держави 1918
Український Народе!

Голосимо Тобі святу вість про Твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави.

Дня 19 жовтня Твоєю волею утворила ся на українських землях бувшої Австро Угорської монархії Українська Держава і її найвисша власть, Українська Національна Рада.

З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій території Української Держави.

Український Народе!

Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур при Українській Національній Раді і відіпреш усі ворожі замахи на Українську Державу.

Заки будуть установлені органи державної власти в законнім порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні краєві і громадські уряди і в імені Української Національної Ради виконувати власть.

Де сього ще не зроблено, дотеперішні неприхильні Українській Державі уряди мають бути усунені.

Всі жовніри української народности підлягають від нині виключно Українській Національній Раді і приказам установлених нею військових властей Української Держави. Всі вони мають стати на її оборону. Українських жовнірів з фронтів відкликаєть ся отсим до рідного краю на оборону Української Держави.

Все здібне до оружа українське населеннє має утворити боєві відділи, які або війдуть в склад української армії, або на місцях оберігатимуть спокій і порядок, особливо мають бути оберігані залізниця, почта й телеграф.

Всім горожанам української держави без ріжниці народности і віросповідання запоручаєть ся горожанську, національну і віроісповідну рівноправність.

Національні меншости Української Держави - Поляки, Жиди, Німці - мають вислати своїх відпоручників до Української Національної Ради.

Аж до видання законів Української Держави обов'язують дотеперішні закони, на скільки вони не стоять у противенстві до основ Української Держави.

Як тільки буде забезпечене й укріплене істнування Української Держави, Українська Національна Рада скличе на основі загального, рівного, безпосереднього і тайного виборчого права Установчі Збори, які рішать про дальшу будучність Української Держави.

Склад утвореного Українською Національною Радою кабінету і його програму оголосить ся.

Український Народе!

Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Державу!

Львів, 1 падолиста 1918.
Українська Національна Рада.

____________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. - Прага, 1922. - С. 42 - 43.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0008300-18[Голошення Української Національної Ради Українському Народові про утворення Української Держави.] 1 листопада 1918 р. ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 38, арк. 1
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?64#photo

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 


Малюнок на честь річниці Листопадового зриву. Газета "Голос табора", ч.4. 1 листопада 1919 р. ЦДАЗУ, ф.15, оп.2, спр.57, арк.11.
//tsdazu.gov.ua/ua/online/47-all/207-online.html
//uk.wikipedia.org/wiki/Листопадовий_чин


Немає коментарів: