четвер, 25 листопада 2004 р.

Закон про правонаступництво. Закон про порядок прийняття законів 1917
Витяг з Протоколу засідання Центральної Ради
про ухвалу закону про надання Українській Центральній 
Раді виключного і неподільного права видавати закони для 
Української Народної Республіки 
{25 листопаду 1917 р.}ЗАКОН ПРО ПРАВОНАСТУПНИЦТВО*
{25 листопаду 1917 р.}

І

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції виключне і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить - Українській Центральній Раді.

II

1. Всі закони і постанови, які мали силу на території Української Народньої Республіки до 27 жовтня [9 листопаду] 1917 року, оскільки вони не змінені і не скасовані Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови Української Народньої Республіки.

2. Право видавати роспорядження в обсягу урядування, на основі законів, належить Генеральним Секретарям Української Народньої Республіки.

До видання таких роспоряджень, зостаються в силі роспорядження Російського Правительства, які були видані до 27 жовтня [9 листопаду] 1917 року, оскільки вони вже не змінені або не скасовані Українською Центральною Радою та Генеральним Секретарством.

III

1. До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди і установи, які зоставалися на території Української Народньої Республіки по день 7-го [20] листопаду 1917 року з дотеперішнім їх ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи Української Народньої Республіки.

2. Це положення, тим часом, до погодження з иншими частинами І Російської Адорації, має стійність і до урядів і установ, які обімають тільки почасти територію Української Народньої Республіки і тільки в тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на Українську територію.

3. Всі особи, які займали посади державної служби по день 7-го [20] листопаду 1917 року на території Української Народньої Республіки [У.Н.Р.], чи то за призначенням Російського Правительства чи то за обранням органами самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особдивих прохань чи заяв.

З орігіналом протоколу згідно:
Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг
Секретарь А. Постоловський
Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний

____________
ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 150-150 зв. Оригінал 
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1212864&cat_id=661174
Хрестоматія з історії держави і права України
//www.textbooks.net.ua/content/view/993/17/ЗАКОН ПРО ПОРЯДОК ВИДАННЯ ЗАКОНІВ*
{8 грудня 1917 р.}

І

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції виключне і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить - Українській Центральній Раді.

II

1. Всі закони і постанови, які мали силу на території Української Народньої Республіки до 27 жовтня [9 листопаду] 1917 року, оскільки вони не змінені і не скасовані Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови Української Народньої Республіки.

2. Право видавати роспорядження в обсягу урядування, на основі законів, належить Генеральним Секретарям Української Народньої Республіки.

[3.] До видання таких роспоряджень, зостаються в силі роспорядження Російського Правительства, які були видані до 27 жовтня [9 листопаду] 1917 року, оскільки вони вже не змінені або не скасовані Українською Центральною Радою та Генеральним Секретарством.

III

1. До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди і установи, які зоставалися на території Української Народньої Республіки по день 7-го [20] листопаду 1917 року з дотеперішнім їх ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи Української Народньої Республіки.

2. Це положення, тим часом, до погодження з иншими частинами І Російської [Федерації], має стійність і до урядів і установ, які обімають тільки почасти територію [У.Н.Р.] і тільки в тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на [українську] територію.

3. Всі особи, які займали посади державної служби по день 7-го [20] листопаду 1917 року на території [У.Н.Р.], чи то за призначенням Російського Правительства чи то за обранням органами самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особ[л]ивих прохань чи заяв.

З орігіналом протоколу згідно:
Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг
Секретарь А. Постоловський
Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний

____________
Хрестоматія з історії держави і права України
//textbooks.net.ua/content/view/998/17/

* Тексти документів від 25 листопада та від 8 грудня 1917 р. - тотожні за змістом, різниця лише у назві законів, даті (дорівнює різниці між новим і старим стилем), кількох стилістичних змінах та граматичних виправленнях.  

Закон України Про правонаступництво України 1991 
*
Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До Бою під Крутами лишився 1 місяць і 22 дні
(IІІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 

Немає коментарів: